Object structure

Title:

Czarny wariant „Bildung”. O relacjach między „Czarodziejską górą” Thomasa Manna a „Szpitalem przemienienia” Stanisława Lema

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2012)

Creator:

Bałżewska, Katarzyna

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Thomas Mann’s The Magic Mountain ; Stanisław Lem’s Hospital of Transfiguration ; the concept of Bildung

References:

1. F. Ankersmit, Pamiętając Holocaust: żałoba i melancholia. Przeł. A. Ajschtet, A. Kubis, J. Regulska. W: Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii historiografii. Red., wstęp E. Domańska. Kraków 2004, s. 403-426. ; 2. M. Bachtin, Powieść wychowawcza i jej znaczenie w historii realizmu. W: Estetyka twórczości słownej. Przeł. D. Ulicka. Oprac. przekładu, wstęp E. Czaplejewicz. Warszawa 1986, s. 285-347. ; 3. S. Bereś, Rozmowy ze Stanisławem Lemem. Kraków 1987. ; 4. M. Eliade, Traktat o historii religii. Przeł. J. Wierusz-Kowalski. Oprac. B. Kupis. Warszawa 1966. ; 5. M. Foucault, Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu. Przeł. H. Kęszycka. Wstęp M. Czerwiński. Warszawa 1987. ; 6. P. Goźliński, J. Kurski, Bartoszewski: tajemnice Lema. „Duży Format”. Dodatek do „Gazety Wyborczej” 2009, nr 1 – na stronie http://wyborcza.pl/1,76842,6110476,Bartoszewski_tajemnice_Lema.html (data dostępu: 16 II 2012). ; 7. J. Jarzębski, Skalpel i mózg. (Posłowie). W: S. Lem, Szpital Przemienienia. Warszawa 1995. ; 8. M. Janion, M. Żmigrodzka, Bildung i Bildungsroman. W: Odyseja wychowania. Goetheańska wizja człowieka w „Latach nauki i latach wędrówki Wilhelma Meistra”. Kraków 1998, s. 50-67. ; 9. H. Kurzke, Tomasz Mann. Życie jako dzieło sztuki. Przeł. E. Kowynia. Warszawa 2005. ; 10. B. Latawiec, Kosmos i medycyna. „Odra” 1976, nr 7/8, s. 43-46. ; 11. S. Lem, Filozofia przypadku. Literatura w świetle empirii. Warszawa 1968. ; 12. S. Lem, Szpital Przemienienia. Kraków 1982. ; 13. S. Lem, Zagłada i jej uwertura. W: Lube czasy. Ułożył T. Fiałkowski. Kraków 1995, s. 13-15. ; 14. Th. Mann, Czarodziejska góra. Przeł. J. Kramsztyk. T. 1. Wrocław 2004. ; 15. Th. Mann, Wstęp do „Czarodziejskiej góry” dla studentów Uniwersytetu Princeton. Przeł. I. i E. Naganowscy. W: Eseje. Wybór D. Żmij-Zielińska. Warszawa 1998, s. 74–90. ; 16. T. Nasierowski, Zagłada osób z zaburzeniami psychicznymi w okupowanej Polsce. Początek ludobójstwa. Warszawa 2008. ; 17. H. Orłowski, „Entwicklungsroman” – poetyka historyczna – kategoria „roli”. W zb.: Literatura i metodologia. Konferencje teoretycznoliterackie w Spale i w Ustroniu. Red. J. Trzynadlowski. Wrocław 1970. ; 18. H. Orłowski, Stereotyp fabularny niemieckiej „powieści rozwojowej” (Entwicklungsroman) okresu mieszczańskiego realizmu. W zb.: Poetyka i historia. Konferencja teoretycznoliteracka w Połczynie. Red. J. Trzynadlowski. Wrocław 1968, s. 43-61. ; 19. S. Sontag, Choroba jako metafora. W: Choroba jako metafora. AIDS i jego metafory. Przeł. J. Anders. Warszawa 1999, s. 5-90.

Issue:

1

Start page:

111

End page:

128

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: