Object structure

Title:

Modernizowanie Sienkiewicza. Rec.: Maciej Gloger, Sienkiewicz nowoczesny. Bydgoszcz 2010

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2012)

Creator:

Koziołek, Ryszard

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Maciej Gloger’s book ; Sienkiewicz’s creativity ; the problems of Sienkiewicz researchers

References:

1. M. Berman, „Wszystko, co stałe, rozpływa się w powietrzu”. Rzecz o doświadczeniu nowoczesności. Przeł. M. Szuster. Wstęp A. Bielik- Robson. Kraków 2006.
2. W. Bolecki, Modernizm w literaturze polskiej XX wieku (rekonesans). „Teksty Drugie” 2002, nr 4, s. 11-34.
3. W. Dilthey, Miejsce filozofii w strukturze życia duchowego. Przeł. K. Krzemieniowa. W: Z. Kuderowicz, Dilthey. Wyd.2. Warszawa 1987.
4. M. Gloger, Bolesław Prus i dylematy pozytywistycznego światopoglądu. Bydgoszcz 2007.
5. G. Grochowski, Paradoksy nowoczesności. „Teksty Drugie” 2002, nr 4, s. s. 4-9.
6. R. Koziołek, Ciała Sienkiewicza: studia o płci i przemocy. Katowice 2009.
7. H. Markiewicz, Pozytywizm polski wobec antynomii pracy. W: Literatura i historia. Kraków 1994, s. 75-86.
8. E. Możejko, Modernizm literacki: niejasność terminu i dychotomia kierunku. „Teksty Drugie” 1994, nr 5/6, s. 26-45.
9. R. Nycz, Literatura nowoczesna: cztery dyskursy (tezy). „Teksty Drugie” 2002, nr 4, s. 35-46.
10. E. Renan, Co to jest naród? [odczyt]. Sorbona, 11 III 1882. Przeł. S. Szafranek. Strona internetowa http://webheim.de/translated/Renan_Czym_jest_narod.html, data dostępu: 27 XII 2010.
11. E. Renan, Krynica młodości. Dalszy ciąg „Kalibana”. Przeł. R. Centnerszwerowa. W: Dramaty. T. 2. Warszawa 1904.
12. H. Sienkiewicz, List do B. Kozakiewicza, z 14 VIII 1905. W: Listy: ze zbiorów Juliana Krzyżanowskiego. T. 3. Cz. 1 (Józef Jankowski – Wincenty Lutosławski). Oprac., wstęp, przypisy M. Bokszczanin. Warszawa 2007, s. 228-230.
13. H. Sienkiewicz, Wiry. Warszawa 1993.
14. A. D. Smith, Nationalism and Modernism: A Critical Survey of Recent Theories of Nations and Nationalism. London – New York 1998.
click here to follow the link
15. K. Uniłowski, Granice nowoczesności. W: Granice nowoczesności. Proza polska i wyczerpanie modernizmu. Katowice 2006, s. 7-43.
16. T. Żabski, Poglądy estetyczno-literackie Henryka Sienkiewicza. Wrocław 1979.

Issue:

3

Start page:

231

End page:

239

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style: