Obiekt

Tytuł: Związki z muzyką i „muzycznością” w poezji Haliny Poświatowskiej

Twórca:

Wenglarzy, Anna

Data wydania/powstania:

2012

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2012)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. Th. Adorno, O fetyszyzmie muzyki i o regresji słuchania. W: Sztuka i sztuki. Wybór esejów. Przeł. K. Krzemień - Ojak. Wybór, wstęp K. Sauerland. Warszawa 1990.
2. J. L. Austin, Mówienie i poznawanie. Rozprawy i wykłady filozoficzne. Przeł., wstęp, przypisy B. Chwedeńczuk. Przekład przejrzał J. Woleński. Warszawa 1993.
3. T. Baird, Pięć pieśni na mezzosopran i orkiestrę kameralną do słów Haliny Poświatowskiej. Partytura. Kraków 1969.
4. T. Baird, I. Grzenkowicz, Rozmowy, szkice, refleksje. Wyd. 2, uzup. Kraków 1998.
5. A. Barańczak, Jak muzyka znaczy. „Teksty” 1976, nr 6, s. 120-131.
6. Berenika. Hasło w: J. Grzenia, Słownik imion. Warszawa 2002, s. 72–73.
7. G. Borkowska, Miłość, śmierć i forma. W: Nierozważna i nieromantyczna. O Halinie Poświatowskiej. Kraków 2001, s. 152-190.
8. B. Dumowska, „Anegdota o istnieniu”. Wokół liryków Haliny Poświatowskiej. „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 2, s. 137-159.
9. A. Dziadek, Teoretycznoliterackie ujęcia rytmu i podmiotu (Henri Meschonic i Julia Kristeva). W: Rytm i podmiot w liryce Jarosława Iwaszkiewicza i Aleksandra Wata. Katowice 1999, s. 25-45.
10. Th. S. Eliot, Muzyka poezji. W: Szkice krytyczne. Wybór, przekład, wstęp M. Niemojowska. Warszawa 1972, s. 15-35.
11. M. Głowiński, Literackość muzyki – muzyczność literatury. W zb.: Muzyka w literaturze. Antologia studiów powojennych. Red. A. Hejmej. Kraków 2002, s. 101-121.
12. G. Gusdorf, Kierkegaard. Paris 1966.
13. A. Hejmej, Muzyczność dzieła literackiego. Wrocław 2000.
14. A. Hejmej, U jednej z granic literatury. (Uwagi o „muzycznych” uwikłaniach). „Ruch Literacki” 1998, z. 2, s. 217-234.
15. „ja minę, ty miniesz...” O Halinie Poświatowskiej. Wspomnienia, listy, wiersze. Zebrała, oprac. M. Pryzwan. Warszawa 2000.
16. R. Jakobson, L. Waugh, Magia dźwięków mowy. Przeł. M. R. Mayenowa. W: R. Jakobson, W poszukiwaniu istoty języka. Wybór pism. Wybór, red., wstęp M. R. Mayenowa. T. 1. Warszawa 1989, s. 282-340.
17. J. James, Mistrz Pitagoras. W: Muzyka sfer. O muzyce, nauce i naturalnym porządku wszechświata. Przeł. M. Godyń. Kraków 1996, s. 27-46.
18. I. Kiec, Halina Poświatowska. Poznań 1997.
19. S. Kierkegaard, Stadia erotyki bezpośredniej, czyli erotyka muzyczna. Przeł. A. Buchner. W: Albo – albo. T. 1. Przeł., wstęp J. Iwaszkiewicz. Wyd. 2. Warszawa 1982, s. 48-154.
20. S. Kierkegaard, Traite du désespoir. Paris 1965.
21. M. Kotyńska, Pieśni Tadeusza Bairda. „Ruch Muzyczny” 1968, nr 23.
22. M. Krassowski, Poetka kultury i natury. „Wiadomości Kulturalne” 1977, nr 42.
23. J. Marx, Przeznaczenie to jeszcze nie los. W zb.: Kaskaderzy literatury: o twórczości i legendzie Andrzeja Bursy, Marka Hłaski, Haliny Poświatowskiej, Edwarda Stachury, Ryszarda Milczewskiego-Bruna, Rafała Wojaczka. Red. E. Kolbus. Wyd.2 uzup. Łódź 1990.
24. B. Morzyńska-Wrzosek, „zawsze byłam tu...” Kreacja czasu i przestrzeni w liryce Haliny Poświatowskiej. Kraków 2004.
25. C. Norwid, Za wstęp. (Ogólniki). W: Vade-mecum. Oprac. J. Fert. Wyd. 2, popr. i uzup. Wrocław–Warszawa 2003.
26. I. Opacki, J. Piotrowiak, Liryka punktów widzenia. (O poezji Haliny Poświatowskiej). „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prace Historycznoliterackie” 1979, nr 14, s. 56-80.
27. J. Piotrowiak, Poetyckie studium człowieka i świata. Liryka Haliny Poświatowskiej. „Roczniki Humanistyczne” 1975, z. 1, s. 131-155.
28. J. Piotrowiak, Prawda ciała, prawda słowa. W zb.: Halina Poświatowska. Czytanie wielokrotne. Red. A. Czajkowska, E. Hurnikowa, A. Wypych-Gawrońska. Częstochowa 2010.
29. K. Pisarkowa, Pragmatyczne spojrzenie na akt mowy. W: Z pragmatycznej stylistyki, semantyki i historii języka. Wybór zagadnień. Kraków 1994, s. 11-23.
30. H. Poświatowska, Listy. Red. M. Rola, B. Górska. Współpr. M. Porębska. Dzieła. T. 4. Kraków 1998.
31. H. Poświatowska, Opowieść dla przyjaciela. Kraków 1996.
32. H. Poświatowska, Poezja. Wstęp A. Nasiłowska. Red., nota wydawcy M. Rola. T. 1–2. Kraków 1997.
33. A. Siemiańska, Drobina białka. Motywy roślinne i zwierzęce w liryce Haliny Poświatowskiej. Toruń 2005.
34. D. Staszewska, Alchemia Haliny Poświatowskiej. W zb.: Halina Poświatowska. Czytanie wielokrotne. Red. A. Czajkowska, E. Hurnikowa, A. Wypych-Gawrońska. Częstochowa 2010.
35. S. Stabro, Wstęp w: H. Poświatowska, Poezje wybrane. Wstęp S. Stabro. Warszawa 1976, s. 5-19.
36. L. Szaruga, Ku liryce dialektycznej (próba lektury jednego wiersza Haliny Poświatowskiej). W zb.: Halina Poświatowska. Czytanie wielokrotne. Red. A. Czajkowska, E. Hurnikowa, A. Wypych-Gawrońska. Częstochowa 2010.
37. K. Tarnawska-Kaczorowska, Tadeusz Baird – Pięć pieśni do słów Haliny Poświatowskiej. „Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej w Krakowie” 1997, nr 2. Na stronie internetowej: http://www.koniczynka.art.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=575&Itemid=94 (data dostępu: 12 X 2011).
38. M. Tomaszewski, Muzyka i literatura. W: Słownik literatury polskiej XIX wieku. Red. A. Kowalczykowa, J. Bachórz. Wrocław 1991, s. 579-588.
39. W. Wantuch, Pomiędzy instynktem a intelektem. „Nowe Książki” 1998, nr 3, s. 52-53.
40. R. Wellek, A. Warren, Eufonia, rytm i metrum. W: Teoria literatury. Przeł. J. Krynicki, I. Sieradzki, M. Żurowski. Red., posł. M. Żurowski. Wyd. 2. Warszawa 1975, s. 203-226.
41. A. Wysocka, O roli zmysłów w obrazie miłości erotycznej. W: O miłości uskładanej ze słów. Obraz miłości erotycznej w polszczyźnie ogólnej oraz poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Anny Świrszczyńskiej i Haliny Poświatowskiej. Lublin 2009, s. 207-247.

Zeszyt:

4

Strona pocz.:

147

Strona końc.:

173

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:63905 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2018-12-11

Data dodania obiektu:

2017-12-04

Liczba wyświetleń treści obiektu:

697

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/81754

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji