Object structure

Title:

Konopnicka rediviva. Rec.: Lena Magnone, Maria Konopnicka. Lustra i symptomy. (Gdańsk 2011)

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2012)

Creator:

Sobieraj, Tomasz

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Lena Magnone’s book ; Maria Konopnicka’s biography and literary creativity ; limitations imposed by the patriarchal culture

References:

1. B. Bobrowska, Elementy naturalizmu w „Obrazkach” Marii Konopnickiej. W zb.: Problemy literatury polskiej okresu pozytywizmu. Seria 3. Red. E. Jankowski, J. Kulczycka-Saloni, przy współudz. E. Pieńkowskiej-Rohozińskiej. Wrocław 1984, s. 117-133. ; 2. B. Bobrowska, Konopnicka na szlakach romantyków. Warszawa 1997. ; 3. G. Borkowska, Jakie zagadki kryje w sobie jeszcze literatura polskiego pozytywizmu? W zb.: Wiedza o literaturze i edukacja. Księga referatów Zjazdu Polonistów, Warszawa 1995. Red. T. Michałowska, Z. Goliński, Z. Jarosiński. Warszawa 1996, s. 314-326. ; 4. A. Brodzka, Maria Konopnicka. Wyd. 2. Warszawa 1964. ; 5. A. Brodzka, O nowelach Marii Konopnickiej. Warszawa 1958. ; 6. T. Budrewicz, Zacna, znana, zakochana... Nad biografiami Konopnickiej. W: Konopnicka. Szkice historycznoliterackie. Kraków 2000, s. 7-28. ; 7. P. Dybel, Samouwiedzenie w lustrze. Program antropologii psychoanalitycznej we wczesnych pismach Jacques’a Lacana. „Przegląd Filozoficzny” 1996, nr 4, s. 7-18. ; 8. J. Habermas, Splot mitu i oświecenia: Horkheimer i Adorno. W: Filozoficzny dyskurs nowoczesności. Przeł. M. Łukasiewicz. Kraków 2001. ; 9. M. Horkheimer, Th. W. Adorno, Dialektyka oświecenia. Fragmenty filozoficzne. Przeł. M. Łukasiewicz. Posł. M. J. Siemek. Warszawa 1994. ; 10. M. Konopnicka, Listy do synów i córek. Oprac., wstęp, przypisy L. Magnone. Warszawa 2010. ; 11. Z. Mocarska-Tycowa, Motywy biblijne w poezji Marii Konopnickiej. W: Tropy przymierzy. O literaturze dziewiętnastowiecznej i miejscach jej zbliżeń z malarstwem. Toruń 2005, s. 61-86. ; 12. Z. Mocarska-Tycowa, Temat śmierci w prozie realistów. W: Tropy przymierzy. O literaturze dziewiętnastowiecznej i miejscach jej zbliżeń z malarstwem. Toruń 2005, s. 11-34. ; 13. E. Paczoska, Prawdziwy koniec wieku XIX. Śladami nowoczesności. Warszawa 2010.

Issue:

4

Start page:

243

End page:

251

Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)