Object structure

Title:

Kobiety Kuśniewicza. Analiza funkcji kobiecości w wybranych powieściach

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2014)

Creator:

Rams, Paweł

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Andrzej Kuśniewicz’s novels ; typology of female characters ; gender and men studies

References:

1. G. Bataille, Historia erotyzmu. Przeł. I. Kania. Warszawa 2008.
2. P. Bourdieu, Męska dominacja. Przeł. L. Kopciewicz. Warszwa 2004.
3. M. Dąbrowski, Dekadentyzm współczesny. Główne idee, motywy i postawy modernistyczne w polskiej i niemieckojęzycznej literaturze XX wieku. Izabelin 1996.
4. M. Dąbrowski, Nierzeczywista rzeczywistość. O twórczości Andrzeja Kuśniewicza. Wyd. 2, zmien. Warszawa 2004.
5. E. Dutka, Okolice nie tylko geograficzne. O twórczości Andrzeja Kuśniewicza. Katowice 2008.
6. L. Dziedzic, „Stare dobre czasy”, albo idylla w powieściach Andrzeja Kuśniewicza. „Akcent” 1997, nr 4, s. 39-46.
7. P. Graf, Świat utkany z prawdy i zmyślenia. O świadomości twórczej Andrzeja Kuśniewicza. Poznań 2005.
8. H.-P. Hoelscher-Obermaier, Andrzej Kuśniewicz’ synkretistische Romanpoetik. München 1988.
9. I. Iwasiów, Rewindykacje. Kobieta czytająca dzisiaj. Kraków 2002.
10. A. Jamrozek-Sowa, Wspólnota galicyjska. Obraz społeczności kresowej w powieściach galicyjskich Andrzeja Kuśniewicza. W zb.: W stronę współczesności. Studia i szkice o literaturze polskiej po 1939 roku. Red. Z. Andres. Rzeszów 1996.
11. A. Juszczyk, Dowód na nieistnienie. (O zasadzie powszechnych analogii w „Lekcji martwego języka” Andrzeja Kuśniewicza). „Ruch Literacki” 1997, nr 5, s. 709-725.
12. B. Kazimierczyk, Wskrzeszanie umarłych królestw. Kraków 1982.
13. E. Kosofsky Sedgwick, Between Men. English Literature and Male Homosocial Desire. New York 1985.
14. A. Kuśniewicz, Eroica. Wyd. 3. Warszawa 1974.
15. A. Kuśniewicz, Król obojga Sycylii. Wyd. 3. Warszawa 1980.
16. A. Kuśniewicz, Lekcja martwego języka. Wyd. 3. Kraków–Wrocław 1986.
17. A. Kuśniewicz, Strefy. Wyd. 3. Warszawa 1976.
18. M. P. Podolczak, Fizjologia bogini – wizerunek kobiet w wybranych powieściach Andrzeja Kuśniewicza. W zb.: Między Galicją, Wiedniem i Europą. Aspekty twórczości literackiej Andrzeja Kuśniewicza. Red. A. Woldan. Wiedeń 2008, s. 193-209.
19. M. Praz, Zmysły, śmierć i diabeł w literaturze romantycznej. Przeł. K. Żaboklicki. Wstęp M. Brahmer. Warszawa 1974.
20. S. Przybyszewski, Synagoga szatana i inne eseje. Wybór, wstęp, przeł. G. Matuszek. Kraków 1995.
21. S. Seidman, Społeczne tworzenie seksualności. Przeł. P. Tomanek. Przedm. J. Kochanowski. Warszawa 2012.
22. E. Showalter, Sexual Anarchy. Gender and Culture at the Fin de Siècle. Bloomsbury 1991.
23. B. Smoleń, Mimetyzm Luce Irigaray. W zb.: Ciało – płeć – literatura. Prace ofiarowane profesorowi Germanowi Ritzowi w pięćdziesiątą rocznicę urodzin. Red. M. Hornung, M. Jędrzejczak, T. Korsak. Warszawa 2001, s. 659-670.
24. D. Wojda, Odmiany wiktymizacji w pisarstwie Andrzeja Kuśniewicza. W zb.: Między Galicją, Wiedniem i Europą. Aspekty twórczości literackiej Andrzeja Kuśniewicza. Red. A. Woldan. Wiedeń 2008, s. 21-41.

Issue:

3

Start page:

145

End page:

163

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)