Object structure

Title:

Cztery nieznane listy Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej z lat 1935–1939

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2012)

Creator:

Pawlikowska-Jasnorzewska, Maria ; Nossowska, Małgorzata. Oprac., tł.

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

letters by Maria Pawlikowska-Jasnorzewska to Rosa Bailly ; the translation of Pawlikowska-Jasnorzewska’s poems into French ; Pawlikowska-Jasnorzewska’s family situation ; Pawlikowska-Jasnorzewska’s plans of leaving Romania for Paris

References:

1. Akademia ku czci zasłużonej przyjaciółki Polski. „Ilustrowany Kurier Codzienny” 1936, nr z 19 IX. ; 2. Les Amis de la Pologne we Lwowie. „Kurier Poranny” 1927, nr z 10 IX. ; 3. R. Bailly, Maria Jasnorzewska (Pawlikowska). „Les Amis de la Pologne”. Bulletin mensuel, 1935, nr 8/9. ; 4. R. Bailly, Victoire sur le cancer. Genève 1969. ; 5. Dekoracja Rosy Bailly orderem Polonia Restituta. „Kurier Poranny” 1936, nr z 23 IX. ; 6. Delegacja Les Amis de la Pologne przybywa do Polski. „Kurier Polski” 1935, nr z 3 IX. ; 7. T. Domański, Rosa Bailly: wielka Francuzka o polskim sercu. Lublin 2003. ; 8. 10 lat pracy stowarzyszenia Les Amis de la Pologne. „Kurier Poznański” 1929, nr z 17 VI. ; 9. Francuscy Przyjaciele Polski w Warszawie. „Kurier Poranny” 1935, nr z 5 IX. ; 10. Goście francuscy w Lublinie. „Ziemia Lubelska” 1922, nry z 13 i 14 IX. ; 11. E. Hurnikowa, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. (Zarys monograficzny). Katowice 1999. ; 12. M. Jasnorzewska, Le Bandit et le diable [Bandyta i diabeł, z tomu Wachlarz]. „Les Amis de la Pologne” 1935, nr 8/9. ; 13. M. Jasnorzewska, Le Chant du rossignol [Śpiew słowika, z tomu Wachlarz]. „Les Amis de la Pologne” 1938, nr 5. ; 14. M. Jasnorzewska, Le Ciel et les chapeaux [Niebo a kapelusze, z tomu Różowa magia]. „Les Amis de la Pologne” 1939, nr 2. ; 15. M. Jasnorzewska, Epingles [Szpilki, z tomu Wachlarz]. „Les Amis de la Pologne” 1935, nr 8/9. ; 16. M. Jasnorzewska, L’Aigre brodeuse [Kwaśna hafciarka, z tomu Balet powojów]. „Les Amis de la Pologne” 1939, nr 2. ; 17. Jubileusz pani Rosy Bailly. „Czas” 1936, nr z 18 IX. ; 18. Jubileusz Rosy Bailly. „Kurier Warszawski” 1936, nr z 18 IX. ; 19. Jubileusz Rosy Bailly. „Kurier Poranny” 1936, nr z 19 IX. ; 20. A. Kotańska, Ona była zakochana w Polsce. „Almanach Muzealny” 2003, t. 4, s. 247-258. ; 21. J. Lechoń, Ziemia z Verdun. „Gazeta Polska” 1935, nr z 1 IX. ; 22. A. Łongiewska, Francuzi w obronie prawa Polski do Górnego Śląska w okresie plebiscytu. „Kwartalnik Opolski” 1971, nr 3, s. 33-54. ; 23. A. Łongiewska, Korespondencja Rosy Bailly z Felicją Skarbkową z lat 1946–1959. „Ze Skarbca Kultury” 1970, z. 21, s. 83-166. ; 24. D. M., Przyjaciółka Polski Rosa Bailly. „Kurier Poznański” 1929, nr z 8 VI. ; 25. Miły gość przyjaciel. Różyczka. „Ziemia Zachodnia” 1931, nr z 5 IX. ; 26. H. Mortkowicz-Olczakowa, Bunt wspomnień. Warszawa 1961. ; 27. M. Nossowska, „Embarras de richesse”, czyli historia rujnującego spadku. (Próby stworzenia przez Rosę Bailly ośrodka polskiego w Lechâtelet k. Dijon). „Dzieje Najnowsze” 2009, nr 1, s. 61-74. ; 28. M. Nossowska, „Listy do Polaków” Rosy Bailly jako odbicie losów polskich żołnierzy internowanych we Francji po czerwcu 1940 roku. „Annales UMCS. Sectio F. Historia", 2008, t. 63, s. 91-105. ; 29. M. Nossowska, Narodziny „siostry-cudzoziemki”, czyli o tym, jak Rosa stała się Różyczką. (Początki działalności Rosy Bailly na rzecz sprawy polskiej w latach I wojny światowej). „Annales UMCS. Sectio F. Historia" 2009, t. 64, s. 69-83. ; 30. M. Nossowska, W poszukiwaniu nowych dróg – rzecz o reaktywacji stowarzyszenia Les Amis de la Pologne po zakończeniu II wojny światowej. „Dzieje Najnowsze” 2010, nr 2, s. 173-184. ; 31. B. Obertyńska, Lilka. „Wiadomości” (Londyn) 1969, nr z 23 XI, s. 3. ; 32. M. Pasztor, O polsko-francuskiej współpracy kulturalnej i naukowej na przykładzie stowarzyszenia „Les Amis de la Pologne” w latach 1919–1924. „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1992, t. 37, nr 2, s. 173-192. ; 33. [M. Pawlikowska-Jasnorzewska] M. z Kossaków Jasnorzewska, Listy do przyjaciół i korespondencja z mężem (1928–1945). Oprac. i wydał K. Olszański. Kraków 1998. ; 34. Piękna manifestacja przyjaźni polsko-francuskiej. „Czas” 1935, nr z 5 IX. ; 35. A. Pytlarz, L’Oeuvre poétique de Rosa Bailly – la Pologne et la montagne. „Annales Academiae Pedagogicae Cracoviensis. Studia Romanica III” 2008. ; 36. A. Pytlarz, Rosa Bailly – sa vie et ses liens d’amitié tissés avec la Pologne. „Synergies Pologne” 2003, nr 3. ; 37. A. R., Róża Bailly. „Bluszcz” 1927, nr 38 z 17 IX, s. 3-4. ; 38. Rosa Bailly. „Kurier Poznański” 1921, nr z 20 IX. ; 39. Rosa Bailly. „Tygodnik Ilustrowany” 1921, nr z 15 X. ; 40. Rosa Bailly w Polsce. „Kurier Warszawski. Niedzielny Dodatek Ilustrowany” 1929, nr z 16 VI. ; 41. S. Rospond, „Les Amis de la Pologne” za polskim Górnym Śląskiem. „Kwartalnik Opolski” 1971, nr 3, s. 54-61. ; 42. M. Samozwaniec, Maria i Magdalena. T. 2. Pruszków 1992. ; 43. M. Samozwaniec, Zalotnica niebieska. Szczecin 1988. ; 44. A. M. Stefanicka, Zapomniane listy z Coëtquidan. Warszawa 2009. ; 45. Uczczenie zasług p. Rosy Bailly. „Ilustrowany Kurier Codzienny” 1936, nr z 18 IX. ; 46. W Tow. Polsko-Francuskim. „Kurier Warszawski” 1921, nr z 28 IX. ; 47. J. Wieleżyńska, Rose Bailly. „Bluszcz” 1936, nr 39 z 26 IX, s. 4-5. ; 48. Wielka manifestacja przyjaźni polsko-francuskiej. „Gazeta Polska” 1935, nr z 5 IX. ; 49. B. Winklowa, Wstęp. W: T. Boy-Żeleński, Listy. Oprac. B. Winklowa. Warszawa 1972, s. 5-15. ; 50. Wizyta p. Rosy Bailly u prezydenta Warszawy. „Kurier Warszawski” 1929, nr z 15 VI. ; 51. Wycieczka francuska u prezydenta miasta. „Kurier Poranny” 1935, nr z 6 IX. ; 52. Wycieczka Tow. Przyjaciół Polski w Krakowie. „Czas” 1927, nr z 14 IX. ; 53. Wycieczka Tow. Przyjaciół Polski w Krakowie. „Ilustrowany Kurier Codzienny” 1927, nr z 14 IX. ; 54. Wycieczki francuskie we Lwowie. „Kurier Lwowski” 1922, nr z 20 IX. ; 55. Z pobytu gości francuskich w Warszawie. „Kurier Warszawski” 1927, nr z 4 IX.

Issue:

3

Start page:

183

End page:

193

Resource Type:

Source

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: