Object structure

Title:

Androgyniczny model „nagiej duszy” w twórczości Stanisława Przybyszewskiego

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2012)

Creator:

Mrówka, Kazimierz

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Stanisław Przybyszewski’s work ; philosophical analysis ; the contepts of androgyne nad naked soul

References:

1. E. Boniecki, Struktura „Nagiej duszy”. Studium o Stanisławie Przybyszewskim. Warszawa 1993.
2. G. Borkowska, Płeć jako skaza: Przybyszewski i Nałkowska. W zb.: Nowa świadomość płci w modernizmie. Studia spod znaku gender w kulturze polskiej i rosyjskiej u schyłku stulecia. Red. G. Ritz, Ch. Binswanger, C. Scheide. Kraków 2000, s. 77-87.
3. W. Gutowski, Nagie dusze i maski. O młodopolskich mitach miłości. Kraków 1997.
4. W. Gutowski, Stanisław Przybyszewski i Otto Weininger – dwie metafizyki płci. W: Konstelacja Przybyszewskiego. Toruń 2008, s. 15-30.
5. J. Krzyżanowski, Neoromantyzm polski. 1890–1918. Wrocław 1971.
6. K. Mrówka, Androgyn. Rzecz o ontologii płci. Szczecin 2005.
7. Platon, Uczta. Przeł. W. Witwicki. Kęty 1999.
8. M. Podraza-Kwiatkowska, „Naga dusza” i „epoka mundurów”. W zb.: Stanisław Przybyszewski. W 50-lecie zgonu pisarza. Red. H. Filipkowska. Wrocław 1982, s. 39-54.
9. S. Przybyszewski, De profundis. Lwów 1922.
10. S. Przybyszewski, Listy. Zebrał, życiorys, wstęp, przypisy S. Helsztyński. T. 1: 1879–1906. Warszawa 1937.
11. S. Przybyszewski, Listy. Zebrał, życiorys, wstęp, przypisy S. Helsztyński. T. 3: 1918–1927. Wrocław 1954.
12. S. Przybyszewski, Moi współcześni. Warszawa 1959.
13. S. Przybyszewski, Poematy prozą. Wybór, wstęp, oprac. G. Matuszek. Kraków 2003.
14. S. Przybyszewski, Z psychologii jednostki twórczej. Chopin i Nietzsche. Przeł. S. Helsztyński. W: Wybór pism. Oprac. R. Taborski. Wrocław 2006.
15. G. Ritz, Wprowadzenie. W zb.: Nowa świadomość płci w modernizmie. Studia spod znaku gender w kulturze polskiej i rosyjskiej u schyłku stulecia. Red. G. Ritz, Ch. Binswanger, C. Scheide. Kraków 2000, s. 9-11.
16. K. Wyka, Młoda Polska. T. 1: Modernizm polski. Kraków 1987.

Issue:

4

Start page:

45

End page:

55

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)