Object structure

Title:

„Tworzyć siebie z siebie” – „Ma lat 22” Tadeusza Peipera a problem pragnienia

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2014)

Creator:

Alksnin, Adrianna

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Tadeusz Peiper’s Ma lat 22 (He Is 22 Years Old) in the context of René Girard’s desire of triangular relationship ; Sigmund Freud’s and Jacques Lacan’s psychoanalytical theory ; Bildungsroman

References:

1. M. Chrzanowski, Pragnienie a kultura – perspektywy wykorzystania koncepcji antropologicznych René Girarda i Witolda Gombrowicza do budowy teorii podmiotu kultury. „Mêlée” 2008, nr 2/3.
2. J. Fazan, Od metafory do urojenia. Próba patografii Tadeusza Peipera. Kraków 2010.
3. Z. Freud, Wprowadzenie do narcyzmu. Przeł. B. Kocowska. W: K. Pospiszyl, Zygmunt Freud. Człowiek i dzieło. Wrocław 1991, s. 273-294.
4. R. Girard, Prawda powieściowa i kłamstwo romantyczne. Przeł. K. Kot. Warszawa 2001.
5. S. Jaworski, U podstaw awangardy. Tadeusz Peiper – pisarz i teoretyk. Wyd. 2. przejrz. i uzup. Kraków 1980.
6. M. Kociuba, Freudowski kompleks René Girarda – między apologią a odrzuceniem. W zb.: Freud i nowoczesność. Red. Z. Rosińska, J. Michalik, P. Bursztyka. Kraków 2008, s. 17-32.
7. J. Laplanche, J.-B. Pontalis, Słownik psychoanalizy. Pod kier. D. Lagache’a. Przeł. E. Modzelewska, E. Wojciechowska. Warszawa 1996.
8. K. Mikurda, Spojrzenia i ich losy. W zb.: Wokół Freuda i Lacana. Interpretacje psychoanalityczne. Red. L. Magnone, A. Mach. Przedm. P. Dybel. Warszawa 2009, s. 291-299.
9. T. Peipera, Ma lat 22. W: Powieści: Ma lat 22; Krzysztof Kolumbodkrywca. Pisma. T. 3. Kraków 1977, s. 19-283.
10. T. Peiper, Myśli o poezji. W: O wszystkim i jeszcze o czymś. Artykuły, eseje, wywiady (1918–1939). Pisma. T. 2. Kraków 1974, s. 14-31.
11. T. Peiper, Poezja jako budowa. W: Tędy. – Nowe usta. Pisma. T. 1. Kraków 1972, s. 340-356.
12. K. Pospiszyl, Narcyzm. Drogi i bezdroża miłości własnej. Warszawa 1995.
13. R. K. Przybylski, Autor i jego sobowtór. Wrocław 1987.
14. S. Žižek, „I Hear You with My Eyes”; or, The Invisible Master. W zb.: Gaze and Voice as Love Objects. Ed. R. Salecl, S. Žižek. London 1996.

Issue:

3

Start page:

57

End page:

68

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)