Object structure

Title:

Gombrowicz i Szekspir

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2014)

Creator:

Jarzębski, Jerzy

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Subject and Keywords:

dramaty Witolda Gombrowicza ; dramaty Williama Shakespeare’a ; koncepcja człowieka jako wieczystego gracza

References:

1. R. Barthes, Przyjemność tekstu. Przeł. A. Lewańska. Warszawa 1997.
2. H. Bloom, Shakespeare and the Value of Personality. W zb.: The Tanner Lectures on Human Values. Princeton 1995. Na stronie: www.tannerlectures.utah.edu/lectures/documents/bloom97.pdf
3. W. Bolecki, Słowacki Gombrowicza. „Teksty Drugie” 2010, nr 1/2, s. 171-192.
4. S. Chwin, Gombrowicz i Niemcy. W zb.: Witold Gombrowicz nasz współczesny. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej w stulecie urodzin pisarza. Uniwersytet Jagielloński – Kraków, 22–27 marca 2004. Red. J. Jarzębski. Kraków 2010, s. 100-115.
5. J. Fineman, Fratricide and Cuckoldry: Shakespeare’s Doubles. „The Psychoanalytic Review” 1977, nr 3.
6. M. Głowiński, Komentarze do „Ślubu”. W zb.: Gombrowicz i krytycy. Wybór, oprac. Z. Łapiński. Kraków–Wrocław 1984, s. 639-653.
7. M. Głowiński, Parodia konstruktywna. (O „Pornografii” Gombrowicza). W: Gry powieściowe. Szkice z teorii i historii form narracyjnych. Warszawa 1973, s. 279-303.
8. R. Gombrowicz, Gombrowicz en Europe: Témoignages et documents 1963–1969. Paris 1988.
9. W. Gombrowicz, Dziennik 1953–1956. Posł. W. Karpiński. [Oprac. Z. Górzyna]. Kraków 1997.
10. W. Gombrowicz, Dziennik 1957–1961. Posł. W. Karpiński. [Oprac. Z. Górzyna]. Kraków 1997.
11. W. Gombrowicz, Dziennik 1961–1969. Posł. W. Karpiński. [Oprac. Z. Górzyna]. Kraków 1997.
12. W. Gombrowicz, Ferdydurke. Red. nauk. J. Błoński. Kraków 1986.
13. W. Gombrowicz, Z diariusza prywatnego Hieronima Poniżalskiego. W: Proza (fragmenty), reportaże, krytyka literacka 1933–1939. Red. nauk. J. Błoński, J. Jarzębski. Wybór i układ J. Jarzębski. Dzieła. T. 12. Kraków 1995, s. 19-26.
14. S. Helsztyński, Szekspir w Polsce [aneks]. W: W. Szekspir, Dzieła dramatyczne. Oprac. S. Helsztyński, R. Jabłkowska, A. Staniewska. Wyd. 2. T. 6. Warszawa 1964, s. 983-1128.
15. T. Hooper, Dangerous Doubles: Puns and Language in Shakespeare’s „Hamlet”. „Chrestomathy” 2003, t. 2.
16. M. Janion, Sobowtóry i dwoistości Gombrowicza. „Dialog” 1975, nr 2, s. 128-135.
17. J. Jarzębski, Gra w Gombrowicza. Warszawa 1983.
18. H. Markiewicz, Metamorfozy „Balladyny”. „Pamiętnik Literacki” 1989, z. 2, s. 47-86.
19. Z. Łapiński, „Ślub w kościele ludzkim”. (O kategoriach interakcyjnych u Gombrowicza). „Twórczość” 1966, nr 9, s. 93-100.
20. A. Sandauer, Witold Gombrowicz – człowiek i pisarz. W: Dla każdego coś przykrego. Kraków 1966, s. 196-230.
21. W. Szekspir, Dzieła dramatyczne. Oprac. S. Helsztyński, R. Jabłkowska, A. Staniewska. Wyd. 2. T. 1-6. Warszawa 1964.

Issue:

3

Start page:

79

End page:

91

Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)