Object

Title: Ucieczka z Jasnej Polany w literaturze polskiej

Creator:

Jaworski, Maciej

Date issued/created:

2014

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2014)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. P. Basinski, Lew Tołstoj. Biegstwo iz raja. Moskwa 2010. ; 2. I. Berlin, Jeż i lis. Esej o pojmowaniu historii u Tołstoja. Słowo wstępne J. Brodski. Przeł. A. Konarek, H. Krzeczkowski, K. Tarnowska. Warszawa 1993. ; 3. B. Białokozowicz, Z polskiej karty Lwa Tołstoja. Nowe i zapomniane o Tołstoju i jego percepcji w Polsce. Olsztyn 2003. ; 4. M. Bierdiajew, Rosyjska idea. Przeł. J. C. – S. W. [C. Wodziński]. Wyd. 2, popr. Warszawa 1999. ; 5. J.-E. Cirlot, Słownik symboli. Przeł. I. Kania. Wyd. 2. Kraków 2006. ; 6. P. Grzegorczyk, Lew Tołstoj w poezji polskiej. „Twórczość” 1960, nr 11, s. 163-166. ; 7. P. Grzegorczyk, Lew Tołstoj w Polsce. Zarys bibliograficzno-literacki. Warszawa 1964. ; 8. Z. Herbert, Śmierć lwa. W: Wiersze zebrane. Oprac. R. Krynicki. Kraków 2008, s. 570-573. ; 9. G. Herling-Grudziński, Dziennik pisany nocą 1973–1979. Warszawa 1995. ; 10. G. Herling-Grudziński, Wariacje na temat Wielkiej Ucieczki. W: Biała noc miłości. – Opowiadania. Warszawa 2002. ; 11. G. Herling-Grudziński, W. Bolecki, Rozmowy w Neapolu. Rozmowy przeprowadził, opracował i przygotował do druku W. Bolecki. Warszawa 2000. ; 12. J. Iwaszkiewicz, Dzienniki 1911–1955. Oprac. A. i R. Papiescy. Wstęp A. Gronczewski. Warszawa 2007. ; 13. J. Iwaszkiewicz, Dzienniki 1956–1963. Oprac. A. i R. Papiescy, R. Romaniuk. Wstęp A. Gronczewski. Warszawa 2010. ; 14. J. Iwaszkiewicz, Dzienniki 1964–1980. Oprac. A. i R. Papiescy, R. Romaniuk. Wstęp A. Gronczewski. Warszawa 2011. ; 15. J. Iwaszkiewicz, Lew Tołstoj. Wstęp w: L. Tołstoj, Wojna i pokój. Przeł. A. Stawar. T. 1. Warszawa 1962. ; 16. J. Iwaszkiewicz, Notatki o Tołstoju. „Kuźnica” 1947, nr 13, s. 1-2. ; 17. J. Iwaszkiewicz, Pasje błędomierskie. Dzieła. T. 3. Warszawa 1976. ; 18. J. Iwaszkiewicz, Słowo o Tołstoju. „Twórczość” 1961, nr 1, s. 71-75. ; 19. M. Jastrun, Ucieczka Lwa Tołstoja. W: Eseje: Mit śródziemnomorski. Wolność wyboru. Historia Fausta. Wyd. 2. Warszawa 1984. ; 20. B. Leśmian, Wielki starzec. (Sylwetka pośmiertna). W: Szkice literackie. Zebrał, oprac. J. Trznadel. Warszawa 2011, s. 474-478. ; 21. W. Nickell, The Death of Tolstoy. Russia on the Eve, Astapovo Station, 1910. (Ithaca 2010). ; 22. A. Nowaczyński, „Wierne rzeki” i „Urody życia”. „Wiadomości Literackie” 1936, nr 3, s. 2. ; 23. M. Orski, Cień na miarę karła. „Odra” 1984, nr 2, s. 100-101. ; 24. G. Orwell, Lir, Tołstoj i Błazen. W: Anglicy i inne eseje. Przeł. B. Zborski. Warszawa 2002, s. 298-320. ; 25. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Oprac. Zespół Biblistów Polskich […]. Biblia Tysiąclecia. Wyd. 5, na nowo oprac. i popr. Poznań 2003. ; 26. J. Plechanow, Pomieszanie pojęć. (Nauki Lwa Tołstoja). Przeł. H. Gumpricht. Red. T. Teslarowa. W: Historia rosyjskiej myśli społecznej. Wybór. S. Bergman. Wstęp A. Walicki. T. 3. Przypisy L. Bazylow. Warszawa 1967. ; 27. R. Przybylski, Bezbożny poszukiwacz Boga. W: L. Tołstoj, Ojciec Sergiusz. Przeł., oprac. R. Przybylski. Warszawa 2009, s. 79-102. ; 28. R. Przybylski, Zwycięstwo Correggia. W: Eros i Tanatos. Proza Jarosława Iwaszkiewicza 1916–1938. Warszawa 1970, s. 302-310. ; 29. R. Romaniuk, Dramat religijny Tołstoja. Warszawa 2004. ; 30. T. Różewicz, Niepokój. Wybór wierszy. Warszawa 2000. ; 31. T. Różewicz, Tołstoj. W: szara strefa. Wrocław 2002, s. 93. ; 32. T. Różewicz, Twarz Tołstoja. W: Proza. T. 2. Kraków 1990, s. 142-143. ; 33. A. Rudnicki, Ucieczka z Jasnej Polany. W: Żywe i martwe morze. Wyd. 2, rozszerz. Warszawa 1955, s. 503-540. ; 34. L. Staff, Tołstoj. „Nowa Kultura” 1954, nr 29/30, s. 3. ; 35. L. Staff, Tołstoj. W: Wybór poezji. Wybór, wstęp M. Jastrun. Przypisy M. Bojarska. BN I 181. Wrocław 1963, s. 242. ; 36. L. Szestow, Jasna Polana i Astapowo. W dwudziestopięciolecie śmierci Lwa Tołstoja. W: Spekulacja i objawienie. Filozofia religijna Włodzimierza Sołowjowa i inne artykuły. Przeł., oprac. J. Chmielewski. Kęty 2007. ; 37. W. Szkłowski, Lew Tołstoj. Przeł. R. Granas. Wyd. 2. Warszawa 1982. ; 38. W. Terlecki, Cień karła, cień olbrzyma. Warszawa 1983. ; 39. L. Tołstoj, Spowiedź. Przeł. N.N. Oprac., przedm. B. Baran. Warszawa 2011. ; 40. L. Tołstoj, Śmierć Iwana Iljicza. Przeł. J. Iwaszkiewicz. W: Opowiadania i nowele. Wybór. Przeł. J. Dmochowska [i in.]. Wybór, wstęp, oprac. R. Łużny. BN II 217. Wrocław 1985, s. 244-321. ; 41. Tragedia wielkiego pisarza. Dlaczego Tołstoj odszedł z Jasnej Polany. Sensacyjny dziennik sekretarza osobistego. „Wiadomości Literackie” 1924, nr 17, s. 1. ; 42. A. Walicki, Zarys myśli rosyjskiej. Od oświecenia do renesansu religijno-filozoficznego. Kraków 2005. ; 43. K. Wyka, Bolesław Leśmian. Dwa utwory. W zb.: Liryka polska. Interpretacje. Red. J. Prokop, J. Sławiński. Gdańsk 2001, s. 234-271.

Issue:

1

Start page:

25

End page:

44

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64062 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Dec 19, 2017

Number of object content hits:

195

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/81876

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information