Object structure

Title:

Związki z muzyką i „muzycznością” w poezji Haliny Poświatowskiej

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2012)

Creator:

Wenglarzy, Anna

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Halina Poświatowska’s poetry ; music ; “musicality”

References:

1. Th. Adorno, O fetyszyzmie muzyki i o regresji słuchania. W: Sztuka i sztuki. Wybór esejów. Przeł. K. Krzemień - Ojak. Wybór, wstęp K. Sauerland. Warszawa 1990. ; 2. J. L. Austin, Mówienie i poznawanie. Rozprawy i wykłady filozoficzne. Przeł., wstęp, przypisy B. Chwedeńczuk. Przekład przejrzał J. Woleński. Warszawa 1993. ; 3. T. Baird, Pięć pieśni na mezzosopran i orkiestrę kameralną do słów Haliny Poświatowskiej. Partytura. Kraków 1969. ; 4. T. Baird, I. Grzenkowicz, Rozmowy, szkice, refleksje. Wyd. 2, uzup. Kraków 1998. ; 5. A. Barańczak, Jak muzyka znaczy. „Teksty” 1976, nr 6, s. 120-131. ; 6. Berenika. Hasło w: J. Grzenia, Słownik imion. Warszawa 2002, s. 72–73. ; 7. G. Borkowska, Miłość, śmierć i forma. W: Nierozważna i nieromantyczna. O Halinie Poświatowskiej. Kraków 2001, s. 152-190. ; 8. B. Dumowska, „Anegdota o istnieniu”. Wokół liryków Haliny Poświatowskiej. „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 2, s. 137-159. ; 9. A. Dziadek, Teoretycznoliterackie ujęcia rytmu i podmiotu (Henri Meschonic i Julia Kristeva). W: Rytm i podmiot w liryce Jarosława Iwaszkiewicza i Aleksandra Wata. Katowice 1999, s. 25-45. ; 10. Th. S. Eliot, Muzyka poezji. W: Szkice krytyczne. Wybór, przekład, wstęp M. Niemojowska. Warszawa 1972, s. 15-35. ; 11. M. Głowiński, Literackość muzyki – muzyczność literatury. W zb.: Muzyka w literaturze. Antologia studiów powojennych. Red. A. Hejmej. Kraków 2002, s. 101-121. ; 12. G. Gusdorf, Kierkegaard. Paris 1966. ; 13. A. Hejmej, Muzyczność dzieła literackiego. Wrocław 2000. ; 14. A. Hejmej, U jednej z granic literatury. (Uwagi o „muzycznych” uwikłaniach). „Ruch Literacki” 1998, z. 2, s. 217-234. ; 15. „ja minę, ty miniesz...” O Halinie Poświatowskiej. Wspomnienia, listy, wiersze. Zebrała, oprac. M. Pryzwan. Warszawa 2000. ; 16. R. Jakobson, L. Waugh, Magia dźwięków mowy. Przeł. M. R. Mayenowa. W: R. Jakobson, W poszukiwaniu istoty języka. Wybór pism. Wybór, red., wstęp M. R. Mayenowa. T. 1. Warszawa 1989, s. 282-340. ; 17. J. James, Mistrz Pitagoras. W: Muzyka sfer. O muzyce, nauce i naturalnym porządku wszechświata. Przeł. M. Godyń. Kraków 1996, s. 27-46. ; 18. I. Kiec, Halina Poświatowska. Poznań 1997. ; 19. S. Kierkegaard, Stadia erotyki bezpośredniej, czyli erotyka muzyczna. Przeł. A. Buchner. W: Albo – albo. T. 1. Przeł., wstęp J. Iwaszkiewicz. Wyd. 2. Warszawa 1982, s. 48-154. ; 20. S. Kierkegaard, Traite du désespoir. Paris 1965. ; 21. M. Kotyńska, Pieśni Tadeusza Bairda. „Ruch Muzyczny” 1968, nr 23. ; 22. M. Krassowski, Poetka kultury i natury. „Wiadomości Kulturalne” 1977, nr 42. ; 23. J. Marx, Przeznaczenie to jeszcze nie los. W zb.: Kaskaderzy literatury: o twórczości i legendzie Andrzeja Bursy, Marka Hłaski, Haliny Poświatowskiej, Edwarda Stachury, Ryszarda Milczewskiego-Bruna, Rafała Wojaczka. Red. E. Kolbus. Wyd.2 uzup. Łódź 1990. ; 24. B. Morzyńska-Wrzosek, „zawsze byłam tu...” Kreacja czasu i przestrzeni w liryce Haliny Poświatowskiej. Kraków 2004. ; 25. C. Norwid, Za wstęp. (Ogólniki). W: Vade-mecum. Oprac. J. Fert. Wyd. 2, popr. i uzup. Wrocław–Warszawa 2003. ; 26. I. Opacki, J. Piotrowiak, Liryka punktów widzenia. (O poezji Haliny Poświatowskiej). „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prace Historycznoliterackie” 1979, nr 14, s. 56-80. ; 27. J. Piotrowiak, Poetyckie studium człowieka i świata. Liryka Haliny Poświatowskiej. „Roczniki Humanistyczne” 1975, z. 1, s. 131-155. ; 28. J. Piotrowiak, Prawda ciała, prawda słowa. W zb.: Halina Poświatowska. Czytanie wielokrotne. Red. A. Czajkowska, E. Hurnikowa, A. Wypych-Gawrońska. Częstochowa 2010. ; 29. K. Pisarkowa, Pragmatyczne spojrzenie na akt mowy. W: Z pragmatycznej stylistyki, semantyki i historii języka. Wybór zagadnień. Kraków 1994, s. 11-23. ; 30. H. Poświatowska, Listy. Red. M. Rola, B. Górska. Współpr. M. Porębska. Dzieła. T. 4. Kraków 1998. ; 31. H. Poświatowska, Opowieść dla przyjaciela. Kraków 1996. ; 32. H. Poświatowska, Poezja. Wstęp A. Nasiłowska. Red., nota wydawcy M. Rola. T. 1–2. Kraków 1997. ; 33. A. Siemiańska, Drobina białka. Motywy roślinne i zwierzęce w liryce Haliny Poświatowskiej. Toruń 2005. ; 34. D. Staszewska, Alchemia Haliny Poświatowskiej. W zb.: Halina Poświatowska. Czytanie wielokrotne. Red. A. Czajkowska, E. Hurnikowa, A. Wypych-Gawrońska. Częstochowa 2010. ; 35. S. Stabro, Wstęp w: H. Poświatowska, Poezje wybrane. Wstęp S. Stabro. Warszawa 1976, s. 5-19. ; 36. L. Szaruga, Ku liryce dialektycznej (próba lektury jednego wiersza Haliny Poświatowskiej). W zb.: Halina Poświatowska. Czytanie wielokrotne. Red. A. Czajkowska, E. Hurnikowa, A. Wypych-Gawrońska. Częstochowa 2010. ; 37. K. Tarnawska-Kaczorowska, Tadeusz Baird – Pięć pieśni do słów Haliny Poświatowskiej. „Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej w Krakowie” 1997, nr 2. Na stronie internetowej: http://www.koniczynka.art.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=575&Itemid=94 (data dostępu: 12 X 2011). ; 38. M. Tomaszewski, Muzyka i literatura. W: Słownik literatury polskiej XIX wieku. Red. A. Kowalczykowa, J. Bachórz. Wrocław 1991, s. 579-588. ; 39. W. Wantuch, Pomiędzy instynktem a intelektem. „Nowe Książki” 1998, nr 3, s. 52-53. ; 40. R. Wellek, A. Warren, Eufonia, rytm i metrum. W: Teoria literatury. Przeł. J. Krynicki, I. Sieradzki, M. Żurowski. Red., posł. M. Żurowski. Wyd. 2. Warszawa 1975, s. 203-226. ; 41. A. Wysocka, O roli zmysłów w obrazie miłości erotycznej. W: O miłości uskładanej ze słów. Obraz miłości erotycznej w polszczyźnie ogólnej oraz poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Anny Świrszczyńskiej i Haliny Poświatowskiej. Lublin 2009, s. 207-247.

Issue:

4

Start page:

147

End page:

173

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: