Object structure

Title:

U źródeł (po)nowoczesnej kobiecości – „Esther” Stefana Chwina

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2012)

Creator:

Piber, Izabela

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Subject and Keywords:

Esther Stefana Chwina ; zagadnienie kobiecości ; Nietzscheańska koncepcja „prawdy” kobiecości ; refleksje Wolfganga Welscha na temat estetycznego charakteru prawdy

References:

1. A. Bagłajewski, Opowiem wam o Esther. „Kresy” 2000, nr 41, s. 175-178.
2. M. Berman, „Wszystko, co stałe, rozpływa się w powietrzu”. Rzecz o doświadczeniu nowoczesności. Przeł. M. Szuster. Wstęp A. Bielik-Robson. Kraków 2006.
3. S. Chwin, Esther. Gdańsk 1999.
4. M. Dąbrowski, Postmodernizm. Myśl i tekst. Kraków 2000.
5. J. Derrida, Ostrogi. Style Nietzschego. Przeł. B. Banasiak. Gdańsk 1997.
6. K. Dunin, Nowe Jeruzalem dla nowego mieszczucha. „Res Publica Nowa” 2000, nr 9, s. 32-36.
7. M. Gołębiewska, Homo aestheticus – swobodnie wynaleziony znak. W zb.: Estetyczne przestrzenie współczesności. Red. A. Zeidler-Janiszewska. Warszawa 1996, s. 43-52.
8. F. Nietzsche, Narodziny tragedii, czyli hellenizm i pesymizm. Przeł. L. Staff. Posł. T. Macios. Kraków 2003.
9. F. Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra. Przeł. W. Berent. Kraków 2012.
10. E. Paczoska, Prawdziwy koniec XIX wieku. Śladami nowoczesności. Warszawa 2010.
11. M. Podraza-Kwiatkowska, Salome i Androgyne. Mizoginizm a emancypacja. W: Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski. Wyd. 3, popr. Kraków 2001, s. 274-288.
12. R. Przybylski, Słowo i milczenie bohatera Polaków. Studium o „Dziadach”. Warszawa 1993.
13. W. Welsch, Estetyka poza estetyką: o nową postać estetyki. Przeł. K. Guczalska. Red. nauk. K. Wilkoszewska. Kraków 2005.

Issue:

4

Start page:

133

End page:

145

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

×

Citation

Citation style: