Object structure

Title:

„Topografia pożądania” – konstruowanie przestrzeni wokół homoseksualnych bohaterów polskiej prozy międzywojennej (Iwaszkiewicz, Choromański, Gombrowicz, Breza)

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2012)

Creator:

Śmieja, Wojciech

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

homosexual protagonists ; the topos of an escape to a big city ; German Ritz’s findings ; Witold Gombrowicz’s, Michał Choromański’s, Jarosław Iwaszkewicz’s, Tadeusz Breza’s prose

References:

1. H. Bech, When Men Meet. Homosexuality and Modernity. Chicago 1997. ; 2. A. Berubé, Coming Out Under Fire. The History of Gay Men and Women in World War Two. New York 1991. ; 3. J. Boswell, Chrześcijaństwo, tolerancja społeczna i homoseksualność. Przeł. J. Krzyszpień. Kraków 2006. ; 4. T. Breza, Adam Grywałd. Wyd. 2. Warszawa 1977. ; 5. G. Chauncey, Gay New York: Gender, Urban Culture, and the Making of the Gay Male World 1890–1940. New York 1994. ; 6. M. Choromański, Skandal w Wesołych Bagniskach. Warszawa 1993. ; 7. D. Eribon, Réflexions sur la question gay. Paris 1999. ; 8. L. Faderman, Surpassing the Love of Men. Romantic Friendship and Love Between Women from the Renaissance to the Present. New York 1981. ; 9. M. Głowiński, Przestrzenne tematy i wariacje. W zb.: Przestrzeń i literatura. Studia. Red. M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska. Wrocław 1978, s. 79-96. ; 10. W. Gombrowicz, Ferdydurke. Wyd. 3. Dzieła. Red. nauk. J. Błoński. T. 2. Kraków 1989. ; 11. M. Heidegger, Twórczy krajobraz. Dlaczego pozostajemy na prowincji. „Przegląd Polityczny” 2009, nr 97/98, s. 112-113. ; 12. J. Iwaszkiewicz, Opowiadania zebrane. T. 1. Warszawa 1969. ; 13. J. Iwaszkiewicz, Przyjaciele. W: Opowiadania muzyczne. Warszawa 1971, s. 5-143. ; 14. J. Iwaszkiewicz, Spotkania z Szymanowskim. W: Pisma muzyczne. Warszawa 1971, s. 7-116. ; 15. W. Jabłoński, Gorące uczynki. Łódź 1988. ; 16. T. Kaliściak, Katastrofy odmieńców. Katowice 2011. ; 17. K. Kłosiński, „Efebos”. Karola Szymanowskiego próba symbolizacji homoseksualizmu. W: Eros, dekonstrukcja, polityka. Katowice 2000, s. 41-83. ; 18. J. Kochanowski, Fantazmat zróżnicowany. Kraków 2004. ; 19. I. Krzywicka, Źródło samotności. W: Kontrola współczesności. Wybór międzywojennej publicystyki społecznej i literackiej z lat 1924–1939. Zebrała i wstępem opatrzyła A. Zawiszewska. Warszawa 2008, s. 338-341. ; 20. A. Kunce, Antropologia punktów. Rozważania przy tekstach Ryszarda Kapuścińskiego. Katowice 2008. ; 21. J. M. Lotman, Problem przestrzeni artystycznej. Przeł. J. Faryno. „Pamiętnik Literacki” 1976, z. 1, s. 213-226. ; 22. S. Makowiecki, Mamałyga, czyli słońce na stole. Warszawa 1976. ; 23. G. L. Mosse, Nationalism and Sexuality. Respectability and Abnormal Sexuality in Modern Europe. New York 1985. ; 24. R. Norton, The Myth of Modern Homosexual. Queer History and the Search for Cultural Unity. London 1997. ; 25. G. Ritz, Jarosław Iwaszkiewicz. Pogranicza nowoczesności. Przeł. A. Kopacki. Kraków 1999. ; 26. G. Ritz, Niewypowiadalne pożądanie a poetyka narracji. Przeł. A. Kopacki. „Teksty Drugie” 1997, nr 3, s. 43-60. ; 27. J. P. Sartre, Rozważania o kwestii żydowskiej. Przeł. J. Lisowski. Warszawa 1957. ; 28. J. P. Sartre, Święty Genet. Aktor i męczennik. Przeł. K. Jarosz. Gdańsk 2010. ; 29. W. Śmieja, Literatura, której nie ma. Szkice o polskiej „literaturze homoseksualnej”. Kraków 2010. ; 30. U. Terentowicz-Fotyga, Semiotyka przestrzeni kobiecych w powieściach Virginii Woolf. Lublin 2006. ; 31. O. Wilde, Portret Doriana Graya. Przeł. M. Feldmanowa. Wrocław 1991. ; 32. S. I. Witkiewicz, W małym dworku. – Szewcy. Wstęp L. Sokół. Warszawa 1988. ; 33. C. Wittmann, A Gay Manifesto. W zb.: Out of the Closets. Voices of Liberation. Ed. K. Jay, A. Young. New York 1992. ; 34. A. Zawiszewska, „Zostawić całą hańbę”, lecz „zwrócić się przeciw tyranii”. Poglądy na temat homoseksualizmu w pierwszej połowie XX wieku w Polsce. W zb.: Kultura wobec odmienności. T. 2: Prasa, literatura. Red. B. Darska. Warszwa 2009.

Issue:

4

Start page:

83

End page:

99

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: