Object structure

Title:

Modernizowanie Sienkiewicza. Rec.: Maciej Gloger, Sienkiewicz nowoczesny. Bydgoszcz 2010

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2012)

Creator:

Koziołek, Ryszard

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Subject and Keywords:

książka Macieja Glogera ; twórczość Sienkiewicza ; problemy badaczy Sienkiewicza

References:

1. M. Berman, „Wszystko, co stałe, rozpływa się w powietrzu”. Rzecz o doświadczeniu nowoczesności. Przeł. M. Szuster. Wstęp A. Bielik- Robson. Kraków 2006. ; 2. W. Bolecki, Modernizm w literaturze polskiej XX wieku (rekonesans). „Teksty Drugie” 2002, nr 4, s. 11-34. ; 3. W. Dilthey, Miejsce filozofii w strukturze życia duchowego. Przeł. K. Krzemieniowa. W: Z. Kuderowicz, Dilthey. Wyd.2. Warszawa 1987. ; 4. M. Gloger, Bolesław Prus i dylematy pozytywistycznego światopoglądu. Bydgoszcz 2007. ; 5. G. Grochowski, Paradoksy nowoczesności. „Teksty Drugie” 2002, nr 4, s. s. 4-9. ; 6. R. Koziołek, Ciała Sienkiewicza: studia o płci i przemocy. Katowice 2009. ; 7. H. Markiewicz, Pozytywizm polski wobec antynomii pracy. W: Literatura i historia. Kraków 1994, s. 75-86. ; 8. E. Możejko, Modernizm literacki: niejasność terminu i dychotomia kierunku. „Teksty Drugie” 1994, nr 5/6, s. 26-45. ; 9. R. Nycz, Literatura nowoczesna: cztery dyskursy (tezy). „Teksty Drugie” 2002, nr 4, s. 35-46. ; 10. E. Renan, Co to jest naród? [odczyt]. Sorbona, 11 III 1882. Przeł. S. Szafranek. Strona internetowa http://webheim.de/translated/Renan_Czym_jest_narod.html, data dostępu: 27 XII 2010. ; 11. E. Renan, Krynica młodości. Dalszy ciąg „Kalibana”. Przeł. R. Centnerszwerowa. W: Dramaty. T. 2. Warszawa 1904. ; 12. H. Sienkiewicz, List do B. Kozakiewicza, z 14 VIII 1905. W: Listy: ze zbiorów Juliana Krzyżanowskiego. T. 3. Cz. 1 (Józef Jankowski – Wincenty Lutosławski). Oprac., wstęp, przypisy M. Bokszczanin. Warszawa 2007, s. 228-230. ; 13. H. Sienkiewicz, Wiry. Warszawa 1993. ; 14. A. D. Smith, Nationalism and Modernism: A Critical Survey of Recent Theories of Nations and Nationalism. London – New York 1998. ; click here to follow the link ; 15. K. Uniłowski, Granice nowoczesności. W: Granice nowoczesności. Proza polska i wyczerpanie modernizmu. Katowice 2006, s. 7-43. ; 16. T. Żabski, Poglądy estetyczno-literackie Henryka Sienkiewicza. Wrocław 1979.

Issue:

3

Start page:

231

End page:

239

Resource Type:

Recenzje

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

×

Citation

Citation style: