Object structure

Title:

„Sól ziemi”, czyli tęsknota do eposu

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2012)

Creator:

Tischner, Łukasz

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

Sól ziemi Józefa Wittlina ; Teoria powieści Györgya Lukácsa ; poglądy estetyczne Georga Hegla

References:

1. E. Auerbach, Blizna Odysa. W: Mimesis. T. l. Przeł. Z. Żabicki. Warszawa 1968, s. 45-79.
2. M. Bachtin, Epos i powieść. W: Problemy literatury i estetyki. Przeł. W. Grajewski. Warszawa 1982, s. 537-581.
3. M. Bachtin, Twórczość Franciszka Rabelais’go a kultura ludowa średniowiecza i renesansu. Przeł. A. i A. Goreniowie. Kraków 1975.
4. R. Barthes, Mit dzisiaj. W: Mit i znak. Eseje. Przeł. W. Błońska [i in.]. Warszawa 1970, s. 25-61.
5. S. Bungay, Literature: the Realm of Gold. W: Beauty and Truth. A Study of Hegel’s Aesthetics. Oxford 1987.
6. W. Gombrowicz, Dziennik 1961–1966. Kraków 1986.
7. G. W. F. Hegel, Fenomenologia ducha. T. 2. Przeł. A. Landman. Warszawa 1963.
8. G. W. F. Hegel, Wykłady o estetyce. T. 3. Przeł. J. Grabowski, A. Landman. Objaśnienia A. Landman. Warszawa 1967.
9. Irony. Hasło w: M. H. Abrams, A Glossary of Literary Terms. Fort Worth – Tokyo 1993, s. 97–98.
10. K. Jakowska, Z dziejów ekspresjonizmu w Polsce. Wokół „Soli ziemi”. Wrocław 1977.
11. Z. Kubiak, Polski homeryda.[Posłowie]. W: J. Wittlin, Sól ziemi. Powieść o cierpliwym piechurze. Warszawa 1979, s. 275-295.
12. G. E. Lloyd, Czas w myśli greckiej. Przeł. B. Chwedeńczuk. W zb.: Czas w kulturze. Red. A. Zajączkowski. Warszawa 1988, s. 207-259.
13. G. Lukács, Teoria powieści. Esej historyczno-filozoficzny o wielkich formach epiki. Przeł. J. Goślicki. Posł. A. Brodzka. Warszawa 1968.
14. H. Markiewicz, Teorie powieści za granicą. Warszawa 1992.
15. E. Mieletinski, Poetyka mitu. Przeł. J. Dancyngier. Warszawa 1981.
16. Cz. Miłosz, Traktat teologiczny. W: Wiersze. T. 5. Przypisy A. Fiut. Kraków 2009, s. 218-245.
17. D. S. Muecke, Ironia: podstawowe klasyfikacje. Przeł. G. Cendrowska. „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 1, s. 243-263.
18. F. Nietzsche, Narodziny tragedii. Przeł. L. Staff. Warszawa 1985.
19. P. Ricoeur, Symbolika zła. Przeł. S. Cichowicz, M. Ochab. Warszawa 1986.
20. E. Wiegandt, Wstęp. W: J. Wittlin, Sól ziemi. Oprac. E. Wiegandt. BN I 278. Wrocław 1991.
21. J. Wittlin, Pisma pośmiertne i inne eseje. Wybór, oprac., przedm. J. Zieliński. Warszawa 1991.
22. J. Wittlin, Przedmowa. W: Homer, Odyseja. Przeł. J. Wittlin. Wyd. 4. Warszawa 1982, s. 7-25.
23. J. Wittlin, Sól ziemi. Oprac. E. Wiegandt. BN I 278. Wrocław 1991.
24. K. Wyka, Stara szuflada. Kraków 1967.
25. Z. Yurieff, Józef Wittlin. Przeł. M. Szczubiałka. Warszawa 1997.

Issue:

1

Start page:

87

End page:

109

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp ograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Access:

Zamknięty

×

Citation

Citation style: