Object structure

Title:

Problem płci w literaturze popularnej okresu międzywojennego: samiec i impotent w prozie Tadeusza Dołęgi-Mostowicza

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2012)

Creator:

Kwak, Sabina

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Subject and Keywords:

emancypacja kobiet ; bohaterowie męscy w prozie Tadeusza Dołęgi-Mostowicza ; psychoanaliza lacanowska

References:

1. L. Armatys, T. Dołęga-Mostowcz – pisarz filmowy. „Ekran” 1965, nr 51/52. ; 2. W. Benjamin, O pojęciu historii. Przeł. K. Krzemieniowa. W: Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty. Wybór, oprac. H. Orłowski. Poznań 1996. ; 3. R. Braidotti, Matki, potwory, maszyny. W: Podmioty nomadyczne. Ucieleśnienie i różnica seksualna w feminizmie współczesnym. Przeł. A. Derra. Warszawa 2009, s. 111-133. ; 4. P. Dybel, Zagadka „drugiej płci”. Spory wokół różnicy seksualnej w psychoanalizie i w feminizmie. Kraków 2006. ; 5. H. Kirchner, Powieść popularna. Poetyka powieści popularnej. W zb.: Literatura polska 1918–1975. T. 2: 1933–1944. Red. A. Brodzka, H. Zaworska, S. Żółkiewski. Warszawa 1993, s. 824-848. ; 6. M. Kuncewiczowa, Ciąg dalszy rozmowy. „Sygnały” 1938, nr 40, s. 2. ; 7. G. Kunigiel, Otto Weininger – geniusz czy szarlatan? Wstęp. W: O. Weininger, Płeć i charakter. Przeł. O. Ortwin. Wstęp G. Kunigiel. Posł. J. Prokopiuk. Warszawa 1994, s. 5-21. ; 8. J. Lorentowicz, „Świat pani Malinowskiej”. „Nowa Książka” 1934, z. 10, s. 456-457. ; 9. L. Magnone, Wokół „żony rzeźnika”. Modele histerii u Freuda i Lacana. W zb.: Freud i nowoczesność. Red. Z. Rosińska, J. Michalik, P. Bursztyka. Kraków 2008, s. 175-190. ; 10. A. Martuszewska, Kobieta fatalna. Hasło w: Słownik literatury popularnej. Red. T. Żabski. Wrocław 2006, s. 257-258. ; 11. J. Nowakowski, W kręgu obiegowych ideałów estetycznych. Szkice o literaturze popularnej. Rzeszów 1980. ; 12. J. Rurawski, Tadeusz Dołęga-Mostowicz. Warszawa 1987. ; 13. J. Rurawski, Wstęp. W: T. Dołęga-Mostowicz, Świat pani Malinowskiej. – Trzecia płeć. Utwory wybrane. T. 4. Łódź 1989, s. 5-19. ; 14. K. Ślęczka, Feminizm. Ideologie i koncepcje społeczne współczesnego feminizmu. Katowice 1999. ; 15. P. Śliwiński, Tadeusz Dołęga-Mostowicz. Poznań 1994. ; 16. M. Wyka, W połowie Dwudziestolecia. „Życie Literackie” 1969, nr 17, s. 1; 4.

Issue:

4

Start page:

69

End page:

81

Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

×

Citation

Citation style: