Object

Title: „Dziennik” jako Gombrowiczowska menippea

Creator:

Kowalska, Magdalena

Date issued/created:

2012

Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2012)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

References:

1. M. Bachtin, Problemy poetyki Dostojewskiego. Przeł. N. Modzelewska. Warszawa 1970.
2. J. Błoński, Forma, śmiech i rzeczy ostateczne. Studia o Gombrowiczu. Kraków 2003.
3. D. Danek, Menippejskość „Dziadów” i „Operetki”. „Pamiętnik Literacki” 1987, z. 1, s. s. 31-50.
4. D. Danek, Poetyka snu w „Operetce”. W: Sztuka rozumienia. Literatura i psychoanaliza. Warszawa 1997, s. 61-103.
5. S. Freud, Niesamowite. W: Pisma psychologiczne. Przeł. R. Reszke. Warszawa 1997.
6. M. Głowiński, Gombrowicz i nadliteratura. Kraków 2002.
7. W. Gombrowicz, Dziennik 1953–1956. Posł. W. Karpiński. Kraków 1997.
8. W. Gombrowicz, Dziennik 1957–1961. Posł. W. Karpiński. Kraków 1997.
9. W. Gombrowicz, Dziennik 1961–1969. Posł. W. Karpiński. Kraków 1997.
10. W. Gombrowicz, Testament. Warszawa 1990.
11. W. Gombrowicz, J. Wittlin, J. Iwaszkiewicz, A. Sandauer, Gombrowicz – walka o sławę. Korespondencja. Cz. 1. Układ, przedmowa, przypisy J. Jarzębski. Kraków 1996.
12. M. Janion, „Ciemna” młodość Gombrowicza. W zb.: Gombrowicz i krytycy. Wybór, oprac. Z. Łapiński. Kraków 1984, s. 491-529.
13. J. Jarzębski, Gra w Gombrowicza. Warszawa 1982.
14. O. Kühl, Gęba Erosa. Tajemnice stylu Witolda Gombrowicza. Przeł. K. Niewrzęda, M. Tarnogórska. Kraków 2005.
15. M. Legierski, Modernizm Witolda Gombrowicza. Warszawa 1999.
16. Z. Leśnodorski, Lucjan (z Samosaty) w Polsce. Kraków 1933.
17. Lukian, Licytacja żywotów filozoficznych. W: Dialogi. Przeł. M. K. Bogucki. Oprac. W. Madyda. T. 2. Wrocław 2006.
18. Z. Łapiński, Ja, Ferdydurke. Gombrowicza świat interakcji. Lublin 1985.
19. W. Madyda, Wstęp w: Lukian, Dialogi. Przeł. M. K. Bogucki. Oprac. W. Madyda. T. 1. Wrocław 2006.
20. J. Margański, Co robić z cytatami u Gombrowicza? „Pamiętnik Literacki” 1995, z. 1, s. 85-109.
21. J. Margański, Gombrowicz – wieczny debiutant. Kraków 2001.
22. J. Mukařovský, Dialog a monolog. Przeł. J. Mayen. W: Wśród znaków i struktur. Wybór, red., wstęp J. Sławiński. Warszawa 1970, s. 185-222.
23. R. Nycz, Tropy „ja”. Koncepcje podmiotowości w literaturze polskiej ostatniego stulecia. „Teksty Drugie” 1994, nr 2, s. 7-27.
24. B. Schulz, „Ferdydurke”. W zb.: Gombrowicz i krytycy. Wybór, oprac. Z. Łapiński. Kraków 1984, s. 49-56.

Issue:

3

Start page:

35

End page:

51

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63782 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Nov 28, 2017

Number of object content hits:

123

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/81728

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information