Object

Title: Poetycka i translatorska valedictio: o jednym autoprzekładzie Josifa Brodskiego

Creator:

Weymann, Damian

Date issued/created:

2014

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2014)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. D. Attridge, Poetic Rhythm. An Introduction. Cambridge 2008.
2. S. Barańczak, Ocalone w tłumaczeniu. Szkice o warsztacie tłumacza poezji z dołączeniem małej antologii przekładów. Wyd. 2. Poznań 1994.
3. D. M. Bethea, Brodsky’s and Nabokov’s Bilingualism(s): Translation, American Poetry, and the Mutterspache. „Russian Literature” 1995, z. 2/3.
4. Y. Bonnefoy, On the Translation of Form in Poetry. „World Literature Today” 1979, t. 53, nr 3.
5. J. Brodski, O pewnym wierszu. Przeł. A. Pomorski. „Zeszyty Literackie” 2002, nr 4, s. 41-48.
6. J. Brodski, 82 wiersze i poematy. Wybór, oprac. S. Barańczak. Przedm. Cz. Miłosz. Kraków 1989.
7. J. Brodski, „Pozwalam sobie na wszystko z wyjątkiem skargi”. Rozm. przepr. L. Kleberg, S. Weyler. Przeł. A. Perkowska, J. Illg. W zb.: Reszty nie trzeba. Rozmowy z Josifem Brodskim. Zebrał, oprac. J. Illg. Katowice 1993, s. 128-139.
8. J. Brodski, Śpiew wahadła. Paryż 1989.
9. J. Brodski, Tym tylko byłem. Wybór wierszy. Wybór, posł. J. Illg. Kraków 2006.
10. J. Brodski, Wiersze ostatnie. Przeł. K. Krzyżewska, S. Barańczak. Kraków 1998.
11. J. Brodski, „Żyć w historii”. Rozm. przepr. J. Illg. W zb.: Reszty nie trzeba. Rozmowy z Josifem Brodskim. Zebrał, oprac. J. Illg. Katowice 1993, s. 113-127.
12. I. Brodskij, Bolszaja kniga intierwju. Wyd. 2. Ispr. i dop. I. Z acharow. Moskwa 2000.
13. I. Brodskij, *** (Mienia upriekali wo wsiom...). „Zwiezda” 1995, nr 1, s. 7.
14. I. Brodskij, *** (Mienia upriekali wo wsiom...). W: Piejzaż s nawodnienijem. Sost. A. Sumierkin. Dana Point, CA, 1995, s. 203.
15. I. Brodskij, Soczinienija. Sost. G. F. Komarow. Ried. Ja. A. Gordin. Wyd. 2. T. 4. Sankt-Pietierburg 1998.
16. I. Brodskij, Taps. „The Times Literary Supplement” 1996, nr 4841 z 12 I, s. 19.
17. J. Brodsky, Beyond Consolation. „The New York Review of Books” t. 21 (1974), nr 1, z 7 II. Na stronie: http://www.nybooks.com/articles/9613 (dostęp: 15 II 2014).
18. J. Brodsky, On Grief and Reason. Essays. New York 1995.
19. J. Brodsky, So Forth. New York 1996.
20. J. Chevalier, A. Gheerbrant, A Dictionary of Symbols. Transl. from the French J. Buchanan-Brown. Oxford – Cambridge, Mass., 1994.
21. W. Chlebnikow, Poezje. Wybrał, wstęp J. Śpiewak. Warszawa 1963.
22. W. Chlebnikow, Tworienija. Obszczaja riedakcija i wstupitielnaja statja M. J. Polakow. Sostawlenije, podgotowka tieksta i komientarii W. P. Grigorjew, A. E. Parnis. Moskwa 1986.
23. E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze. Przeł., oprac. A. Borowski. Kraków 1997.
24. M. Cwietajewa, Nowogodnieje. W: I. Kudrowa, Prostory Mariny Cwietajewoj. Poezija, proza, licznost’. Sankt-Pietierburg 2003.
25. M. Cwietajewa, Wybór wierszy. Wybór, przekład, posł. J. Salamon. Kraków 1977.
26. M. Ferber, A Dictionary of Literary Symbols. Wyd. 2. Cambridge 2007.
click here to follow the link
27. P. France, Translating Brodsky. „Modern Poetry in Translation”. New Series. 1996, nr 10 (Winter).
28. M. L. Gasparow, Rifma Brodskogo. „Russian Literature” 1995, t. 37, z. 2/3.
29. Genius in Exile. Interview by A. Lauterbac h. „Vogue” 1988, nr z lutego.
30. L. Henderson, Poetry in the Theatre: An Interview with Joseph Brodsky. „Theatre” 1988, nr 1 (Winter).
31. S. Heaney, Brodsky’s Nobel: What the Applause Was About. „The New York Times” 1987. Na stronie: http://www.nytimes.com/books/98/12/20/specials/heaney-brodsky.html (dostęp: 15 II 2014).
32. Z. Iszow, „Post-Horse of Civilisation”: Joseph Brodsky Translating Joseph Brodsky. Towards a New Theory of Russian-English Poetry Translation. Berlin 2008. Na stronie: http://www.diss. fu-berlin.de/diss/servlets/MCRFileNodeServlet/FUDISS _derivate_000000005290/Zakthesis-180309.pdf?hosts=local(dostęp: 15 II 2014).
33. Joseph Brodsky. Conversations. Ed. C. L. Haven. Jackson 2002.
34. Joseph Brodsky interviewed by Brian Norton. Sound Judgement. „The Scotsman” 1992, nr z 14 VI.
35. A. Kjellberg, Editor’s Note. W: J. Brodsky, Collected Poems in English. Ed. A. Kjellberg. New York 2000.
36. M. Lermontow, *** (Wychodzę sam jeden – przede mną w step droga...). Przeł. A. Maszewski. W: Wybór poezji. Wstęp, komentarz W. Jakubowski. BN II 173. Wrocław 1972.
37. L. Łosiew, Iosif Brodskij. Opyt litieraturnoj biografii. Moskwa 2006. Na stronie: http://lib.rus.ec/b/136729/ read (dostęp: 15 II 2014).
38. D. MacFayden, Joseph Brodsky and the Baroque. Montreal – Ithaca, N. Y., 1998.
39. O. Mandelsztam, *** (Wypiję za wojskowe astry...). W: Nikomu ani słowa... Wybór, posł. T.  Klimowicz. Wyd. 2. Kraków 2003, s. 166–167.
40. J. May, „Poets’ Round Table”: „A Common Language”. „PN Review” 1989, t. 15, nr 4.
41. Cz. Miłosz, Po osiemdziesiątce. W: Na brzegu rzeki. Kraków 1994, s. 34.
42. M. Molnar, Noetic Licence in Brodsky’s Self-Translation. „Russian Literature” 1995, t. 37, z. 2/3.
43. B. Pasternak, Dwor. W: Sobranije soczinienij w piati tomach. T. 1: Stichotworienija i poemy 1912–1931. Moskwa 1989, s. 61–62.
44. T. Patera, A Concordance to the Poetry of Joseph Brodsky. Lewiston–Queenston–Lampeter 2002.
45. V. Polukhina, Brodsky’s Views on Translation. „Modern Poetry in Translation”. New Series. 1996 (Winter), nr 10.
46. W. Połuchina, Iosif Brodskij. Żyzń, trudy, epocha. Sankt-Pietierburg 2008.
47. K. Pomorska, Themes and Variations in Pasternak’s Poetics. Lisse 1975.
48. A. Puszkin, Pomnik. W: J. Tuwim, Tłumaczenia poetyckie. Wybrał, oprac. T. Januszewski. Wrocław 2006, s. 199.
49. G. S. Smith, The Versification of Joseph Brodsky, 1990–1992. „The Modern Language Review” 2002, t. 97, nr 3.
50. B. O. Unbegaun, La Versification russe. Paris 1958.
51. T. Venclova, „Divertimento litewskie” Josifa Brodskiego. Przeł. S. Barańczak. W: Niezniszczalny rytm. Eseje o literaturze. Sejny 2002, s. 189-209.
52. T. Venclova, Lithuanian Nocturne: To Tomas Venclova / Litovskii noktiurn: Tomasu Ventslova. W: Joseph Brodsky. The Art of a Poem. Ed. L. Loseff, V. Polukhina. Basingstoke–London 1999.
53. T. Venclova, Nieustojcziwoje rawnowiesije. Wosiem' russkich poeticzeskich tiekstow. New Haven 1986.
54. T. Venclova, Statji o Brodskom. Baltrus 2005.
55. T. Venclova, Wat i Brodski. Przeł. A. Mirkes- Radziwon, M. Radziwon. „Zeszyty Literackie” 2007, nr 3, s. 119-125.
56. D. Walcott, Magic Industry. Rec.: J. Brodsky, To Urania. „The New York Review of Books” 1988, t. 35, nr 18, z 24 XI. Na stronie: http://www.nybooks.com/articles/4257 (dostęp: 15 II 2014).
57. T. Vitale, A Conversation with Joseph Brodsky. „Ontario Review” 1985/86, (Fall/ Winter), nr 23.
58. D. Weissbort, Battle over Translation. „The New York Review of Books” 1982, t. 29, nr 15, z 23 IX. Na stronie: http://www.nybooks.com/articles/6498 (dostęp: 15 II 2014).
59. D. Weissbort, From Russian with Love. Joseph Brodsky in English. London 2004.
60. D. Weissbort, Joseph Brodsky’s English verse. „The Times Literary Supplement” 2001, nr 5127, z 6 VI.
61. D. Weissbort, Something Like His Own Language. „The Notre Dame Review” 2002, nr 14 (Summer). Na stronie: http://www. ndreview.nd.edu/assets/83436/ndr14.pdf (dostęp: 15 II 2014).
62. D. Weissbort, Translating Brodsky. A Postscript. W zb.: Translating Poetry: The Double Labyrinth. Ed. … Iowa City 1989.
63. D. Weissbort, Twenty-Four Lines. „Modern Poetry in Translation”. New Series. 1996 (Winter), nr 10.
64. W. Żyrmunskij, Tieorija sticha. Leningrad 1975.

Issue:

1

Start page:

105

End page:

141

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64060 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Dec 19, 2017

Number of object content hits:

371

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/81879

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information