Object structure

Title:

„Świadoma myśl ludzka” i „ślepy żywioł płodności”. Publicystyka Tadeusza Boya-Żeleńskiego w kontekście nowoczesnej „polityki populacyjnej”

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2012)

Creator:

Wójtowicz, Aleksander

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Subject and Keywords:

publicystyka Tadeusza Boya-Żeleńskiego ; polityka populacyjna ; regulacja urodzeń ; neomaltuzjanizm ; eugenika ; ograniczenie przyrostu naturalnego

References:

1. G. Agamben, Homo sacer. Suwerenna władza i nagie życie. Przeł. M. Salwa. Posł. P. Nowak. Warszawa 2008.
2. Z. Bauman, Wieloznaczność nowoczesna, nowoczesność wieloznaczna. Przeł. J. Bauman. Warszawa 1995.
3. Z. Bauman, Życie na przemiał. Przeł. T. Kunz. Kraków 2005.
4. T. Boy-Żeleński, Dziewice konsystorskie. – Piekło kobiet. – Jak skończyć z piekłem kobiet? – Nasi okupanci. Oprac. W. Kopaliński. Przedm. R. Zimand. Objaśnienia J. Szpotański. W: Pisma. T. 15. Warszawa 1958.
5. T. Boy-Żeleński, Nasi okupanci. Wstęp A. Żmijewski. Il. K. Szczuka. Warszawa 2008.
6. T. Boy-Żeleński, Walka o reformę seksualną. W: Pisma. T. 17: Felietony. 2. Oprac. W. Kopaliński. Objaśnienia J. Szpotański. Warszawa 1959, s. 223-227.
7. K. Fisher, Birth Control, Sex & Marriage in Britain 1918–1960. New York 2006.
8. M. Foucault, Czym jest oświecenie? W: Filozofia, historia, polityka. Wybór pism. Przeł., wstęp D. Leszczyński, L. Rasiński. Warszawa–Wrocław 2000, s. 276-293.
9. M. Foucault, Historia seksualności. Przeł. B. Banasiak, T. Komendant, K. Matuszewski. Wstęp T. Komendant. Wyd. 2. Warszawa 2000.
10. M. Gawin, Rasa i nowoczesność. Historia polskiego ruchu eugenicznego. Warszawa 2003.
11. A. Grossmann, Reforming Sex: The German Movement for Birth Control and Abortion Reform, 1920–1950. New York 1995.
12. M. Horkheimer, Th. W. Adorno, Dialektyka oświecenia. Fragmenty filozoficzne. Przeł. M. Łukasiewicz. Warszawa 1994.
13. A. Huxley, What Is Happening to Our Population? W zb.: Politics and Population Control. A Documentary History, Ed. K. A. Tobin. Westport 2004.
14. K. Irzykowski, Walka o treść. – Beniaminek. Kraków 1976.
15. D. Kevles, In the Name of Eugenics: Genetics and the Uses of Human Heredity. Cambridge, Mass., 1995.
16. W. Kline, Building a Better Race: Gender, Sexuality, and Eugenics from the Turn of the Century to the Baby Boom. London 2001.
17. A. Nowaczyński, Boyszewizm. W: Prawda o Boyu-Żeleńskim. Warszawa 1933.
18. A. Nystrom, Over-Population of the Earth and Its Dangers. W zb.: Politics and Population Control. A Documentary History, Ed. K. A. Tobin. Westport 2004.
19. M. Pawlikowska-Jasnorzewska, Prawo nieurodzonych. W: Poezje. T. 1. Warszawa 1958, s. 420-422.
20. Rezolucja I Zjazdu w Sprawie Regulacji Urodzeń Reformy Seksualnej. „Życie Świadome” 1936, nr 1.
21. J. M. Robertson, The Economics of Progress. W zb.: Politics and Population Control. A Documentary History, Ed. K. A. Tobin. Westport 2004.
22. W. J. Robinson, Eugenics, Marriage and Birth Control. W zb.: Politics and Population Control. A Documentary History, Ed. K. A. Tobin. Westport 2004.
23. R. Schwimmer, Birth Control or War. W zb.: Politics and Population Control. A Documentary History, Ed. K. A. Tobin. Westport 2004.
24. J. E. Skiwski, Życie ułatwione. W: Na przełaj oraz inne szkice o literaturze i kulturze. Kraków 1999.
25. P. Sloterdijk, Krytyka cynicznego rozumu. Przeł. P. Dehnel. Wrocław 2008.

Issue:

4

Start page:

57

End page:

68

Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)