Object

Title: Ucieczka z Jasnej Polany w literaturze polskiej

Creator:

Jaworski, Maciej

Date issued/created:

2014

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2014)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. P. Basinski, Lew Tołstoj. Biegstwo iz raja. Moskwa 2010.
2. I. Berlin, Jeż i lis. Esej o pojmowaniu historii u Tołstoja. Słowo wstępne J. Brodski. Przeł. A. Konarek, H. Krzeczkowski, K. Tarnowska. Warszawa 1993.
3. B. Białokozowicz, Z polskiej karty Lwa Tołstoja. Nowe i zapomniane o Tołstoju i jego percepcji w Polsce. Olsztyn 2003.
4. M. Bierdiajew, Rosyjska idea. Przeł. J. C. – S. W. [C. Wodziński]. Wyd. 2, popr. Warszawa 1999.
5. J.-E. Cirlot, Słownik symboli. Przeł. I. Kania. Wyd. 2. Kraków 2006.
6. P. Grzegorczyk, Lew Tołstoj w poezji polskiej. „Twórczość” 1960, nr 11, s. 163-166.
7. P. Grzegorczyk, Lew Tołstoj w Polsce. Zarys bibliograficzno-literacki. Warszawa 1964.
8. Z. Herbert, Śmierć lwa. W: Wiersze zebrane. Oprac. R. Krynicki. Kraków 2008, s. 570-573.
9. G. Herling-Grudziński, Dziennik pisany nocą 1973–1979. Warszawa 1995.
10. G. Herling-Grudziński, Wariacje na temat Wielkiej Ucieczki. W: Biała noc miłości. – Opowiadania. Warszawa 2002.
11. G. Herling-Grudziński, W. Bolecki, Rozmowy w Neapolu. Rozmowy przeprowadził, opracował i przygotował do druku W. Bolecki. Warszawa 2000.
12. J. Iwaszkiewicz, Dzienniki 1911–1955. Oprac. A. i R. Papiescy. Wstęp A. Gronczewski. Warszawa 2007.
13. J. Iwaszkiewicz, Dzienniki 1956–1963. Oprac. A. i R. Papiescy, R. Romaniuk. Wstęp A. Gronczewski. Warszawa 2010.
14. J. Iwaszkiewicz, Dzienniki 1964–1980. Oprac. A. i R. Papiescy, R. Romaniuk. Wstęp A. Gronczewski. Warszawa 2011.
15. J. Iwaszkiewicz, Lew Tołstoj. Wstęp w: L. Tołstoj, Wojna i pokój. Przeł. A. Stawar. T. 1. Warszawa 1962.
16. J. Iwaszkiewicz, Notatki o Tołstoju. „Kuźnica” 1947, nr 13, s. 1-2.
17. J. Iwaszkiewicz, Pasje błędomierskie. Dzieła. T. 3. Warszawa 1976.
18. J. Iwaszkiewicz, Słowo o Tołstoju. „Twórczość” 1961, nr 1, s. 71-75.
19. M. Jastrun, Ucieczka Lwa Tołstoja. W: Eseje: Mit śródziemnomorski. Wolność wyboru. Historia Fausta. Wyd. 2. Warszawa 1984.
20. B. Leśmian, Wielki starzec. (Sylwetka pośmiertna). W: Szkice literackie. Zebrał, oprac. J. Trznadel. Warszawa 2011, s. 474-478.
21. W. Nickell, The Death of Tolstoy. Russia on the Eve, Astapovo Station, 1910. (Ithaca 2010).
22. A. Nowaczyński, „Wierne rzeki” i „Urody życia”. „Wiadomości Literackie” 1936, nr 3, s. 2.
23. M. Orski, Cień na miarę karła. „Odra” 1984, nr 2, s. 100-101.
24. G. Orwell, Lir, Tołstoj i Błazen. W: Anglicy i inne eseje. Przeł. B. Zborski. Warszawa 2002, s. 298-320.
25. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Oprac. Zespół Biblistów Polskich […]. Biblia Tysiąclecia. Wyd. 5, na nowo oprac. i popr. Poznań 2003.
26. J. Plechanow, Pomieszanie pojęć. (Nauki Lwa Tołstoja). Przeł. H. Gumpricht. Red. T. Teslarowa. W: Historia rosyjskiej myśli społecznej. Wybór. S. Bergman. Wstęp A. Walicki. T. 3. Przypisy L. Bazylow. Warszawa 1967.
27. R. Przybylski, Bezbożny poszukiwacz Boga. W: L. Tołstoj, Ojciec Sergiusz. Przeł., oprac. R. Przybylski. Warszawa 2009, s. 79-102.
28. R. Przybylski, Zwycięstwo Correggia. W: Eros i Tanatos. Proza Jarosława Iwaszkiewicza 1916–1938. Warszawa 1970, s. 302-310.
29. R. Romaniuk, Dramat religijny Tołstoja. Warszawa 2004.
30. T. Różewicz, Niepokój. Wybór wierszy. Warszawa 2000.
31. T. Różewicz, Tołstoj. W: szara strefa. Wrocław 2002, s. 93.
32. T. Różewicz, Twarz Tołstoja. W: Proza. T. 2. Kraków 1990, s. 142-143.
33. A. Rudnicki, Ucieczka z Jasnej Polany. W: Żywe i martwe morze. Wyd. 2, rozszerz. Warszawa 1955, s. 503-540.
34. L. Staff, Tołstoj. „Nowa Kultura” 1954, nr 29/30, s. 3.
35. L. Staff, Tołstoj. W: Wybór poezji. Wybór, wstęp M. Jastrun. Przypisy M. Bojarska. BN I 181. Wrocław 1963, s. 242.
36. L. Szestow, Jasna Polana i Astapowo. W dwudziestopięciolecie śmierci Lwa Tołstoja. W: Spekulacja i objawienie. Filozofia religijna Włodzimierza Sołowjowa i inne artykuły. Przeł., oprac. J. Chmielewski. Kęty 2007.
37. W. Szkłowski, Lew Tołstoj. Przeł. R. Granas. Wyd. 2. Warszawa 1982.
38. W. Terlecki, Cień karła, cień olbrzyma. Warszawa 1983.
39. L. Tołstoj, Spowiedź. Przeł. N.N. Oprac., przedm. B. Baran. Warszawa 2011.
40. L. Tołstoj, Śmierć Iwana Iljicza. Przeł. J. Iwaszkiewicz. W: Opowiadania i nowele. Wybór. Przeł. J. Dmochowska [i in.]. Wybór, wstęp, oprac. R. Łużny. BN II 217. Wrocław 1985, s. 244-321.
41. Tragedia wielkiego pisarza. Dlaczego Tołstoj odszedł z Jasnej Polany. Sensacyjny dziennik sekretarza osobistego. „Wiadomości Literackie” 1924, nr 17, s. 1.
42. A. Walicki, Zarys myśli rosyjskiej. Od oświecenia do renesansu religijno-filozoficznego. Kraków 2005.
43. K. Wyka, Bolesław Leśmian. Dwa utwory. W zb.: Liryka polska. Interpretacje. Red. J. Prokop, J. Sławiński. Gdańsk 2001, s. 234-271.

Issue:

1

Start page:

25

End page:

44

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64062 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Dec 19, 2017

Number of object content hits:

292

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/81876

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information