Object

Title: Rewizje romantyczne w prozie najnowszej

Creator:

Bagłajewski, Arkadiusz

Date issued/created:

2012

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2012)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. A. Bagłajewski, Poezja „trzeciej epoki”. O twórczości Zygmunta Krasińskiego w latach 1836–1843. Lublin 2009. ; 2. W. Benjamin, Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty. Wybór i oprac. H. Orłowski. Poznań 1996. ; 3. M. Bieńczyk, Czarny człowiek. Krasiński wobec śmierci. Warszawa [1990]. ; 4. A. Chomiuk, Między słowem a przeszłością. Strategie dokumentarne w polskiej powieści historycznej ostatniego półwiecza. Lublin 2009. ; 5. P. Citati, Izrael i islam: boskie iskry. Przeł. J. Ugniewska. Warszawa 2006. ; 6. H. Cixous, Śmiech Meduzy. Przeł. A. Nasiłowska. Konsultacja M. Bieńczyk. „Teksty Drugie” 1993, nr 4/5/6, s. 147-166. ; 7. C. Geertz, Opis gęsty: w poszukiwaniu interpretatywnej teorii kultury. W: Interpretacja kultur. Wybrane eseje. Przeł. M. M. Piechaczek. Kraków 2005, s. 17-47. ; 8. P. Goźliński, Jul. Wołowiec 2010. ; 9. M. Janion, Dialektyka historii w polemice Słowackiego z Krasińskim. Warszawa 1959. ; 10. M. Janion, Trzy wariacje na temat żydowski u Mickiewicza. W: Bohater, spisek, śmierć. Wykłady żydowskie. Warszawa 2009, s. 175-222. ; 11. M. Janion, Walka z szatanem i demon teatru. W: Zło i fantazmaty. Prace wybrane. Red. M. Czermińska. T. 3. Kraków 2001, s. 52-74. ; 12. T. Komendant, „Jul”. „Twórczość” 2010, nr 10, s. 153-154. ; 13. E. Krasińska z Branickich, Świadek epoki. Listy Elizy z Branickich Krasińskiej z lat 1835–1876. T. 1. Z rękopisu odczytał, wybrał i skomentował Z. Sudolski. Przeł. U. Sudolska. Warszawa 1995. ; 14. Z. Krasiński, Listy do Delfiny Potockiej. Oprac., wstęp Z. Sudolski. T. 1–3. Warszawa 1975. ; 15. Z. Krasiński, Listy do Henryka Reeve. Przeł. A. Olędzka-Frybesowa. Oprac., wstęp, kronika i noty P. Hertz. T. 1. Warszawa 1980. ; 16. B. McHale, Od powieści modernistycznej do postmodernistycznej: zmiana dominanty. Przeł. M. P. Markowski. W zb.: Postmodernizm. Antologia przekładów. Wybrał, oprac., przedm. opatrzył R. Nyc z. Kraków 1997, s. 335-377. ; 17. A. Mickiewicz, Literatura słowiańska. Kurs drugi. Dzieła. Wyd. Rocznicowe. T. 9. Oprac. J. Maślanka. Przekł. L. Płoszewski. Warszawa 1997. ; 18. N. K. Miller, Arachnologie: kobieta, tekst i krytyka. Przeł. K. Kłosińska, K. Kłosiński. W zb.: Teorie literatury XX wieku. Antologia. Red. A. Burzyńska, M. P. Markowski. Kraków 2006, s. 487-513. ; 19. C. Owens, Dyskurs Innych: feministki i postmodernizm. Przeł. M. Sugiera. W zb.: Postmodernizm. Antologia przekładów. Wybrał, oprac., przedm. opatrzył R. Nycz. Kraków 1997, s. 421-451. ; 20. J. A. Potrykowski, Tułactwo Polaków we Francji. Dziennik emigranta. Oprac. A. Owsińska. T. 1–2. Kraków 1974. ; 21. K. Rutkowski, Braterstwo albo śmierć. Zabijanie Mickiewicza w Kole Sprawy Bożej. Paryż 1988. ; 22. K. Rutkowski, Mistrz – widowisko. Gdańsk 1996. ; 23. K. Rutkowski, Xiężniczka. Lublin 1999. ; 24. G. Scholem, Mistycyzm żydowski i jego główne kierunki. Przeł. I. Kania. Wstęp M. Galas. Warszawa 1997. ; 25. G. Scholem, O rozumieniu idei mesjańskiej w judaizmie. W: O głównych pojęciach judaizmu. Przeł. J. Zychowicz. Kraków 1989. ; 26. J. Słowacki, Sen srebrny Salomei. Romans dramatyczny w pięciu aktach. Oprac. A. Kowalczykowa. Wyd. 2, zmien. BN I 57. Wrocław 1992. ; 27. G. Spiró, Mesjasze. Przeł. E. Cygielska. Warszawa 2009. ; 28. E. Stachniak, Dysonans. Przeł. A. Przedpełska-Trzeciakowska. Warszawa 2009. ; 29. E. Stachniak, Gdzie jest ich głos? Rozm. przepr. Marta Mizuro. "Odra" 2010, nr 2, s. 74-79. ; 30. H. White, Proza historyczna. Red. E. Domańska. Kraków 2009. ; 31. A. Witkowska, Cześć i skandale. O emigracyjnym doświadczeniu Polaków. Gdańsk 1997. ; 32. A. Witkowska, Towiańczycy. Warszawa 1989. ; 33. A. Witkowska, Troja po raz któryś... W: Wielkie stulecie Polaków. Warszawa 1987, s. 50-90.

Issue:

1

Start page:

147

End page:

186

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63702 ; oai:rcin.org.pl:63702 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Nov 21, 2017

Number of object content hits:

178

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/81696

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information