Object structure

Title:

Wiedza, władza i opór. Rec.: Jacek Kochanowski, Spektakl i wiedza. Perspektywa społecznej teorii queer. Łódź 2009

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2012)

Creator:

Śmieja, Wojciech

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

sociology from the perspective of queer ; performative studies ; contemporary humanities and social sciences

References:

1. A. Bihr, Nowomowa neoliberalna. Przeł. A. Łukomska. Warszawa 2008.
2. J. Butler, Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości. Przeł. K. Krasuska. Wstęp O. Tokarczuk. Warszawa 2008.
3. E. Domańska, Zwrot performatywny we współczesnej humanistyce. „Teksty Drugie” 2007, nr 5, s. 48-61.
4. P. Dybel, Zagadka „drugiej płci. Spory wokół różnicy seksualnej w psychoanalizie i feminizmie. Kraków 2006.
5. I. Iwasiów, Gender dla średnio zaawansowanych. Wykłady szczecińskie. Warszawa 2004.
6. M. Janion, Projekt krytyki fantazmatycznej. Szkice o egzystencjach ludzi i duchów. Warszawa 1991.
7. J. Kochanowski, Fantazmat ZróżNICowany. Socjologiczne studium przemian tożsamości gejów. Kraków 2004.
8. Odmiany odmieńca: mniejszościowe orientacje seksualne w perspektywie gender / A Queer Mixture: Gender Perspectives on Minority Sexual Identities. Red. T. Basiuk, T. Sikora, D. Ferens. Katowice 2002.
9. P. Singer, Wyzwolenie zwierząt. Przeł. A. Alichniewicz, A. Szczęsna. Warszawa 2004.
10. W. Śmieja, Granice idylli. Obraz społecznego i kulturowego usytuowania płci w cyklu „Na wysokiej połoninie” Stanisława Vincenza. „Pamiętnik Literacki” 2010, z. 1, s. 125-142.
11. K. Tomasik, Homobiografie. Warszawa 2008.
12. B. Warkocki, Uroczy młodzieniec z długimi rzęsami. „Krytyka Polityczna” 2009, nr 19, s. 246-249.
13. A. Zeidler-Janiszewska, Perspektywy performatywizmu. „Teksty Drugie” 2007, nr 5, s. 34-47.

Issue:

4

Start page:

280

End page:

286

Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)