Object structure

Title:

Refleksje nad nowym wydaniem krytycznym dzieł Słowackiego

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2012)

Creator:

Starnawski, Jerzy

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

former critical editions of Juliusz Słowacki’s works ; new critical edition of Słowacki’s works ; Jacek Brzozowski’s and Zbigniew Przychodniak’s philological work

References:

1. W. Borowy, Romantyzm polski w „Bibliotece Narodowej”. W zb.: Almanach „Biblioteki Narodowej”. W dziesięciolecie wydawnictwa. 1919–1929. Kraków 1929, s. 48-59.
2. W. Ćwik, Badania stylometryczne nad językiem Juliusza Słowackiego. W zb.: Księga pamiątkowa ku uczczeniu setnej rocznicy urodzin Juliusza Słowackiego. T. 2. Lwów 1909, s. 1-103.
3. W. Ćwik, Badania stylometryczne nad językiem Juliusza Słowackiego. W zb.: Sprawozdanie Dyrekcji VIII. Gimnazjum we Lwowie 1909. Lwów 1909, s. 1-103.
4. J. Kleiner, O metodach wydania „Dzieł wszystkich” Słowackiego. W: J. Słowacki, Dzieła wszystkie. T. 1. Red. J. Kleiner. Lwów 1924, s. I-LXXXIV.
5. M. Kridl, Juliusza Słowackiego liryki. „Roczniki Humanistyczne” 1958, t. 7, z. 1, s. 5-82.
6. M. Kridl, O lirykach Norwida. W: W różnych przekrojach. Warszawa 1939, s. 34-49.
7. J. Krzyżanowski, Inedita. Nowe opracowania. Wznowienia. „Rocznik Literacki" 1955, t. 8, s. 322-363.
8. J. Mikołajtis, W siedzibie Zygmunta Krasińskiego. „Czasopismo Literackie” 1936, nr 1.
9. J. Mikołajtis, W siedzibie Zygmunta Krasińskiego. Nieznany wiersz. Szkice. Odbitka z "Czasopisma Literackiego" Organu grupy literacko-artystycznej "Lit-Ars" w Częstochowie. Częstochowa 1937, s. 3-41.
10. J. Mikołajtis, Z ostatnich lat Zygmunta Krasińskiego. „Ziemia Częstochowska” 1947, t. 3, z. 4, s. 5-74.
11. J. Mikołajtis, Z ostatnich lat Zygmunta Krasińskiego. Częstochowa 1947.
12. S. Pigoń, Pokąd sięga granica swobody redakcyjnej? „Ruch Literacki” 1961, z. 3, s. 149-155.
13. S. Pigoń, Pokąd sięga granica swobody redakcyjnej? W: Miłe życia drobiazgi. Pokłosie. Warszawa 1964.
14. I. Sławińska, Całość żywota dojrzałego. „Tygodnik Powszechny” 1957, nr 10 , s. 5.
15. J. Słowacki, Zapiski chronologiczne na marginesie t. I i II „Poezyj” (Paryż 1832). W: J. Słowacki, Dzieła. T. 11: Pisma prozą. Oprac. W. Floryan. Wrocław 1959, s. 308-309.
16. J. Starnawski, Marginalia Słowackiego w I i II tomie „Poezyj”. „Pamiętnik Literacki” 1955, z. 2, 573-575.
17. M. Strzyżewski, Rec.:J. Słowacki, Wiersze: nowe wydanie krytyczne. Oprac. J. Brzozowski, Z. Przychodniak, Poznań 2005. „Pamiętnik Literacki” 2007, z. 4, s. 191-197.
18. S. Treugutt, Słowacki i problemy interpretacji filologicznej. „Pamiętnik Literacki” 1976, z. 1, s. 294-303.

Issue:

2

Start page:

251

End page:

258

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : others citable

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style: