Object structure

Title:

„Sól ziemi”, czyli tęsknota do eposu

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2012)

Creator:

Tischner, Łukasz

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Subject and Keywords:

Sól ziemi Józefa Wittlina ; Teoria powieści Györgya Lukácsa ; poglądy estetyczne Georga Hegla

References:

1. E. Auerbach, Blizna Odysa. W: Mimesis. T. l. Przeł. Z. Żabicki. Warszawa 1968, s. 45-79. ; 2. M. Bachtin, Epos i powieść. W: Problemy literatury i estetyki. Przeł. W. Grajewski. Warszawa 1982, s. 537-581. ; 3. M. Bachtin, Twórczość Franciszka Rabelais’go a kultura ludowa średniowiecza i renesansu. Przeł. A. i A. Goreniowie. Kraków 1975. ; 4. R. Barthes, Mit dzisiaj. W: Mit i znak. Eseje. Przeł. W. Błońska [i in.]. Warszawa 1970, s. 25-61. ; 5. S. Bungay, Literature: the Realm of Gold. W: Beauty and Truth. A Study of Hegel’s Aesthetics. Oxford 1987. ; 6. W. Gombrowicz, Dziennik 1961–1966. Kraków 1986. ; 7. G. W. F. Hegel, Fenomenologia ducha. T. 2. Przeł. A. Landman. Warszawa 1963. ; 8. G. W. F. Hegel, Wykłady o estetyce. T. 3. Przeł. J. Grabowski, A. Landman. Objaśnienia A. Landman. Warszawa 1967. ; 9. Irony. Hasło w: M. H. Abrams, A Glossary of Literary Terms. Fort Worth – Tokyo 1993, s. 97–98. ; 10. K. Jakowska, Z dziejów ekspresjonizmu w Polsce. Wokół „Soli ziemi”. Wrocław 1977. ; 11. Z. Kubiak, Polski homeryda.[Posłowie]. W: J. Wittlin, Sól ziemi. Powieść o cierpliwym piechurze. Warszawa 1979, s. 275-295. ; 12. G. E. Lloyd, Czas w myśli greckiej. Przeł. B. Chwedeńczuk. W zb.: Czas w kulturze. Red. A. Zajączkowski. Warszawa 1988, s. 207-259. ; 13. G. Lukács, Teoria powieści. Esej historyczno-filozoficzny o wielkich formach epiki. Przeł. J. Goślicki. Posł. A. Brodzka. Warszawa 1968. ; 14. H. Markiewicz, Teorie powieści za granicą. Warszawa 1992. ; 15. E. Mieletinski, Poetyka mitu. Przeł. J. Dancyngier. Warszawa 1981. ; 16. Cz. Miłosz, Traktat teologiczny. W: Wiersze. T. 5. Przypisy A. Fiut. Kraków 2009, s. 218-245. ; 17. D. S. Muecke, Ironia: podstawowe klasyfikacje. Przeł. G. Cendrowska. „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 1, s. 243-263. ; 18. F. Nietzsche, Narodziny tragedii. Przeł. L. Staff. Warszawa 1985. ; 19. P. Ricoeur, Symbolika zła. Przeł. S. Cichowicz, M. Ochab. Warszawa 1986. ; 20. E. Wiegandt, Wstęp. W: J. Wittlin, Sól ziemi. Oprac. E. Wiegandt. BN I 278. Wrocław 1991. ; 21. J. Wittlin, Pisma pośmiertne i inne eseje. Wybór, oprac., przedm. J. Zieliński. Warszawa 1991. ; 22. J. Wittlin, Przedmowa. W: Homer, Odyseja. Przeł. J. Wittlin. Wyd. 4. Warszawa 1982, s. 7-25. ; 23. J. Wittlin, Sól ziemi. Oprac. E. Wiegandt. BN I 278. Wrocław 1991. ; 24. K. Wyka, Stara szuflada. Kraków 1967. ; 25. Z. Yurieff, Józef Wittlin. Przeł. M. Szczubiałka. Warszawa 1997.

Issue:

1

Start page:

87

End page:

109

Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp ograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

×

Citation

Citation style: