Object structure

Title:

Z historii zapomnianego dziedzictwa literackiego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Rec.: Paweł Bukowiec, Dwujęzyczne początki nowoczesnej literatury litewskiej. Rzecz z pogranicza polonistyki. Kraków (2008)

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2012)

Creator:

Szulska, Inesa

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Subject and Keywords:

twórczość literacka pisarzy dwujęzycznych (polsko-litewskich) ; dzieła Antoniego Klementta (Antanas Klementas), Dionizego Paszkiewicza (Dionizas Poška), Antoniego Drozdowskiego (Antanas Strazdas), Sylwestra Teofila Walenowicza (Silvestras Teofilis Valiūnas)

References:

1. J. Baltrušaitytė, Jono iš Svisločės (1823) žemaičių kalba ir vertėjo tapatybės problema. „Archivum Lithuanicum” 1999, nr 1.
2. R. Bončkutė, Emerikas Stanevičius. Hasło w: Lietuvių literatūros enciklopedija. Red. V. Kubilius, V. Rakauskas, V. Vanagas. Vilnius 2001.
3. P. Bukowiec, Antanas Strazdas. Hasło w: Polski słownik biograficzny. T. 44: Stoiński Ksawery – Strzelecki Ryszard. Red. nacz. A. Romanowski. Warszawa–Kraków 2006–2007, s. 293-295.
4. P. Bukowiec, Najwcześniejsze literackie świadectwa narodowości litewskiej. „Terminus” 2006, z. 2, s. 43-61.
5. P. Bukowiec, Szymon Staniewicz. Hasło w: Polski słownik biograficzny. T. 41: Sowiński Jan – Stanisław August Poniatowski. Red. nacz. H. Markiewicz. Warszawa–Kraków 2002, s. 560-561.
6. P. Bukowiec, „Trzeźwość była i będzie wyjątkiem na świecie”. Pisma pijackie Sylwestra Teofila Walenowicza (Silvestrasa Teofilisa Valiūnasa). W zb.: Wilno literackie na styku kultur. Red. T. Bujnicki, K. Zajas. Kraków 2007, s. 35-48.
7. Jonas Iszmisłoczius kromininkas, pirmu kartu isz lenkiszkos in lietuwiszką kałbą perstatitas per Juozupą Rupejką, kanauniką Płocka, kleboną Szaduwos, źenkliniką s. Onos, o dabar isz naujo perwejzdetas ir spaustuwen paduotas per Jurą Warneli. Wilniuja 1860.
8. Kresy – dekonstrukcja. Red.K. Trybuś. J. Kałążny. R. Okulicz-Kozaryn. Poznań 2007.
9. W. J. Podgórski, Biruta, Valiunas i... „Boże, coś Polskę”. W: Litwa – Polska XIX i XX wieku. Inspiracje literackie, kulturalne, oświatowe. Wybór esejów. Warszawa 1994, s. 9-33.
10. W. J. Podgórski, Kraszewskiego cicha rywalizacja z Mickiewiczem. W: Litwa – Polska XIX i XX wieku. Inspiracje literackie, kulturalne, oświatowe. Wybór esejów. Warszawa 1994, s. 66-84.
11. A. Romanowski, Pozytywizm na Litwie. Polskie życie kulturalne na ziemiach litewsko-białorusko-inflanckich w latach 1864–1904. Kraków 2003.
12. M. Stolzman, Nigdy od ciebie miasto... Dzieje kultury wileńskiej lat międzypowstaniowych (1832–1863). Olsztyn 1987.

Issue:

3

Start page:

218

End page:

224

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Recenzje

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

×

Citation

Citation style: