Object structure

Title:

„Dziennik” jako Gombrowiczowska menippea

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2012)

Creator:

Kowalska, Magdalena

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Witold Gombrowicz’s Diary ; Mikhail Bakhtin’s Problems of Dostoevsky’s Poetics ; Lucian of Samosata’s concept of menippeah

References:

1. M. Bachtin, Problemy poetyki Dostojewskiego. Przeł. N. Modzelewska. Warszawa 1970.
2. J. Błoński, Forma, śmiech i rzeczy ostateczne. Studia o Gombrowiczu. Kraków 2003.
3. D. Danek, Menippejskość „Dziadów” i „Operetki”. „Pamiętnik Literacki” 1987, z. 1, s. s. 31-50.
4. D. Danek, Poetyka snu w „Operetce”. W: Sztuka rozumienia. Literatura i psychoanaliza. Warszawa 1997, s. 61-103.
5. S. Freud, Niesamowite. W: Pisma psychologiczne. Przeł. R. Reszke. Warszawa 1997.
6. M. Głowiński, Gombrowicz i nadliteratura. Kraków 2002.
7. W. Gombrowicz, Dziennik 1953–1956. Posł. W. Karpiński. Kraków 1997.
8. W. Gombrowicz, Dziennik 1957–1961. Posł. W. Karpiński. Kraków 1997.
9. W. Gombrowicz, Dziennik 1961–1969. Posł. W. Karpiński. Kraków 1997.
10. W. Gombrowicz, Testament. Warszawa 1990.
11. W. Gombrowicz, J. Wittlin, J. Iwaszkiewicz, A. Sandauer, Gombrowicz – walka o sławę. Korespondencja. Cz. 1. Układ, przedmowa, przypisy J. Jarzębski. Kraków 1996.
12. M. Janion, „Ciemna” młodość Gombrowicza. W zb.: Gombrowicz i krytycy. Wybór, oprac. Z. Łapiński. Kraków 1984, s. 491-529.
13. J. Jarzębski, Gra w Gombrowicza. Warszawa 1982.
14. O. Kühl, Gęba Erosa. Tajemnice stylu Witolda Gombrowicza. Przeł. K. Niewrzęda, M. Tarnogórska. Kraków 2005.
15. M. Legierski, Modernizm Witolda Gombrowicza. Warszawa 1999.
16. Z. Leśnodorski, Lucjan (z Samosaty) w Polsce. Kraków 1933.
17. Lukian, Licytacja żywotów filozoficznych. W: Dialogi. Przeł. M. K. Bogucki. Oprac. W. Madyda. T. 2. Wrocław 2006.
18. Z. Łapiński, Ja, Ferdydurke. Gombrowicza świat interakcji. Lublin 1985.
19. W. Madyda, Wstęp w: Lukian, Dialogi. Przeł. M. K. Bogucki. Oprac. W. Madyda. T. 1. Wrocław 2006.
20. J. Margański, Co robić z cytatami u Gombrowicza? „Pamiętnik Literacki” 1995, z. 1, s. 85-109.
21. J. Margański, Gombrowicz – wieczny debiutant. Kraków 2001.
22. J. Mukařovský, Dialog a monolog. Przeł. J. Mayen. W: Wśród znaków i struktur. Wybór, red., wstęp J. Sławiński. Warszawa 1970, s. 185-222.
23. R. Nycz, Tropy „ja”. Koncepcje podmiotowości w literaturze polskiej ostatniego stulecia. „Teksty Drugie” 1994, nr 2, s. 7-27.
24. B. Schulz, „Ferdydurke”. W zb.: Gombrowicz i krytycy. Wybór, oprac. Z. Łapiński. Kraków 1984, s. 49-56.

Issue:

3

Start page:

35

End page:

51

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)