Object structure
Title:

Zofia Wójcicka (20 marca 1931 – 28 czerwca 2011)

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2012)

Creator:

Krupiński, Piotr

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Wójcicka, Zofia (1931-2001) ; obituary ; Zofia Wójcicka’s life ; Wójcicka’s scientific work

References:

1. H. H. Hahn, Dyplomacja bez listów uwierzytelniających. Polityka zagraniczna Adama Jerzego Czartoryskiego 1830–1840. Przeł. M. Borkowicz. Warszawa 1987.
2. P. Krupiński, Ćwierćwiecze szczecińskiej polonistyki uniwersyteckiej. W zb.: Uniwersytet Szczeciński na przełomie wieków i czasów. 1985–2010. Red. W. Stępiński, W. Tarczyński. Szczecin 2010.
3. Materiały do ćwiczeń z historii literatury romantyzmu. Wstęp, wybór i oprac. Z. Wójcicka. Szczecin 1982.
4. Z. Mielcarek, B. Owczarek, Od Pedagogium do Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 1985.
5. Z. Wójcicka, Dwaj przeciwnicy ideowi: Ludwik Nabielak i Maurycy Mochnacki. "Napis" 2001, t. 7, s. 417-452.
6. Z. Wójcicka, Literatura użytkowa obozu księcia Adama Jerzego Czartoryskiego 1831-1841. Szczecin 1991.
7. Z. Wójcicka, O amerykańskich wspomnieniach Juliana Juźwikiewicza. "Napis" 1999, t. 5, s. 305-315.
8. Z. Wójcicka, Paryski okres działalności i twórczości Michała Czajkowskiego. Warszawa–Poznań 1986.
9. Z. Wójcicka, Podróż Kornela Ujejskiego ze Lwowa do Szczecina, „Pogranicza” 2003, nr 1, s. 120-124.
10. Z. Wójcicka, Pomnik Kornela Ujejskiego. „Spojrzenia”. Dodatek społeczno-kulturalny do „Głosu Szczecińskiego” 1981, nr 46.
11. Z. Wójcicka, Postacie „Nie-Boskiej komedii” Zygmunta Krasińskiego. „Polonistyka” 1979, nr 5, s. 343-351.
12. Z. Wójcicka, Rocznicowa pobudka Józefa Meyznera, "Napis" 1995, t. 2, s. 126-138.
13. Z. Wójcicka, Sataniczny impuls egzystencji w „Marii” Antoniego Malczewskiego. W zb.: Postacie i motywy faustyczne w literaturze polskiej. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Białystok 23–26 października 1997 r. T. 1. Red. H. Krukowska, J. Ławski. Białystok 1999, s. 283-304.
14. Z. Wójcicka, Tradycja napoleońska w „Konradzie Wallenrodzie” A. Mickiewicza. „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 1978, t. 13, s. 81-89.
15. Wypisy z prac naukowych do ćwiczeń z historii literatury romantyzmu. Wybór M. Wiater, Z. Wójcicka. Szczecin 1997.

Issue:

1

Start page:

275

End page:

279

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : others noncitable

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Closed

×

Citation

Citation style: