Object structure

Title:

O naturze duszy. Witkacy czyta „Emancypantki” Bolesława Prusa

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2012)

Creator:

Sztaba, Wojciech

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Prus, Bolesław (1847-1912) ; “Emancipationists" ; Witkiewicz, Stanisław, Ignacy (1885-1939) ; filosophy

References:

1. W. M. Dębicki, Nieśmiertelność człowieka jako postulat filozoficzny przyrodoznawstwa. Wyd. 5. Warszawa 1891.
2. W. M. Dębicki, Wielkie bankructwo umysłowe. Rzecz o nowoczesnym skrajnym sceptycyzmie naukowo-filozoficznym. Z dodaniem studium: Koniec wieku XIX-go pod względem umysłowym. Charakterystyka znamion szczególnych. Warszawa 1895.
3. T. Kotarbiński, Filozofia St. I. Witkiewicza. W zb.: Stanisław Ignacy Witkiewicz. Człowiek i twórca. Księga pamiątkowa. Red. T. Kotarbiński, J. E. Płomieński. Warszawa 1957, s. 11-20.
4. B. Michalski, Jeszcze raz o znaczeniu filozofii w twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza. W zb.: Witkacy w Polsce i na świecie. Red. M. Skwara. Szczecin 2001, s. 121-138.
5. Z. Piasecki, Stanisław Witkiewicz. Młodość i wczesny dorobek artysty. Warszawa–Wrocław 1983.
6. E. Pieścikowski, Bolesława Prusa „Emancypantki”. Warszawa 1970.
7. B. Prus, Emancypantki. T. 2. Warszawa 1986.
8. J. Tomkowski, Lekcja profesora Dębickiego. W: Mój pozytywizm. Warszawa 1993, s. 343-364.
9. S. I. Witkiewicz, Janulka, córka Fizdejki. W: Dramaty 3. Oprac. J. Degler. Dzieła zebrane. [T. 7]. Warszawa 2004, s. 95-166.
10. S. I. Witkiewicz, Pisma młodzieńcze 1902–1903. W: O idealizmie i realizmie. Pojęcia i twierdzenia implikowane przez pojęcie istnienia i inne prace filozoficzne. Zebrał, oprac. i przypisami opatrzył B. Michalski. Pisma filozoficzne i estetyczne. [T. 3]. Warszawa 1977, s. 13-30.
11. S. I. Witkiewicz, Pożegnanie jesieni. Warszawa 1927.
12. S. I. Witkiewicz, Pożegnanie jesieni. Oprac. A. Micińska. Dzieła zebrane. [T. 2]. Warszawa 1992.
13. L. Włodek, Bolesław Prus. Zarys społeczno-literacki. Warszawa 1918.

Issue:

1

Start page:

77

End page:

85

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Closed

×

Citation

Citation style: