Object structure

Title:

Jerzy Andrzejewski – katastrofy ciała i odmowa sublimacji

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2014)

Creator:

Śmieja, Wojciech

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Subject and Keywords:

Notatki do autobiografii (1909–1924) Jerzego Andrzejewskiego ; Ład serca Andrzejewskiego ; Miazga Andrzejewskiego ; „nienormatywne” pożądanie ; „ciało katastroficzne”

References:

1. J. Andrzejewski, Bramy raju. Warszawa 1960.
2. J. Andrzejewski, Ład serca. Warszawa 1957.
3. J. Andrzejewski, Miazga. Oprac. A. Synoradzka-Demadre. BN I 305. Wrocław 2002.
4. J. Andrzejewski, Nowe opowiadania. Warszawa 1980.
5. J. Andrzejewski, Z dnia na dzień. Dziennik literacki 1972–1979. T. 2. Warszawa 1988.
6. J. L. Barré, François Mauriac. Biographie intime 1885–1940. Paris 2009.
7. L. Bersani, Czy odbytnica jest grobem? Przeł. M. A. Pelczar. W zb.: Teorie wywrotowe. Antologia przekładów. Red. A. Gajewska. Poznań 2012, s. 745-782.
8. A. Gide, Immoralista i inne utwory. Przeł. I. Rogozińska. Wstęp L. Budrecki. Warszawa 1984.
9. W. Gombrowicz, Dziennik 1953–1956. Oprac. Z. Górzyna. Uwagi interpretacyjne J. Jarzębski. Kraków 1986.
10. G. Hocquenghem, Le Désir homosexuel. Paris 1972.
11. J. Iwaszkiewicz, Książki moich wspomnień. Warszawa 1975.
12. M. Janion, Wobec zła. Chotomów 1989.
13. T. Kaliściak, Katastrofy odmieńców. Katowice 2011.
14. J. Kristeva, Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie. Przeł. M. Falski. Kraków 2007.
15. D. Laporte, History of Shit. Transl. N. Benabid, R. El-Koury. London 2000.
16. A. Mencwel, O Jerzym Andrzejewskim. Jerzy wielopostaciowy. „Gazeta Wyborcza” 2010, nr z 17 V. Na stronie: http://wyborcza.pl/1,76842,7885872,O_Jerzym_Andrzejewskim__Jerzy_wielopostaciowy.html (dostęp: 26 II 2014).
17. Cz. Miłosz, Zniewolony umysł. Kraków 2004.
18. Z. Mycielski, Dziennik 1960–1969. Warszawa 2001.
19. D. Nowacki, „Ja” nieuniknione. O podmiocie pisarstwa Jerzego Andrzejewskiego. Katowice 2000.
20. D. M. Provencher, Queer French. Globalization, Language and Sexual Citizenship in France. Ashgate 2007.
21. G. Ritz, Iwaszkiewicz, Breza, Mach: niewypowiadalne pożądanie a poetyka narracji. Przeł. A. Kopacki. W: Nić w labiryncie pożądania. Gender i płeć w literaturze polskiej od romantyzmu do postmodernizmu. Warszawa 2002, s. 177-195.
22. G. Ritz, Jerzy Andrzejewski: maski pożądania i ich funkcja w poetyce powieści. Przeł. A. Kopacki. W: Nić w labiryncie pożądania. Gender i płeć w literaturze polskiej od romantyzmu do postmodernizmu. Warszawa 2002, s. 217-231.
23. A. Sandauer, Szkoła nierzeczywistości i jej uczeń. W: Bez taryfy ulgowej. Wyd. 3. zm. Kraków 1974, s. 37-66.
24. T. Sikora, Odmieńcy/śmieci. „Kultura Współczesna” 2007, nr 4, s. 45-62.
25. A. Synoradzka, Andrzejewski. Kraków 1997.
26. A. Synoradzka-Demadre, Wstęp w: J. Andrzejewski, Miazga. Oprac. A. Synoradzka-Demadre. BN I 305. Wrocław 2002, s. VII-CXXIV.
27. I. Szymańska, Miałam dar zachwytu. Wspomnienia wydawcy. Zebrał i oprac. R. Matuszewski. Warszawa 2001.
28. W. Śmieja, Kawałek tortu Fedora. Męskocentryczna wyobraźnia Jerzego Andrzejewskiego. „Teksty Drugie” 2015, s. 120-141.

Issue:

3

Start page:

111

End page:

128

Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)