Object structure

Title:

Korespondencja Heleny Modrzejewskiej

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2012)

Creator:

Modrzejewska, Helena ; Kędziora, Alicja. Oprac. ; Lubaszewska, Michalina. Oprac.

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Subject and Keywords:

korespondencja Heleny Modrzejewskiej ; listy Moderzejewskiej do Henry’ego W. Longfellowa ; forma dziennika intymnego

References:

1. W. Benjamin, Park Centralny. Przeł. H. Orłowski. W: Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty. Wybór, oprac. H. Orłowski. Poznań 1996. ; 2. P. Campbell, My Life and Some Letters. New York, Dodd, Mead and Company, 1922. ; 3. M. M. Coleman, Fair Rosalind, the American Career of Helena Modjeska. Cheshire, Conn., 1969. ; 4. B. Diaz, L’Epistolaire ou la pensée nomade. Formes et fonctions de la correspondance dans quelques parcours d’écrivains au XIX siècle. Paris 2002. ; 5. W. Dilthey, Właściwości nauk humanistycznych. Przeł. K. Krzemień. W: Z. Kuderowicz, Dilthey. Warszawa 1967, s. 165-169. ; 6. J. Got, Wstęp: Modrzejewska w świetle swojej korespondencji. W: Korespondencja Heleny Modrzejewskiej i Karola Chłapowskiego. Wybór, oprac. J. Got, J. Szczublewski. T. 1. Warszawa 1965, s. 5-30. ; 7. G. Grossmith, A Society Clown. Bristol, J. W. Arrosmith, 1888. ; 8. R. Ingarden, Człowiek i czas. W: Książeczka o człowieku. Kraków 1987. ; 9. V. Kaufmann, L’Equivoque épistolaire. Paris 1990. ; 10. Korespondencja Heleny Modrzejewskiej i Karola Chłapowskiego. Wybór, oprac. J. Got, J. Szczublewski. T. 1. Warszawa 1965. ; 11. Korespondencja Heleny Modrzejewskiej i Karola Chłapowskiego. Wybór, oprac. E. Orzechowski. Kraków 2000. ; 12. Z. Kuderowicz, Dilthey. Warszawa 1967. ; 13. P. Lejeune, Le Pacte autobiographique. Paris 1975. ; 14. Madame Modjeska Countess Bozenta. Red. E. Orzechowski. Buffalo 1993. ; 15. Madame Modjeska Countess Bozenta. Red. E. Orzechowski. Kraków 2010. ; 16. H. Modjeska, Endowed Theatres and the American Stage. „Forum” 1892, vol. 11. ; 17. H. Modrzejewska, Wspomnienia i wrażenia. Przygotował do druku A. B. Cyps. Kraków 1929. ; 18. H. Modrzejewska, Wspomnienia i wrażenia. Przekł. M. Promiński. Kraków 1957. ; 19. E. Morin, Kino i wyobraźnia. Przeł. K. Eberhardt. Warszawa 1975. ; 20. C. Norwid, Estetyczne poglądy. W: Pisma wybrane. T. 4: Proza. Warszawa 1968. ; 21. E. Rybicka, Antropologiczne i komunikacyjne aspekty dyskursu epistolograficznego. „Teksty Drugie” 2004, nr 4, s. 40-55. ; 22. S. Skwarczyńska, Teoria listu. „Sprawozdania Towarzystwa Naukowego we Lwowie” 1935, z. 3, s. 163-168. ; 23. W. N. Toporow, Przestrzeń i rzecz. Przeł. B. Żyłko. Kraków 2003.

Issue:

4

Start page:

189

End page:

228

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Źródło lub tekst źródłowy

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

×

Citation

Citation style: