Object structure

Title:

Wokół „Tajnego dziennika” Mirona Białoszewskiego. Rec.: Białoszewski przed „Dziennikiem”. Red.: Wojciech Browarny, Adam Poprawa. Kraków (2010)

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2012)

Creator:

Nofikow, Ewa

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Miron Białoszewski’s diarist and prosaic creativity ; Białoszewski’s Secret Diary ; concept of writing about a non-existing diary

References:

1. M. Bachtin, Problemy poetyki Dostojewskiego. Warszawa 1970.
2. M. Bachtin, Słowo w powieści. Przeł. W. Grajewski. W: Problemy literatury i estetyki. Warszawa 1982, s. 82-277.
3. S. Barańczak, Język Mirona Białoszewskiego. Warszawa 1974.
4. R. Barthes, Śmierć autora. Przeł. M. P. Markowski. W zb.: Teorie literatury XX wieku. Antologia. Red. A. Burzyńska, M. P. Markowski. Kraków 2006, s. 355-359.
5. M. Białoszewski, Dokładane treści. Druga część fragmentów „tajnego dziennika” Mirona Białoszewskiego, który zostanie wydany w 2010 roku. „Gazeta Wyborcza” 1997, nr 226.
6. M. Białoszewski, Tajny dziennik. Kraków 2012.
7. CAMPania. Zjawisko campu we współczesnej kulturze. Red. P. Oczko. Warszawa 2008.
8. J. Culler, Presupozycje i intertekstualność. Przeł. K. Rosner. „Pamiętnik Literacki” 1980, z. 3, s. 297-312.
9. E. Domańska, „Zwrot performatywny” we współczesnej humanistyce. „Teksty Drugie” 2007, nr 5, s. 48-61.
10. W. Dudzik, Karnawały w kulturze. Warszawa 2005.
11. M. Głowiński, Narracje literackie i nieliterackie. Kraków 1997.
12. M. Głowiński, O intertekstualności. W: Intertekstualność, groteska, parabola. Szkice ogólne i interpretacje. Kraków 2000, s. 5-33.
13. J. Kopciński, Gramatyka i mistyka. Wprowadzenie w teatralną osobowość Mirona Białoszewskiego. Warszawa 1997.
14. J. Niżyńska, „Znaleziony list” Mirona Białoszewskiego. Próba lektury „małych narracji” w perspektywie teorii „queer”. W zb.: (Nie)obecność. Pominięcia i przemilczenia w narracjach XX wieku. Red. H. Gosk, B. Karwowska. Warszawa 2008, s. 272-290.
15. R. Nycz, „Szare eminencje zachwytu”. Miejsce epifanii w poetyce Mirona Białoszewskiego. W: Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej. Kraków 2001, s. 221-234.
16. Pisanie Białoszewskiego: szkice. Red. M. Głowiński, Z. Łapiński. Warszawa 1993.
17. G. Ritz, Nić w labiryncie pożądania. Gender i płeć w literaturze polskiej od romantyzmu do postmodernizmu. Warszawa 2002.
18. P. Rodak, Wojna i zapis (o dziennikach wojennych). „Teksty Drugie” 2005, nr 6, s. 33-45.
19. J. Sławiński, Miron Białoszewski „Ballada od rymu”. W zb.: Liryka polska. Interpretacje. Red. J. Prokop, J. Sławiński. Gdańsk 2001, s. 544-558.
20. J. Sławiński, O kategorii podmiotu lirycznego. W: Dzieło – język – tradycja. Warszawa 1974.
21. P. Sobolczyk, Homobiografia: Miron Białoszewski. „Pogranicza” 2008, nr 6, s. 15-31.
22. S. Sontag, Notatki o Kampie. Przeł. W. Wartenstein. „Literatura na Świecie” 1979, nr 9, s. 306-323.

Issue:

2

Start page:

196

End page:

207

Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)