Object structure

Title:

Portrety Juliusza Słowackiego w prozie biograficznej 1945–1981

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2012)

Creator:

Szczepkowska, Ewa

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Künstlerroman (portrait of the artist novel) ; Juliusz Słowacki’s images in 1945–1981 biographical fiction ; Paweł Hertz’s, Mieczysław Jastrun’s, Stefan Flukowski and Jan Dobraczyński’s prose

References:

1. J. Dobraczyński, Pacierz, co płacze, i piorun, co błyska. Warszawa 1983.
2. P. Hertz, Portret Słowackiego. Warszawa 1949.
3. M. Jastrun, Ariel w podróży. „Kuźnica” 1949, nr 37, s. 3.
4. M. Jastrun, Ariel w podróży. W: Wizerunki. Szkice literackie. Warszawa 1956.
5. M. Jastrun, Spotkanie z Salomeą. Warszawa 1951.
6. A. S. Kowalczyk, Nieśpieszny przechodzień i paradoksy. Rzecz o Jerzym Stempowskim. Wrocław 1997.
7. D. Kudelska, Juliusz Słowacki i sztuki plastyczne. Lublin 1997.
8. A. Makowiecki, Młodopolski portret artysty. Warszawa 1971.
9. H. Markiewicz, „Portret Słowackiego”. „Odrodzenie” 1949, nr 36, s. 5.
10. K. Meloch, Portret urojony czy rzeczywisty. „Nowe Książki” 1958, nr 15, s. 908-909.
11. T. Mikulski, Rec.: P. Hertz, Portret Słowackiego. „Zeszyty Wrocławskie” 1949, nr 3/4, s. 114-116.
12. T. Mikulski, Słowacki Pawła Hertza. W: Miniatury krytyczne. Warszawa 1976, s. 152-155.
13. J. M. Rymkiewicz, Czaszka Słowackiego. Hasło w: Słowacki. Encyklopedia. Warszawa 2004, s. 74-76.
14. W. Tomasik, Polska powieść tendencyjna 1949–1955. Wrocław 1988.
15. H. Widacka, O ikonografii Słowackiego – poety spod znaku Panny w 150 rocznicę śmierci. Na stronie internetowej: www.sztuka.pl (1/2000).
16. J. Wołoszynowski, Słowacki. Powieść. Wstęp S. Wasylewski. Poznań [1929].
17. K. Wyka, Wyznania uduszonego. Kraków 1995.
18. M. Zawodniak, Jak beletrystyka torowała drogę marksistowskiej nauce. W zb.: Socrealizm: fabuły, komunikaty, ikony. Red. K. Stępnik, M. Piechota. Lublin 2006, s. 43-54.
19. J. Zieliński, SzatAnioł. Powikłane życie Juliusza Słowackiego. Warszawa 2000.

Issue:

3

Start page:

23

End page:

33

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)