Object structure

Title:

„Doktor Faustus” – muzyka, metafizyka i mistyka liczb

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2012)

Creator:

Górny, Tomasz

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Thomas Mann’s Doctor Faustus ; golden ratio ; Jean-Yves Masson’s hypothesis ; Albrecht Dürer’s Melencolia 1

References:

1. Arystoteles, O niebie II, 290 b. Przeł., wstęp, komentarze, skorowidz P. Siwek. Warszawa 1980.
2. R. Bernagiewicz, Wprowadzenie do historii teorii muzyki. Starożytna Grecja. Lublin 2007.
3. E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze. Przeł. A. Borowski. Kraków 1997.
4. É. Decreux, Mathématiques, sciences et musique. Une introduction historique. Paris 2008.
5. E. Fubini, Historia estetyki muzycznej. Przeł. Z. Skowron. Kraków 1997.
6. M. Gołąb, Dodekafonia. Studia nad teorią i kompozycją pierwszej połowy XX wieku. Bydgoszcz 1987.
7. T. Górny, Zasada „złotego cięcia” a literatura. „Ruch Literacki” 2011, nr 6, s. 555-566.
8. V. F. Hopper, La Symbolique médiévale des nombres. Origines, signification et influence sur la pensée et l’expression. Trad. par R. Grevie r. Rév. par A. Paulian. Paris 1995.
9. G. Ifrah, Historia powszechna cyfr. T. 1. Przeł. K. Marczewska. Warszawa 2006.
10. R. Klibansky, E. Panofsky, F. Saxal, Saturn i melancholia. Studia z historii, filozofii, przyrody, medycyny, religii oraz sztuki. Przeł. A. Kryczyńska. Kraków 2009.
11. T. Mann, Doktor Faustus. Przeł. M. Kurecka, W. Wirpsza. Warszawa 1960.
12. T. Mann, Jak powstał „Doktor Faustus”. Przeł. M. Kurecka. Warszawa 1960.
13. J.-Y. Masson, La Forme et le chaos dans le „Docteur Faustus” de Thomas Mann. W zb.: Faust ou la mélancolie du savoir. Textes réunis par ... Paris 2003.
14. J. Morawski, Teoria muzyki w średniowieczu. Wybrane zagadnienia. Warszawa 1979.
15. The New Grove Dictionary of Music and Musicians. T. 20. Red. S. Sadie. New York 2001.
16. H. Orłowski, Powieść minionego stulecia versus alegoria historiozoficzna? O „Doktorze Faustusie” Tomasza Manna. I nie tylko. W zb.: Tomasz Mann w krytyce i literaturze polskiej. Antologia tekstów i dokumentów. Red. R. Dziergwa. Poznań 2003, s.389-406.
17. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Oprac. Zespół Biblistów Polskich [...]. Biblia Tysiąclecia. Wyd. 5 na nowo oprac. i popr. Poznań 2002.

Issue:

2

Start page:

21

End page:

39

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)