Object

Title: Trudna przyjaźń. Dmitrij Fiłosofow – Maria Dąbrowska – Stanisław Stempowski

Creator:

Mitzner, Piotr

Date issued/created:

2012

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2012)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. G. Borkowska, Maria Dąbrowska i Stanisław Stempowski. Kraków 1999.
2. M. Dąbrowska, Doroczny wstyd. „Dziennik Popularny” 1936, nr 43.
3. M. Dąbrowska, Dzienniki. T. 1-2. Wybór, wstęp i przypisy T. Drewnowski. Warszawa 1988.
4. M. D. [M. Dąbrowska], Jaworze. „Tygodnik Ilustrowany” 1927, nr 45, s. 908-910.
5. M. Dąbrowska, Na marginesie nie drukowanej polemiki. „Marchołt” 1935/36, nr 3, s. 434-448.
6. M. Dąbrowska, O dobre obyczaje polemiczne. „Wiadomości Literackie” 1934, nr 13, s. 15.
7. M. Dąbrowska, Pisma rozproszone. Red., przypisy E. Korzeniewska. T. 1-2. Kraków 1964.
8. M. Dąbrowska, Próba wyjaśnienia. „Oblicze Dnia” 1937, nr 7.
9. M. Dąbrowska, Przygody człowieka myślącego. Komentarz i przygotowanie tekstu z rękopisów E. Korzeniewska. Przedmowa A. Kowalska. Warszawa 1970.
10. M. Dąbrowska, Rozmyślanie na czasie. „Wiadomości Literackie” 1935, nr 11, s. 1-2.
11. M. Dąbrowska, Zawód literacki jako służba społeczna. „Marchołt” 1934/35, nr 4, s. 604-630.
12. J. S. Durrant, Nieizdannyje piśma D. W. Fiłosofowa. „Russian Studies”. Jeżekwartalnik russkoj fiłołogii i kultury. Sankt Pietierburg 1999, t. 3, nr 1.
13. D. Fiłosofow, Dezintoksikacyja. „Mołwa” 1932, nr 17.
14. D. Fiłosofow, List do M. Zdziechowskiego, z 7 I 1931. W: P. Ławriniec, Listy Dymitra Fiłosofowa do Mariana Zdziechowskiego. Przeł. H. Dubyk. „Zeszyty Historyczne” 2008, z. 165, s. 176-190.
15. D. Fiłosofow, List do Z. Gippius, z 1 V 1934. W: T. Pachmuss, Stranicy iz proszłowo. Pieriepiska Z. N. Gippius i D. W. Fiłosofowa i blizkich k nim o „Gławnom”. W zb.: Pamiatniki kultury. Nowyje otkrytija: piśmiennost’, iskusstwo, archeołogija. Moskwa 1998.
16. D. Fiłosofow, List otwarty do pisarzy polskich. „Wiadomości Literackie” 1929, nr 24, s. 6.
17. D. Fiłosofow, Mickiewicz w Odessie i na Krymie. Na marginesie dzieła prof. Kleinera o Mickiewiczu. „Przegląd Współczesny” 1934, nr 142, s. 266-293.
18. D. Fiłosofow, „Nie pozwaliam!” Z cyklu „Woskrisnyje biesiedy”. „Mołwa” 1933, nr 213.
19. [D. Fiłosofow] Red., O diele Szwarcbarda. Wstęp w: J. S. [J. Stempowski], Process Szwarcbarda. „Za Swobodu!” 1927, nr 259.
20. D. Fiłosofow, Smiert’ wożdia. „Miecz” 1935, nr 20.
21. D. Fiłosofow, Wielikije ludi i my. „Miecz” 1935, nr 26-28.
22. D. Fiłosofow, Wielikije ludi i my. „Miecz” 1935, nr 30.
23. J. Iwaszkiewicz, Petersburg. W: Podróże. T. 2. Warszawa 1981, s. 201-280.
24. T. T. Jeż [Z. Miłkowski], Od kolebki przez życie. Wspomnienia. Do druku przygotował A. Lewak. Wstępem poprzedził A. Brückner. T. 1–3. Kraków 1936–1937.
25. M. Kridl, Niepowołany mentor. „Wiadomości Literackie” 1934, nr 11, s. 5.
26. J. Krzyżanowski, Jeszcze o „Drodze do Rosji”. „Ruch Literacki” 1934, nr 5, s. 160.
27. J. Krzyżanowski, Na manowcach „Drogi do Rosji”. Fiłosofow versus Kleiner. „Ruch Literacki” 1934, nr 3, s. 65-73.
28. P. Ławriniec, Motiw nieuspiecha w pozdniej publicystikie D. W. Fiłosofowa. „Literatūra” (Vilnius) 2006, nr 2.
29. A. Ługanow [Je. Weber-Hiriakowa], Pieried licom żyzń. „Za Swobodu!” 1932 nr 1.
30. P. Mitzner, Domik w Kołomnie. Zespół i repertuar. W zb.: Noty dla edytora. Jerzemu Timoszewiczowi na urodziny 75. Wybór, oprac. M. Raszewski, P. Kądziela. Warszawa 2008, s. 148-151.
31. P. Mitzner, Fiłosofow i Czapscy. „Zeszyty Literackie” 2009, nr 107, s. 155-164.
32. P. Mitzner, Jak znalazł (VII): Agent ST 1. „Zeszyty Literackie” 2010, nr 4, s. 151-152.
33. I. Obłąkowska-Galanciak, Dymitr Fiłosofow i Maria Dąbrowska. Z historii polsko-rosyjskich kontaktów kulturalnych w Dwudziestoleciu międzywojennym. „Acta Polono-Ruthenica” 1999, t. 4, s. 338-348.
34. I. Obłąkowska-Galanciak, Gorzkie gody... Publicystyczna i literacka działalność Dymitra Fiłosofowa na emigracji. Olsztyn 2001.
35. K. Radek, Kultura rodzącego się socjalizmu. „Wiadomości Literackie” 1933, nr 47, s. 1.
36. K. Radek, Polska powieść rewolucyjna. „Wiadomości Literackie” 1934, nr 35, s. 1.
37. J. Stempowski, Pan Jowialski i jego spadkobiercy. Rzecz o perspektywach śmiechu szlacheckiego. Szkic literacki. Warszawa [1931].
38. J. Timoszewicz, Fiłosofow – Czapski – Stempowski. „Kultura” 1998, nr 4, s. 139-149.

Issue:

1

Start page:

239

End page:

257

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63699 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Nov 21, 2017

Number of object content hits:

243

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/81699

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information