Object structure

Title:

Pietro Marchesani (8 lutego 1942 – 29 listopada 2011)

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2012)

Creator:

Okoń, Jan

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Marchesani, Pietro (1942-2011) ; obituary ; Pietro Marchesani biography ; Marchesani academic achievements ; Marchesani’s translation of Zbigniew Herbert’s, Czesław Miłosz’s, and Wisława Szymborska’s poems into Italian

References:

1. G. Dell’Agata, C. De Michelis, P. Marchesani, D’Annunzio nelle culture dei paesi slavi. Venezia 1979. ; 2. G. Herling-Grudziński, Miłość do książek. W zb.: Vanni Scheiwiller. Bibliofilskie edycje. Łódź 1993. ; 3. S. Kasprzysiak, „Odszedł Vanni… Została Alina…” „Zeszyty Literackie” 2002, nr 2, s. 199-202. ; 4. M. Kowalczyk, Celina Zawodzińska (1916-1999). „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” 2000–2001, nr 1/2, s. 240-247. ; 5. G. Lazzati, „Naturam expelles furca…” „Vita e Pensiero” 1982, nr 2. ; 6. R. K. Lewański, Polonistyka włoska. Dzieje – stan obecny – problemy. „Pamiętnik Literacki” (Londyn) 1993, t. 18, s. 60-84. ; 7. B. Małek, 150 rocznica urodzin Teofila Lenartowicza. Sesja naukowa w Krakowie. „Ruch Literacki” 1972, z. 5, s. 337-339. ; 8. P. Marchesani, Andare a Vilna, „città senza nome”. W zb.: „La città” 1830–1930. Atti del Seminario Interdisciplinare, Genova, 2–3 Maggio 1988. A cura di G. Cianci, R. Cifarelli. „Quaderni del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere Moderne dell’Università di Genova” 1990, nr 4. ; 9. P. Marchesani, Cinquant’anni di studi polonistici in Italia (1940–1990). W zb.: La slavistica in Italia. Cinquant’anni di studi (1940–1990). A cura di G. Brogi Bercoff [i in.]. Roma 1994. ; 10. P. Marchesani, Echi della rivolta del ghetto di Varsavia nella letteratura polacca contemporanea. W zb: Gli ebrei dell’Europa orientale dall’utopia alla rivolta. A cura di M. Brunazzie A. M. Fubini. Milano 1985. ; 11. P. Marchesani, Futurismo polacco. Hasło w: Dizionario della letteratura mondiale del ’900. Roma 1980. ; 12. P. Marchesani, Gabriele D’Annunzio sulle scene del Teatr Miejski di Cracovia (1901–1905). W zb.: Studi slavistici in ricordo di Carlo Verdiani. A cura di A. M. Raffo. Pisa 1979. ; 13. P. Marchesani, In ricordo di un editore-poeta. W zb.: Per Vanni Scheiwiller. Milano 2000. ; 14. P. Marchesani, Kraków w oczach włoskiego Cinquecenta. W zb.: Cracovia litterarum. Kultura umysłowa i literacka Krakowa i Małopolski w dobie renesansu. Red. T. Ulewicz. Wrocław 1991. ; 15. P. Marchesani, Krasiński in Italia. „Aevum” 1971, z. 5/6. ; 16. P. Marchesani, L’immagine della Polonia e dei polacchi in Italia tra cinquecento e seicento: due popoli a confronto. W zb.: Cultura e nazione in Italia e Polonia dal Rinascimento all’Illuminismo. A cura di V. Branca e S. Graciotti. Firenze 1986. ; 17. P. Marchesani, Marina Bersano Begey studiosa di polonistica. W zb.: La Polonia, il Piemonte e l’Italia. Omaggio a Marina Bersano Begey. Atti del Convegno „Marina Bersano Begey, intelettuale piemontese e polonista”. Torino, 12 dicembre 1994. A cura di K. Jaworska. [Alessandria] 1998. ; 18. P. Marchesani, Momentie aspetti della fortuna di Stanislav Ignacy Witkiewicz. „Aevum” 1974, z. 1/2. ; 19. P. Marchesani, Picchio Riccardo. W zb.: Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. Red. nauk. A. Hutnikiewicz, A. Lam. T. 2. Warszawa 2000, s. 19. ; 20. P. Marchesani, „Per la vostra libertà e per la nostra”. Chiesa, sindacato e partito nel dramma polacco. „Vita e Pensiero” 1982, nr 2. ; 21. P. Marchesani, Polski przekład „Historiae de duobus amantibus” Eneasza Sylwiusza Piccolominiego a pojęcie miłości w Polsce doby renesansu. W zb.: Studia porównawcze o literaturze staropolskiej. Wrocław 1980. ; 22. P. Marchesani, Premessa. W: T. Różewicz, Il guanto rosso e altre poesie. Trad. C. Verdiani. Milano 2003. ; 23. P. Marchesani, La Polonia tra Cinquecento e Seicento nei diari di viaggio di Giovanni Paolo Mucante e Giacomo Fantuzzi. W zb.: Barocco fra Italia e Polonia. Venezia 1977. ; 24. P. Marchesani, Recepcja Jana Kochanowskiego we Włoszech. W zb.: Jan Kochanowski 1584–1984. Epoka – twórczość – recepcja. Red. nauk. J. Pelc, P. Buchwald-Pelcowa, B. Otwinowska. T. 2. Lublin 1989. ; 25. P. Marchesani, J. Pomianowski, Rozmówki polsko-włoskie. Wysłuchał G. Nurek. „Tygodnik Powszechny” 2010, nr 28, z 11 VII, s. 30-31. ; 26. J. Okoń, Andrzej Zieliński (12 października 1936 - 26 września 2008). „Pamiętnik Literacki” 2010, z. 4, s. 221-231. ; 27. J. Okoń, O polonistyce uniwersyteckiej we Włoszech. „Ruch Literacki” 1985, nr 2, s. 127-138. ; 28. J. Okoń, Wokół korespondencji Maver–Weintraub. (Kontakty naukowe Wiktora Weintrauba z polonistami włoskimi). „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” 2008, s. 165-184. ; 29. J. Prokop, La lotta per il respiro di Tadeusz Rózewicz [!], scrittore polacco. Trad. P. Marchesani. „Vita e Pensiero” 1967, nr 10. ; 30. J. Prokop, Lekcja rzeczy. Kraków 1972. ; 31. T. Różewicz, Alla luce delle lampade filanti. W zb.: Bruno Schulz il profeta sommerso. A cura di P. Marchesani. Milano 2000. ; 32. V. Scheiwiller, Artisti e scrittori polacchi nelle edizioni di Giovanni e Vanni Scheiwiller (1925–1997). Milano 2001. ; 33. W. Szymborska, Letture facoltative. Milano 2006. ; 34. F. Ziejka, Słowo od Rektora. W zb.: Vivant Doctores! Wystawa poświęcona doktorom honoris causa w jubileuszowym roku Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 13 maja – 30 czerwca 2000 r. Kraków 2000. ; 35. A. Zieliński, Polonistyka we Włoszech 1945–1965. „Przegląd Humanistyczny” 1968, nr 4, s. 177-190.

Issue:

2

Start page:

231

End page:

250

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Article : others noncitable

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: