Object structure

Title:

Spotkanie z Wielką Matką. Sztuka paleolityczna w twórczości Wisławy Szymborskiej i Zbigniewa Herberta

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2012)

Creator:

Tomasik, Tomasz

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Subject and Keywords:

poezja Wisławy Szymborskiej ; poezja Zbigniewa Herberta ; Wielka Matka

References:

1. S. Balbus , Słowo wstępne. (Tak mało wierszy, tak wiele poezji). W zb.: Radość czytania Szymborskiej. Oprac. S. Balbus, D. Wojda. Kraków 1996, s. 7-19. ; 2. M. Baranowska, „Tak lekko było nic o tym nie wiedzieć...” Szymborska i świat. Wrocław 1996. ; 3. S. Barańczak, Uciekinier z Utopii. O poezji Zbigniewa Herberta. Warszawa 2001. ; 4. G. Boaz, Macrocosm and Microcosm. Hasło w: The Dictionary of the History of Ideas: Studies of Selected Pivotal Idea. Ed. Ph. P. Wiener. T. 3. New York 1973, s. 126-131. ; 5. P.- A. Bodin, Barbarzyńca i lustro. Przeł. M. Rusinek. W zb.: Poznawanie Herberta 2. Wybór i wstęp A. Franaszek. Kraków 2000, s. 370-380. ; 6. G. Borkowska, Szymborska eks-centryczna. „Teksty Drugie” 1991, nr 4, s. 45-58. ; 7. G. Borkowska, Szymborska eks-centryczna. W zb.: Radość czytania Szymborskiej. Oprac. S. Balbus, D. Wojda. Kraków 1996, s. 139-153. ; 8. J. Brzozowski, Antyk Herberta. W zb.: Poznawanie Herberta 2. Wybór i wstęp A. Franaszek. Kraków 2000, s. 240-269. ; 9. M. Czermińska, Ekfrazy w poezji Wisławy Szymborskiej. „Teksty Drugie” 2003, nr 2/3, s. 230-242. ; 10. R. Drössler, Die Venus der Eiszeit. Leipzig 1968. ; 11. R. Drössler, Wenus epoki lodowej. Przeł. B. i T. Baranowscy. Warszawa 1983. ; 12. A. Dziadek, Obrazy i wiersze. Z zagadnień interferencji sztuk w polskiej poezji współczesnej. Katowice 2004. ; 13. M. Eliade, Sacrum a profanum. O istocie sfery religijnej. Przeł. B. Baran. Warszawa 2008. ; 14. M. Eliade, I. P. Couliano, Słownik religii. Przeł. A. Kuryś. Warszawa 1994. ; 15. T. Garbol, „Chrzest Ziemi”. Sacrum w poezji Zbigniewa Herberta. Lublin 2006. ; 16. J. Grądziel, Świat sztuki w poezji Wisławy Szymborskiej. „Pamiętnik Literacki” 1996, z. 2, s. 85-102. ; 17. Z. Herbert, Barbarzyńca w ogrodzie. Wyd. 5, przejrz. i popr. Wrocław 1995. ; 18. Z. Herbert, Bissière. „Tygodnik Powszechny” 1959, nr 44, s. 6. ; 19. Z. Herbert, Labirynt nad morzem. Warszawa 2000. ; 20. Z. Herbert, Pan Cogito. Wyd. 2, popr. Wrocław 1993. ; 21. Z. Herbert, Raport z oblężonego Miasta i inne wiersze. Wrocław 1992. ; 22. Z. Herbert, Sprawozdanie z raju. W: Napis. Wyd. 2. Wrocław 1996. ; 23. Z. Herbert, Struna światła. Wyd. 2, przejrz. Wrocław 1994. ; 24. Z. Herbert, Tren Fortynbrasa. W: Studium przedmiotu. Wyd. 2, popr. Wrocław 1995, s. 43-44. ; 25. Z. Herbert, Węzeł gordyjski oraz inne pisma rozproszone 1948–1998. Zebrał, oprac. i notami opatrzył P. Kądziela. Warszawa 2001. ; 26. Z. Herbert, Za nami przepaść historii. Rozm. przepr. Z. Taranienko. W zb.: Herbert nieznany. Rozmowy. Zebrał i oprac. H. Citko. Warszawa 2008, s. 32-41. ; 27. M. Horkheimer, Th. W. Adorno, Dialektyka oświecenia. Przeł. M. Łukasiewicz. Przekł. przejrz., posł. M. J. Siemek. Warszawa 1994. ; 28. N. Jakacka, Współczucie dla Minotaura. W zb.: Czułość dla Minotaura. Metafizyka i miłość konkretu w twórczości Zbigniewa Herberta. Red. J. M. Ruszar. Przy współudz. M. Cichej. Lublin 2005, s. 13-29. ; 29. R. Jauss, Proces literacki modernizmu od Rousseau do Adorna. W zb.: Odkrywanie modernizmu. Wstęp, red. R. Nycz. Kraków 2004. ; 30. A. Kaliszewski, Gry Pana Cogito. Łódź 1990. ; 31. W. Kopaliński, Słownik symboli. Warszawa 1991. ; 32. Z. Krzak, Od matriarchatu do patriarchatu. Warszawa 2007. ; 33. H. Kühn, Abstrakte Kunst der Vorzeit. München–Hannover 1956. ; 34. A. Leroi-Gourhan, Religie prehistoryczne. Przeł. I. Dewitz. Warszawa 1966. ; 35. C. Lévi-Staruss, Jan Jakub Rousseau, twórca nauk humanistycznych. Przeł. L. Kolankiewicz. „Twórczość” 1984, nr 6, s. 80-89. ; 36. E. Lévinas, Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności. Przeł. M. Kowalska. Wstęp B. Skarga. Warszawa 1998. ; 37. W. Ligęza, O poezji Wisławy Szymborskiej. Świat w stanie korekty. Kraków 2001. ; 38. J. Łukasiewicz, Herbert. Wrocław 2001. ; 39. E. Neumann, Wielka Matka. Fenomenologia kobiecości, kształtowanie podświadomości. Przeł. R. Reszke. Warszawa 2008. ; 40. A. Niewolak-Krzywda, Kultura dawna jako inspiracja w poezji Wisławy Szymborskiej. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Historia Literatury" 1998, z. 4, s. 175-186. ; 41. T. Różewicz, Poezje. T. 2. Kraków 1988. ; 42. A. Sandauer, Pogodzona z historią (rzecz o Wisławie Szymborskiej). W: Poeci czterech pokoleń. Kraków 1977, s. 287-312. ; 43. W. Szymborska, Lektury nadobowiązkowe. Kraków 1996. ; 44. W. Szymborska, Wiersze wybrane. Wybór i układ Autorki. Wyd. nowe, rozszerz. Kraków 2004.

Issue:

1

Start page:

129

End page:

145

Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp ograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

×

Citation

Citation style: