Object structure

Title:

Konopnicka rediviva. Rec.: Lena Magnone, Maria Konopnicka. Lustra i symptomy. (Gdańsk 2011)

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2012)

Creator:

Sobieraj, Tomasz

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Lena Magnone’s book ; Maria Konopnicka’s biography and literary creativity ; limitations imposed by the patriarchal culture

References:

1. B. Bobrowska, Elementy naturalizmu w „Obrazkach” Marii Konopnickiej. W zb.: Problemy literatury polskiej okresu pozytywizmu. Seria 3. Red. E. Jankowski, J. Kulczycka-Saloni, przy współudz. E. Pieńkowskiej-Rohozińskiej. Wrocław 1984, s. 117-133.
2. B. Bobrowska, Konopnicka na szlakach romantyków. Warszawa 1997.
3. G. Borkowska, Jakie zagadki kryje w sobie jeszcze literatura polskiego pozytywizmu? W zb.: Wiedza o literaturze i edukacja. Księga referatów Zjazdu Polonistów, Warszawa 1995. Red. T. Michałowska, Z. Goliński, Z. Jarosiński. Warszawa 1996, s. 314-326.
4. A. Brodzka, Maria Konopnicka. Wyd. 2. Warszawa 1964.
5. A. Brodzka, O nowelach Marii Konopnickiej. Warszawa 1958.
6. T. Budrewicz, Zacna, znana, zakochana... Nad biografiami Konopnickiej. W: Konopnicka. Szkice historycznoliterackie. Kraków 2000, s. 7-28.
7. P. Dybel, Samouwiedzenie w lustrze. Program antropologii psychoanalitycznej we wczesnych pismach Jacques’a Lacana. „Przegląd Filozoficzny” 1996, nr 4, s. 7-18.
8. J. Habermas, Splot mitu i oświecenia: Horkheimer i Adorno. W: Filozoficzny dyskurs nowoczesności. Przeł. M. Łukasiewicz. Kraków 2001.
9. M. Horkheimer, Th. W. Adorno, Dialektyka oświecenia. Fragmenty filozoficzne. Przeł. M. Łukasiewicz. Posł. M. J. Siemek. Warszawa 1994.
10. M. Konopnicka, Listy do synów i córek. Oprac., wstęp, przypisy L. Magnone. Warszawa 2010.
11. Z. Mocarska-Tycowa, Motywy biblijne w poezji Marii Konopnickiej. W: Tropy przymierzy. O literaturze dziewiętnastowiecznej i miejscach jej zbliżeń z malarstwem. Toruń 2005, s. 61-86.
12. Z. Mocarska-Tycowa, Temat śmierci w prozie realistów. W: Tropy przymierzy. O literaturze dziewiętnastowiecznej i miejscach jej zbliżeń z malarstwem. Toruń 2005, s. 11-34.
13. E. Paczoska, Prawdziwy koniec wieku XIX. Śladami nowoczesności. Warszawa 2010.

Issue:

4

Start page:

243

End page:

251

Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)