Object structure

Title:

Jan Józef Lipski w Instytucie Badań Literackich. Wczesne lata (1950–1961)

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2014)

Creator:

Garbal, Łukasz

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Jan Józef Lipski’s academic, critic and editorial works ; opposition activity ; repressions ; Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

References:

1. J. Czachowska, Czesław Miłosz a bibliografia polska. Relacja o dziejach hasła w „Słowniku współczesnych pisarzy polskich”. W zb.: Czesław Miłosz. Bibliografia druków zwartych. Oprac. A. Kosińska, przy współpr. J. Błacha, K. Kasperka. Kraków–Warszawa 2009, s. 445-507. ; 2. A. Dobosz, Inna próba bilansu. „Tygodnik Powszechny” 2004, nr 33, s. 24. ; 3. A. Dobosz, Nadal o przeszłości PIW-u. „Tygodnik Powszechny” 2003, nr 41, s. 16. ; 4. Ł. Garbal, Obudzenie loży „Kopernik” w 1961 r. w Warszawie w świetle nowych dokumentów. „Przegląd Historyczny” 2014, t. 105, z. 2, s. 197-233. ; 5. E. Gibbon, Zmierzch Cesarstwa Rzymskiego. T. 1–2. Przeł. S. Kryński, Z. Kierszys. Wstęp T. Zawadzki. Warszawa 1960. ; 6. M. Głowiński, Kręgi obcości. Opowieść autobiograficzna. Kraków 2010. ; 7. M. Głowiński, O Janie Józefie Lipskim (1926–1991). W: Realia, dyskursy, portrety. Studia i szkice. Kraków 2011, s. 401-416. ; 8. M . Grochowska, Jan Józef, ambasador marzeń. „Gazeta Wyborcza” 2001, nr 210, z 8 IX. ; 9. J. Kasprowicz, O bohaterskim koniu i walącym się domie. Wstęp J. J. Lipski. Warszawa 1960. ; 10. E. Krężołek, „Nareszcie wydało się całkowicie, że to jest Żyd...” Waldemar Babinicz w Marcu 1968 roku. „Dedal. Świętokrzyski magazyn kulturalno-artystyczny” 2008, nr 1. ; 11. J. J. Lipski, Dzienniki 1954–1957. Przedm. A. Friszke. Oprac. Ł. Garbal. Warszawa 2010. ; 12. J. J. Lipski, Kim był pan Bernard? „Po Prostu” 1956, nr 22, z 27 V, s. 4. ; 13. [J. J. Lipski], Nowatorska metodologia. Przyczynek dokumentalny do dyskusji o Instytucie Badań Literackich. „Po Prostu” 1957, nr 19, z 12 V, s. 7. ; 14. J. J. Lipski, Traktaty poetyckie anaksymanderczyka. „Współczesność” 1960, nr 4, s. 9. ; 15. J. J. Lipski, Słowa i myśli. T. 1. Wprowadzenie M. Głowiński. Wybór, oprac. Ł. Garbal. Warszawa 2009. ; 16. J. J. Lipski, Szkice o poezji. Paryż 1987. ; 17. J. J. Lipski, Tunika Nessosa. Szkice o literaturze i o nacjonalizmie. Warszawa 1991. ; 18. J. J. Lipski, Warszawscy „pustelnicy” i „bywalscy”. T. 1-2. Warszawa 1973. ; 19. J. J. Lipski, Z rozważań o tzw. polityce kulturalnej. „Po Prostu” 1957, nr 17, z 28 IV, s. 5;7. ; 20. „Poprostu” – „Karta”. 1935–1936. Oprac., wstęp B. Winklowa. Wrocław 1953. ; 21. L. Tyrmand, Sprawa Piaseckiego. „Świat” 1956, nr 47 z 18 XI, s. 4-5. ; 22. K. Wyka, Krzysztof Baczyński. 1921–1944. Kraków 1961.

Issue:

1

Start page:

207

End page:

223

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: