Object structure

Title:

Korespondencja Heleny Modrzejewskiej

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2012)

Creator:

Modrzejewska, Helena ; Kędziora, Alicja. Oprac. ; Lubaszewska, Michalina. Oprac.

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Helena Modrzejewska’scorrespondence ; Modrzejewska’s letters to Henry W. Longfellow

References:

1. W. Benjamin, Park Centralny. Przeł. H. Orłowski. W: Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty. Wybór, oprac. H. Orłowski. Poznań 1996.
2. P. Campbell, My Life and Some Letters. New York, Dodd, Mead and Company, 1922.
3. M. M. Coleman, Fair Rosalind, the American Career of Helena Modjeska. Cheshire, Conn., 1969.
4. B. Diaz, L’Epistolaire ou la pensée nomade. Formes et fonctions de la correspondance dans quelques parcours d’écrivains au XIX siècle. Paris 2002.
5. W. Dilthey, Właściwości nauk humanistycznych. Przeł. K. Krzemień. W: Z. Kuderowicz, Dilthey. Warszawa 1967, s. 165-169.
6. J. Got, Wstęp: Modrzejewska w świetle swojej korespondencji. W: Korespondencja Heleny Modrzejewskiej i Karola Chłapowskiego. Wybór, oprac. J. Got, J. Szczublewski. T. 1. Warszawa 1965, s. 5-30.
7. G. Grossmith, A Society Clown. Bristol, J. W. Arrosmith, 1888.
8. R. Ingarden, Człowiek i czas. W: Książeczka o człowieku. Kraków 1987.
9. V. Kaufmann, L’Equivoque épistolaire. Paris 1990.
10. Korespondencja Heleny Modrzejewskiej i Karola Chłapowskiego. Wybór, oprac. J. Got, J. Szczublewski. T. 1. Warszawa 1965.
11. Korespondencja Heleny Modrzejewskiej i Karola Chłapowskiego. Wybór, oprac. E. Orzechowski. Kraków 2000.
12. Z. Kuderowicz, Dilthey. Warszawa 1967.
13. P. Lejeune, Le Pacte autobiographique. Paris 1975.
14. Madame Modjeska Countess Bozenta. Red. E. Orzechowski. Buffalo 1993.
15. Madame Modjeska Countess Bozenta. Red. E. Orzechowski. Kraków 2010.
16. H. Modjeska, Endowed Theatres and the American Stage. „Forum” 1892, vol. 11.
17. H. Modrzejewska, Wspomnienia i wrażenia. Przygotował do druku A. B. Cyps. Kraków 1929.
18. H. Modrzejewska, Wspomnienia i wrażenia. Przekł. M. Promiński. Kraków 1957.
19. E. Morin, Kino i wyobraźnia. Przeł. K. Eberhardt. Warszawa 1975.
20. C. Norwid, Estetyczne poglądy. W: Pisma wybrane. T. 4: Proza. Warszawa 1968.
21. E. Rybicka, Antropologiczne i komunikacyjne aspekty dyskursu epistolograficznego. „Teksty Drugie” 2004, nr 4, s. 40-55.
22. S. Skwarczyńska, Teoria listu. „Sprawozdania Towarzystwa Naukowego we Lwowie” 1935, z. 3, s. 163-168.
23. W. N. Toporow, Przestrzeń i rzecz. Przeł. B. Żyłko. Kraków 2003.

Issue:

4

Start page:

189

End page:

228

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Source

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: