Object structure

Title:

Literatura homoseksualna: ontologia vs uznanie. Rec.: Wojciech Śmieja, Literatura, której nie ma. Szkice o polskiej " literaturze homoseksualnej". Kraków 2010. Tomasz Kaliściak, Katastrofy odmieńców. Katowice 2011

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2012)

Creator:

Warkocki, Błażej

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Subject and Keywords:

książka Wojciecha Śmiei ; książka Tomasza Kaliściaka ; definicja i ontologia literatury homoseksualnej ; różnica między gay studies a queer studies ; strategie życiowe i pisarskie Józefa Czechowicza i Tadeusza Boya-Żeleńskiego

References:

1. A. Amenta, Il discorso dell’Altro. La costruzione delle identità omosessuali nella narrativa polacca del Novecento. Roma 2008.
2. M. Bobako, Demokracja wobec różnicy. Multikulturalizm i feminizm w perspektywie polityki uznania. Poznań 2010.
3. P. Czapliński, Resztki nowoczesności. Dwa studia o literaturze i życiu. Kraków 2011.
4. N. Fraser, A. Honneth, Redystrybucja czy uznanie? Debata polityczno-filozoficzna. Przeł. M. Bobako, T. Dominiak. Red. nauk. A. Orzechowski. Wrocław 2005.
5. E. Kosofsky Sedgwick, Epistemology of the Closet. Berkeley 1990.
6. J. Niżyńska, „Znaleziony list” Mirona Białoszewskiego. Próba lektury „małych narracji” w perspektywie teorii queer. W zb.: (Nie)obecność. Pominięcia i przemilczenia w narracjach XX wieku. Red. nauk. H. Gosk, B. Karwowska. Warszawa 2008, s. 272-289.

Issue:

4

Start page:

273

End page:

280

Resource Type:

Recenzje

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)