Object

Title: Awangarda – niebezpieczeństwo – przygodność. Dialektyka nowoczesności w poezji Józefa Czechowicza

Creator:

Całbecki, Marcin

Date issued/created:

2012

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2012)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. M. Berman, „Wszystko, co stałe, rozpływa się w powietrzu”. Rzecz o doświadczeniu nowoczesności. Przeł. M. Szuster. Wstęp A. Bielik-Robson. Kraków 2006. ; 2. A. Bielik-Robson, Na drugim brzegu nihilizmu. Filozofia nowoczesna w poszukiwaniu nowego podmiotu. Warszawa 1997. ; 3. H. Blumenberg, Die Legitimität der Neuzeit. Frankfurt am Main 1966. ; 4. M. Całbecki, „a wszystko to ty”. Narcyzm Czechowicza. W zb.: Oblicza Narcyza. Obecność autora w dziele. Red. M. Cieśla-Korytowska, I. Puchalska, M. Siwiec. Kraków 2008, s. 375-386. ; 5. J. Czechowicz, Listy. Wybór i oprac. T. Kłak. Lublin 1977. ; 6. J. Czechowicz, Świat. W: Poezje zebrane. Zebrał i oprac. A. Madyda. Wstęp M. Jakitowicz. Toruń 1997. ; 7. G. Figal, Totale Mobilmachung und Nihilismus. Die Gefahr und das Rettende. W: Martin Heidegger zur Einführung. Hamburg 1999. ; 8. S. Freud, Wstęp do psychoanalizy. Przeł. S. Kempnerówna, W. Zaniewicki. Przejrzał i przedmową opatrzył K. Obuchowski. Przedmowa L. Korzeniowski. Warszawa 2003. ; 9. M. Głowiński, Kunszt wieloznaczności. „Pamiętnik Literacki” 1970, z. 3, s. 129-141. ; 10. M. Heidegger, Czym jest metafizyka. Przeł. K. Pomian. W: Znaki drogi. Warszawa 1999, s. 95-111. ; 11. M. Heidegger, List o humanizmie. Przeł. J. Tischner. W: Znaki drogi. Warszawa 1999, s. 271-312. ; 12. M. Heidegger, Technika i zwrot. Przeł. J. Mizera. Kraków 2002. ; 13. E. Jünger, Totale Mobilmachung. W: Betrachtungen zur Zeit. Sämtliche Werke. T. 7. Stuttgart 1980. ; 14. T. Kłak, Czechowicz. Mity i magia. Kraków 1973. ; 15. J. Leociak, Figura Zagłady (wokół „śmierci” Józefa Czechowicza). W zb.: Czytanie Czechowicza. Red. P. Próchniak, J. Kopciński. Lublin 2003, s. 121-134. ; 16. Cz. Miłosz, Traktat poetycki. W: Wiersze. T. 2. Kraków 2002. ; 17. T. Peiper, Miasto, masa, maszyna. W: Pisma wybrane. Oprac. S. Jaworski. BN I 235. Wrocław 1979, s. 7-34. ; 18. T. Peiper, Nowe usta. Odczyt o poezji. W: Pisma wybrane. Oprac. S. Jaworski. BN I 235. Wrocław 1979, s. 205-251. ; 19. T. Peiper, Punkt wyjścia. W: Pisma wybrane. Oprac. S. Jaworski. BN I 235. Wrocław 1979, s. 3-7. ; 20. J. Przyboś, Echo. W zb.: Poezja polska okresu międzywojennego: antologia. Cz. 2. Wybór i wstęp M. Głowiński, J. Sławiński. Przypisy oprac. J. Stradecki. Wyd. 2, przejrz. BN I 253. Wrocław 1987, s. 338-339. ; 21. A. Stern, Buntownicze wizje przyszłości. W: Bruno Jasieński. Warszawa 1969, s. 47-63. ; 22. J. Święch, Wstęp. W zb.: Józef Czechowicz. Od awangardy do nowoczesności. Red. J. Święch. Lublin 2004, s. 7-8. ; 23. S. Weil, Zeugnis für das Gute. München 1990. ; 24. F. J. Wetz, Hans Blumenberg zur Einführung. Hamburg 2004.

Issue:

2

Start page:

5

End page:

20

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63748 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Aug 27, 2020

In our library since:

Nov 27, 2017

Number of object content hits:

283

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/81706

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information