Object structure

Title:

„Dziennik” jako Gombrowiczowska menippea

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2012)

Creator:

Kowalska, Magdalena

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Subject and Keywords:

Dziennik Witolda Gombrowicza ; Problemy poetyki Dostojewskiego Michaiła Bachtina ; koncepcja menippei Lukiana z Samosat

References:

1. M. Bachtin, Problemy poetyki Dostojewskiego. Przeł. N. Modzelewska. Warszawa 1970. ; 2. J. Błoński, Forma, śmiech i rzeczy ostateczne. Studia o Gombrowiczu. Kraków 2003. ; 3. D. Danek, Menippejskość „Dziadów” i „Operetki”. „Pamiętnik Literacki” 1987, z. 1, s. s. 31-50. ; 4. D. Danek, Poetyka snu w „Operetce”. W: Sztuka rozumienia. Literatura i psychoanaliza. Warszawa 1997, s. 61-103. ; 5. S. Freud, Niesamowite. W: Pisma psychologiczne. Przeł. R. Reszke. Warszawa 1997. ; 6. M. Głowiński, Gombrowicz i nadliteratura. Kraków 2002. ; 7. W. Gombrowicz, Dziennik 1953–1956. Posł. W. Karpiński. Kraków 1997. ; 8. W. Gombrowicz, Dziennik 1957–1961. Posł. W. Karpiński. Kraków 1997. ; 9. W. Gombrowicz, Dziennik 1961–1969. Posł. W. Karpiński. Kraków 1997. ; 10. W. Gombrowicz, Testament. Warszawa 1990. ; 11. W. Gombrowicz, J. Wittlin, J. Iwaszkiewicz, A. Sandauer, Gombrowicz – walka o sławę. Korespondencja. Cz. 1. Układ, przedmowa, przypisy J. Jarzębski. Kraków 1996. ; 12. M. Janion, „Ciemna” młodość Gombrowicza. W zb.: Gombrowicz i krytycy. Wybór, oprac. Z. Łapiński. Kraków 1984, s. 491-529. ; 13. J. Jarzębski, Gra w Gombrowicza. Warszawa 1982. ; 14. O. Kühl, Gęba Erosa. Tajemnice stylu Witolda Gombrowicza. Przeł. K. Niewrzęda, M. Tarnogórska. Kraków 2005. ; 15. M. Legierski, Modernizm Witolda Gombrowicza. Warszawa 1999. ; 16. Z. Leśnodorski, Lucjan (z Samosaty) w Polsce. Kraków 1933. ; 17. Lukian, Licytacja żywotów filozoficznych. W: Dialogi. Przeł. M. K. Bogucki. Oprac. W. Madyda. T. 2. Wrocław 2006. ; 18. Z. Łapiński, Ja, Ferdydurke. Gombrowicza świat interakcji. Lublin 1985. ; 19. W. Madyda, Wstęp w: Lukian, Dialogi. Przeł. M. K. Bogucki. Oprac. W. Madyda. T. 1. Wrocław 2006. ; 20. J. Margański, Co robić z cytatami u Gombrowicza? „Pamiętnik Literacki” 1995, z. 1, s. 85-109. ; 21. J. Margański, Gombrowicz – wieczny debiutant. Kraków 2001. ; 22. J. Mukařovský, Dialog a monolog. Przeł. J. Mayen. W: Wśród znaków i struktur. Wybór, red., wstęp J. Sławiński. Warszawa 1970, s. 185-222. ; 23. R. Nycz, Tropy „ja”. Koncepcje podmiotowości w literaturze polskiej ostatniego stulecia. „Teksty Drugie” 1994, nr 2, s. 7-27. ; 24. B. Schulz, „Ferdydurke”. W zb.: Gombrowicz i krytycy. Wybór, oprac. Z. Łapiński. Kraków 1984, s. 49-56.

Issue:

3

Start page:

35

End page:

51

Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

×

Citation

Citation style: