Object structure

Title:

Rosyjski arlekin. O nierozpoznanym motywie w „Jądrze ciemności” i o Rosji Josepha Conrada (prolegomena do kultury rosyjskiej)

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2014)

Creator:

Gloger, Maciej

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Joseph Conrad’s Heart of Darkness ; figure of harlequin ; Conrad’s views on Russia ; 20th c. political science discussions on Russian cases

References:

1. A. Andrusiewicz, Cywilizacja rosyjska. T. 1. Warszawa 2004. ; 2. A. Besançon, Święta Ruś. Przeł. Ł. Maślanka. Warszawa 2012. ; 3. M. Bierdiajew, Źródła i sens komunizmu rosyjskiego. Przeł., oprac. H. Paprocki. Kęty 2005. ; 4. J. H. Billington, Ikona i topór. Historia kultury rosyjskiej. Przeł. J. Hunia. Kraków 2008. ; 5. J. Breczko, Poglądy historiozoficzne pisarzy z kręgu „Kultury” paryskiej. Przezwyciężenie katastrofizmu, odrzucenie mesjanizmu. Lublin 2010. ; 6. J. Conrad, Jądro ciemności. Przeł. A. Zagórska. W: Opowiadania wybrane. Wybór Z. Najder. Warszawa 1978. ; 7. J. Conrad, Listy. Wybór, oprac. Z. Najder. Przeł. H. Carroll-Najder. Warszawa 1968. ; 8. J. Conrad, Szkice polityczne. Przeł. H. Najder, W. Tarnowski. Dzieła. T. 28. Red. Z. Najder. Warszawa 1996. ; 9. J. Conrad, Ze wspomnień. Przeł. A. Zagórska. Dzieła, t. 13. Warszawa 1973. ; 10. E. Crankshaw, Conrad and Russia. W zb.: Joseph Conrad: A Commemoration. Papers from the International Conference on Conrad. Ed. N. Sherry. London 1976. ; 11. P. Czaadajew, Brak historii jako nieszczęście Rosji. (Lettres sur la philosophie de l’histoire. Lettre première). Przeł. J. Walicka. W zb.: Rosyjska myśl filozoficzna i społeczna (1825–1861). Wybór, wstęp, przypisy A. Walicki. Warszawa 1961. ; 12. P. Czaadajew, Brak historii jako przywilej Rosji. (Apologia obłąkanego – Apologie d’un Fou). Przeł. H. Zelnikowa. W zb.: Rosyjska myśl filozoficzna i społeczna (1825–1861). Wybór, wstęp, przypisy A. Walicki. Warszawa 1961. ; 13. P. Czapliński, Niebezpieczne arcydzieło. Posłowie w: J. Conrad, Jądro ciemności. Przeł. J. Polak. Poznań 2009, s. 121-170. ; 14. D. Gawin, Miłosz i Polacy. W: Polska, wieczny romans. O związkach literatury i polityki w XX wieku. Kraków 2005, s. 149-191. ; 15. M. Gloger, Joseph Conrad wobec „filozofii życia”. W zb.: Literackość filozofii – filozoficzność literatury. Red. B. Sienkiewicz, T. Sobieraj. Warszawa 2009, s. 135-155. ; 16. I. Grudzińska-Gross, Piętno rewolucji. Custine, Tocqueville i wyobraźnia romantyczna. Warszawa 1995. ; 17. G. Herling-Grudziński, Godzina cieni. Eseje. Kraków 1991. ; 18. K. Horney, Neurotyczna osobowość naszych czasów. Przeł. H. Grzegołowska. Wyd. 4, popr. Poznań 1997. ; 19. B. Jasinowski, Wschodnie chrześcijaństwo a Rosja. Wstęp M. Kornat. Przypisy S. Górka. Kraków 2002. ; 20. E. Kiślak, Car-Trup i Król-Duch. Rosja w twórczości Słowackiego. Warszawa 1991. ; 21. K. Koehler, „Święta Ruś” Alaina Besançona, czyli dlaczego Gérard Depardieu jedzie do Moskwy. „W Sieci. Tygodnik osobistych opinii” 2013, nr 4. ; 22. E. Kuźma, Mit Orientu i kultury Zachodu w literaturze XIX i XX wieku. Szczecin 1980. ; 23. W. Lednicki, Russia, Poland and the West. Essays in Literary and Cultural History. New York [1954]. ; 24. Ju. Łotman, B. Uspienski, Rola modeli dualnych w dynamice kultury rosyjskiej (do końca XVIII w.). W zb.: Semiotyka dziejów Rosji. Wybór, przekł. B. Żyłko. Łódź 1993, s. 17-61. ; 25. S. Mazurek, Rosyjski renesans religijno-filozoficzny. Próba syntezy. Warszawa 2008. ; 26. Th. Merton, Cz. Miłosz, Listy. Przeł. M. Tarnowska. Kraków 2003. ; 27. A. Mickiewicz, Dziady. W: Dzieła. Wyd. Rocznicowe. T. 3: Dramaty. Oprac. Z. Stefanowska. Warszawa 1995. ; 28. Cz. Miłosz, Dostojewski. W: Rosja. Widzenia transoceaniczne. T. 1: Dostojewski – nasz współczesny. Teksty wybrały B. Toruńczyk, M. Wójciak. Oprac. i ułożyła w tom B. Toruńczyk. Wstęp C. Cavanagh. Warszawa 2010, s. 83-90. ; 29. Cz. Miłosz, Stereotyp u Conrada. W zb.: Conrad żywy. Londyn 1957, s. 92-99. ; 30. J. Morgan, Harlequin in Hell: Marlow and The Russian Sailor in Conrad’s „Heart of Darkness”. „Conradiana” 2001, t. 33, nr 1, s. 40-48. ; 31. Z. Najder, Conrad, Rosja i Dostojewski. W: Sztuka i wierność. Szkice o twórczości Josepha Conrada. Przeł. H. Najder. Opole 2000, s. 127-147. ; 32. N. Panagopoulos, The Fictions of Joseph Conrad. The Influence of Schopenhauer and Nietzsche. Frankfurt am Main 1998. ; 33. A. Panczenko, Staroruskie szaleństwo Chrystusowe jako widowisko. W zb.: Semiotyka dziejów Rosji. Wybór, przekł. B. Żyłko. Łódź 1993, s. 101-150. ; 34. R. Pipes, Rosyjski konserwatyzm i jego krytycy. Studium kultury politycznej. Przeł. A. Mrozek. Kraków 2009. ; 35. B. Prus, Kroniki. Oprac. Z. Szweykowski. T. 15. Warszawa 1965. ; 36. W. Ratajczak, Rosja Josepha Conrada. W zb.: Obraz Rosji w literaturze polskiej. Red. J. Fiećko, K. Trybuś. Poznań 2012, s. 369-384. ; 37. R. Scruton, Źródło totalitaryzmu. Przeł. M. Kuniński. W zb.: Totalitaryzm a zachodnia tradycja. Red. M. Kuniński. Kraków 2006. ; 38. W. Tarnawski, Od tłumacza. W: J. Conrad Korzeniowski, W oczach Zachodu. Przeł. [wstęp] W. Tarnawski. Londyn 1955, s. 7-11. ; 39. E. M. Thompson, Trubadurzy imperium. Literatura rosyjska i kolonializm. Przeł. A. Sierszulska. Kraków 2000. ; 40. A. Walicki, W kręgu konserwatywnej utopii. Struktura i przemiany rosyjskiego słowianofilstwa. Warszawa 1964. ; 41. I. Watt, Conrad w wieku dziewiętnastym. Przeł. M. Boduszyńska-Borowikowa. Gdańsk 1984. ; 42. C. Wodziński, Św. Idiota. Projekt antropologii apofatycznej. Wyd. 2. Gdańsk 2009. ; 43. C. Wodziński, Trans, Dostojewski, Rosja, czyli o filozofowaniu siekierą. Gdańsk 2005. ; 44. M. Zdziechowski, Czerwony terror. W: W obliczu końca. [wstęp C. Michalski]. Warszawa–Ząbki 1999, s. 43-84. ; 45. B. Żyłko, Od tłumacza. W zb.: Semiotyka dziejów Rosji. Wybór, przekł. B. Żyłko. Łódź 1993, s. 5-12.

Issue:

1

Start page:

7

End page:

24

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: