Object structure

Title:

„Tkanina duchowego stylu czasów”. O tekście „Oziminy” Berenta od nowa

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2014)

Creator:

Paszek, Jerzy

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Wacław Berent’s Ozimina (Winter Corn) ; textology ; corrections to the novel’s first edition

References:

1. A. Bańkowski, Etymologiczny słownik języka polskiego. T. 1. Warszawa 2000.
2. W. Berent, Ozimina. Pisma. T. 4–5. Warszawa 1933.
3. W. Berent, Ozimina. Dzieła wybrane. [T. 3]. Warszawa 1958.
4. W. Berent, Ozimina. Oprac. M. Głowiński. BN I 213. Wrocław 1974.
5. W. Berent, Ozimina. Tekst i przypisy oprac. M. Głowiński. Wstęp W. Bolecki. Warszawa 1988.
6. W. Berent, Ozimina. Warszawa 1995.
7. W. Berent, Ozimina. Powieść. Warszawa–Lwów 1911 [1910].
8. W. Berent, Próchno. Warszawa 1903.
9. W. Berent, Próchno. Wrocław 1979.
10. Encyklopedia powszechna: encyklopedyczny słownik języka polskiego od a do z, uniwersalna encyklopedia od A do Z. Red. T. Michałowski, M. D. Krajewska. M. Gumkowski. Oprac. haseł M. Grochowski [i in.]. Wrocław 2006.
11. W. Feldman, Współczesna literatura polska. 1864–1923. Przygotował do druku i uzupełnił okresem 1918–1923 S. Lam. Lwów–Warszawa [1924].
12. L. B. Grzeniewski, „Drobiazgów duch, wspaniały i powietrzny...” Szkice o realiach literatury. Wyd. 2, uzup. Warszawa 1981.
13. P. Hultberg, Styl wczesnej prozy fabularnej Wacława Berenta. Przeł. I. Sieradzki. Wrocław 1969.
14. S. B. Linde, Słownik języka polskiego. Wyd. 3. T. 5. Warszawa 1951.
15. J. Lisowski, Antologia poezji francuskiej. T. 4: Od Rimbauda do naszych dni. Warszawa 2006.
16. J. Paszek, Mortkowicz, Pigoń i Goliński wydają „Wiatr od morza”. „Pamiętnik Literacki” 2011, z. 1, s. 195-206.
17. J. Paszek, O bibliofilstwie Berenta. "Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne" 1988 nr 2, s. 56-69.
18. J. Paszek, "Ozimina", Wacław Berent, oprac. Michał Głowiński, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974.[recenzja]. „Pamiętnik Literacki” 1975, z. 1, s. 365-369.
19. J. Paszek, Profuzja profecyj w „Oziminie”. „Teksty Drugie” 2004, nr 6, s. 145-156.
20. J. Paszek, Styl powieści Wacława Berenta. Katowice 1976.
21. S. Pigoń, Demagogia philologica. „Tygodnik Powszechny” 1947, nr 25, s. 9-10.
22. A. Rimbaud, Statek pijany. Tł. Z. Przesmycki (Miriam). „Świat” 1892, nr 2.
23. Słownik języka polskiego. Red. W. Doroszewski. T. 8. Warszawa 1966.
24. Słownik języka polskiego. Red. W. Doroszewski. T. 9. Warszawa 1967.
25. U polskiego Flauberta. Wywiad przepr. e s. „Kurier Codzienny” 1926, nr 8.
26. S. Żeromski, Syzyfowe prace. Wstęp, objaśnienia J. Paszek. Oprac. dydaktyczne K. Heska-Kwaśniewicz, B. Zeler. Katowice 1997.

Issue:

3

Start page:

7

End page:

22

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style: