Object structure

Title:

Autobiograficzne tło eseistyki Konstantego Jeleńskiego

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2012)

Creator:

Kandziora, Jerzy

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Konstanty Jeleński’s biography ; early ideological formation of Jeleński ; Jeleński’s essay writing

References:

1. M. Bielecki, Konstanty A. Jeleński – historyk literatury nowoczesnej. „Teksty Drugie” 2005, nr 6, s. 46-68. ; 2. E. Bieńkowska, Sztuka eseju, czyli o darze rozmowy. „Aneks” 1983, nr 31, s. 101-113. ; 3. F. Bondy, Kot. Przeł. J. Juryś. „Kultura” 1987, nr 7/8, s. 36-39. ; 4. L. Burska, W poszukiwaniu treści życia (Konstanty A. Jeleński). W zb.: Sporne postaci polskiej literatury współczesnej. Krytycy. Red. A. Brodzka-Wald, T. Żukowski. Warszawa 2003, s. 179-206. ; 5. M. Domagała, Gabinet osobliwości Konstantego A. Jeleńskiego. Kolekcja pamiątek w zbiorach Muzeum Literatury w Warszawie. W zb.: Leonor Fini i Konstanty A. Jeleński. Portret podwójny. Katalog wystawy. Autorka wystawy i koncepcji katalogu A. Lipa. Warszawa 2011, s. 144-147. ; 6. W. Gombrowicz, Testament. Rozmowy z Dominique de Roux. Wyd. 2. Kraków 2004. ; 7. P. Grémion, Konspiracja wolności. Kongres Wolności Kultury w Paryżu (1950–1975). Przeł. J. M. Kłoczowski. Warszawa 2004. ; 8. J. Jarzębski, Jeleński... Kto to? Rozm. przepr. Z. Kudelski. „Kresy” 1995, nr 22, s. 225-230. ; 9. J. Jarzębski, Urok Jeleńskiego. „Tygodnik Powszechny” 1991, nr 12, s. 7. ; 10. K. A. Jeleński, Aktualność Marii Dąbrowskiej. „Kultura” 1962, nr 6, s. 12-14. ; 11. K. A. Jeleński, Chwile oderwane. Wybór i oprac. P. Kłoczowski. Gdańsk 2007. ; 12. K. A. Jeleński, Czy „inny” Gombrowicz? „Kultura” 1970, nr 5, s. 144-149. ; 13. K. A. Jeleński, „English becomes Polish”. „Kultura” 1953, nr 11, s. 133-134. ; 14. K. A. Jeleński, List do redakcji, z 8 II. „Kultura” 1981,nr 3, s. 146. ; 15. K. A. Jeleński, List do redakcji, z 14 V. „Kultura” 1985, nr 6, s. 154-155. ; 16. K. A. Jeleński, Marzenie generała. „Kultura” 1956, nr 7/8, s. 217-219. ; 17. K. A. Jeleński, „Le Messie”. „Kultura” 1952, nr 12, s. 148-149. ; 18. K. A. Jeleński, „My szlachta od Jafeta”. „Kultura” 1953, nr 4, s. 115-119. ; 19. K. A. Jeleński, Na marginesie antologii. „Kultura” 1964, nr 9, s. 46-58. ; 20. K. A. Jeleński, „Nigdy nie emigrowałem z Polski...” Rozm. przepr. i oprac. S. Rosiek. „Zeszyty Literackie” 1988, nr 21, s. 133-143. ; 21. K. A. Jeleński, Notatki o żałobie. „Kultura” 1953, nr 5, s. 10-17. ; 22. K. A. Jeleński, Notatki wydawnicze. „Kultura” 1953, nr 11, s. 146-147. ; 23. K. A. Jeleński, Numerus aureus. „Kultura” 1953, nr 4, s. 130-134. ; 24. K. A. Jeleński, Pogrom cieni. „Kultura” 1954, nr 10, s. 141-143. ; 25. K. A. Jeleński, Półświatek Don Camilla. „Kultura” 1954, nr 3, s. 134-136. ; 26. K. A. Jeleński, Samokrytyka krytyka. „Kultura” 1954, nr 5, s. 137-140. ; 27. K. A. Jeleński, Trzy listy. „Zeszyty Literackie” 1988, nr 21, s. 122-132. ; 28. K. A. Jeleński, Zbiegi okoliczności. Paryż 1982. ; 29. K. A. Jeleński, L. Zeno, Listowna opowieść. Tł. z wł. S. Kasprzysiak. Oprac. P. Kłoczowski. "Zeszyty Literackie" 2004, nr 2, s. 81-96. ; 30. W. Karpiński, Szkice Jeleńskiego. W: Książki zbójeckie. Londyn 1988, s. 149-156. ; 31. W. Karpiński, Uśmiech Kota. „Zeszyty Literackie” 1988, nr 21, s. 62-75. ; 32. J. Kleiner, Mickiewicz. T. 1: Dzieje Gustawa. Wyd. 3, popr. Lublin 1995. ; 33. Konstanty Aleksander Jeleński w wydawnictwach Instytutu Literackiego w Paryżu. Bibliografia. Oprac. J. Kandziora. Warszawa 2007. ; 34. Cz. Miłosz, Konstanty: polskie tło. „Kultura” 1987, nr 7/8, s. 25-31. ; 35. Cz. Miłosz, Rok myśliwego. Kraków 2001. ; 36. Cz. Miłosz, K. A. Jeleński, Korespondencja: z faksymilami listów i wierszy oraz fotografiami zamieszczonymi w książce i na stronie internetowej www.zeszytyliterackie.pl. Red. B. Toruńczyk. Oprac. i przypisy R. Romaniuk. Warszawa 2011. ; 37. A. Okopień-Sławińska, Wielkie bergowanie, czyli hipoteza jedności „Kosmosu”.W zb.: Gombrowicz i krytycy. Wybór i oprac. Z. Łapiński. Kraków–Wrocław 1984, s. 693-706. ; 38. K. Pomian, Zbieracze i osobliwości. Paryż – Wenecja: XVI–XVIII wiek. Przeł. A. Pieńkos. Warszawa 1996. ; 39. Słownik języka Adama Mickiewicza. T. 2: D–G. Red. K. Górski, S. Hrabec. Wrocław 1964. ; 40. S. Treugutt, „Giaur” Byrona i Mickiewicza. Wstęp w: G. G. Byron, Giaur. Przeł. A. Mickiewicz. Warszawa 1982, s. 5-28. ; 41. M. Zaleski, Principia poetica Czesława Miłosza, czyli o „Ziemi Ulro”. W: Zamiast. O twórczości Czesława Miłosza. Kraków 2005, s. 57-87. ; 42. J. Zieliński, Zbieg w krainę okoliczności. „Twórczość” 1984, nr 6, s. 90-96.

Issue:

3

Start page:

85

End page:

100

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)