Object structure

Title:

Średniowieczne „archiwum” Hanny Malewskiej

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2014)

Creator:

Chomiuk, Aleksandra

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Hanna Malewska’s medieval sources ; Malewska’s Kamienie wołać będą (Stones Would Cry Out) ; Malewska’s Przemija postać świata (Fashion of this World Passeth Away) ; the motif of cathedral as a society and world mode

References:

1. M. Bal, Dyskurs muzeum. Przeł. M. Nitka. W zb.: Muzeum sztuki. Antologia. Wstęp, red. M. Popczyk. Kraków 2005. ; 2. A. Chomiuk, Między słowem a przeszłością. Strategie dokumentarne w polskiej powieści historycznej ostatniego półwiecza. Lublin 2009. ; 3. A. Comte, Wykład trzynasty. Ewolucja społeczeństw ludzkich. W: Metoda pozytywna w szesnastu wykładach. Skrótu dokonał J. É. Rigolage. Przeł. W. Wojciechowska. Warszawa 1961. ; 4. M. Czermińska, Gotyk i pisarze. Topika opisu katedry. Gdańsk 2005. ; 5. G. Duby, Czasy katedr. Sztuka i społeczeństwo 980–1420. Przeł. K. Dolatowska. Warszawa 1986. ; 6. U. Eco, Sztuka i piękno w średniowieczu. Przeł. M. Olszewski, M. Zabłocka. Kraków 1994. ; 7. M. Foucault, Inne przestrzenie. Przeł. A. Rejniak-Majewska. „Teksty Drugie” 2005, nr 6, s. 117-125. ; 8. J. Le Goff, Długie średniowiecze. Przeł. M. Żurowska. Warszawa 2007. ; 9. J. Le Goff, Kultura średniowiecznej Europy. Przeł. H. Szumańska-Grossowa. Warszawa 1970. ; 10. J. Huizinga, Jesień średniowiecza. Przeł. T. Brzostowski. Wstęp H. Barycz. Posł. S. Herbst. Wyd. 5. Warszawa 1996. ; 11. H. Malewska, Alfred Wielki w historii i legendzie. „Znak” 1951, nr 2, s. 141-157. ; 12. H. Malewska, Budowniczy wśród ruin. Cz. 1. „Tygodnik Powszechny” 1950, nr 29, s. 1-3. ; 13. H. Malewska, Budowniczy wśród ruin. Cz. 2. „Tygodnik Powszechny” 1950, nr 42, s. 6-7. ; 14. H. Malewska, Czy dzieje mają sens. Odpowiedź na ankietę. „Znak” 1975, nr 11/12, s. 1445-1448. ; 15. H. Malewska, Domus Dei et Porta Coeli. „Tygodnik Powszechny” 1949, nr 50/51, s. 8-9. ; 16. H. Malewska, Kamienie wołać będą. Powieść z XIII wieku. Wyd. 5. Warszawa 1990. ; 17. H. Malewska, Listy staropolskie z epoki Wazów. Warszawa 1959. ; 18. H. Malewska, O odpowiedzialności i inne szkice. Wybór publicystyki (1945–1976). Przygotowanie, wstęp A. Sulikowski. Wyd. 2, zmien., poszerz. Kraków 1987. ; 19. H. Malewska Spowiedź Archipoety. Warszawa 1958. ; 20. H. Malewska, Stosunek pisarzy do antyku. „Meander” 1955, nr 5, s. 219-224. ; 21. H. Malewska, Święci z Zielonej Wyspy. „Tygodnik Powszechny” 1951, nr 24, s. 1; 10-11. ; 22. H. Malewska, Święty Marcin z Tours. „Znak” 1970, nr 2/3, s. 239-248. ; 23. H. Malewska, Wiek twórczego porywu. „Znak” 1948, nr 7, s. 577-603. ; 24. M. Nowak, Dwa pisania. O historiozofii Hanny Malewskiej. „Ethos” 2001, nr 4, s. 206-219. ; 25. E. Panofsky, Abbot Suger on the Abbey Church of St. Denis and Its Art Treasures. Princeton 1946. ; 26. E. Panofsky, Gotyk i scholastyka. Przeł. H. Malewska.„Znak” 1958, nr 45, s. 254-269. ; 27. E. Panofsky, Opat Sugeriusz. Przeł. H. Malewska. „Znak” 1957, nr 6, s. 543-558. ; 28. M. Popczyk, Estetyczne przestrzenie ekspozycji muzealnych. Artefakty przyrody i dzieła sztuki. Kraków 2008. ; 29. M. Praz, Mnemosyne. Rzecz o powinowactwie literatury i sztuk plastycznych. Przeł. W. Jekiel. Wyd. 2. Gdańsk 2006. ; 30. O. von Simson, Katedra gotycka. Jej narodziny i znaczenie. Przeł. A. Palińska. Warszawa 1989. ; 31. A. Sulikowski, „Pozwolić mówić prawdzie”. O twórczości Hanny Malewskiej. Lublin 1993. ; 32. W. Szekspir, Hamlet, królewicz duński. Przeł. J. Paszkowski. Lwów–Złoczów 1911. ; 33. W. Szymborska, Miniatura średniowieczna. W: Wiersze wybrane. Wybór i układ Autorki. Wyd. nowe, rozszerz. Kraków 2004. ; 34. H. Taine, Filozofia sztuki. Przeł. A. Sygietyński. Przedm. J. Bodzińska. Gdańsk 2010.

Issue:

3

Start page:

93

End page:

109

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: