Object structure

Title:

Wymiary czasu w „Podróżach z Herodotem” Ryszarda Kapuścińskiego

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2014)

Creator:

Padewski, Jakub

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Subject and Keywords:

Podróże z Herodotem Ryszarda Kapuścinskiego ; sposoby postrzegania minionej rzeczywistości ; koncepcje czasu fenomenologicznego i kosmologicznego ; założenia Paula Ricoeura

References:

1. Augustyn Św., Wyznania. Przeł. Z. Kubiak. Warszawa 1978. ; 2. Z. Bauer, Paradoksy prawdy. Pisarskie wybory R. Kapuścińskiego. W zb.: „Życie jest z przenikania…” Szkice o twórczości Ryszarda Kapuścińskiego. Zebrał, oprac. i wstępem opatrzył B. Wróblewski. Posł. A. Kapuścińska. Warszawa 2008, s. 25-45. ; 3. H. Buczyńska-Garewicz, Metafizyczne rozważania o czasie. Idea czasu w filozofii i literaturze. Kraków 2003. ; 4. M. Bugajewski, Historiografia i czas. Paula Ricoeura teoria poznania historycznego. Poznań 2002. ; 5. P. Czapliński, Kłopoty z nowoczesnością. W zb.: „Życie jest z przenikania…” Szkice o twórczości Ryszarda Kapuścińskiego. Zebrał, oprac. i wstępem opatrzył B. Wróblewski. Posł. A. Kapuścińska. Warszawa 2008, s. 273-292. ; 6. A. Domosławski, Kapuściński non-fiction. Warszawa 2010. ; 7. M. Eliade, Mit wiecznego powrotu. Przeł. K. Kocjan. Warszawa 1998. ; 8. I. Gralewicz-Wolny, Warsztat Greka. O „Podróżach z Herodotem” Ryszarda Kapuścińskiego. W zb.: Na boku. Pisarze teoretykami literatury?... Red. nauk. J. Olejniczak, A. Szawerna-Dyrszka. T. 2. Katowice 2010, s. 187-210. ; 9. I. Hofman, Reporterska szkoła Mistrza. W zb.: Ryszard Kapuściński. Portret dziennikarza i myśliciela. Red. K. Wolny-Zmorzyński, W. Piątkowska-Stepaniak, B. Nierenberg, W. Furman. Opole 2008. ; 10. M. Horodecka, Zbieranie głosów. Sztuka opowiadania Ryszarda Kapuścińskiego. Gdańsk 2010. ; 11. J. Jarzębski, Reporter i milczenie. „Kwartalnik Artystyczny” 2006, nr 1, s. 53-62. ; 12. R. Kapuściński, Lapidarium I–III. Warszawa 2008. ; 13. R. Kapuściński, Lapidarium IV–VI. Warszawa 2008. ; 14. R. Kapuściński, O pamięci i jej zagrożeniach. Rozm. przepr. Z. Benedyktowicz, D. Czaja. „Konteksty” 2003, nr 3/4, s. 12-24. Na stronie: http://kapuscinski.info/o-pamieci-i-jej-zagrozeniach.html (dostęp: 15 VII 2014). ; 15. R. Kapuściński, Podróże z Herodotem. Kraków 2005. ; 16. D. Kozicka, Podróż jako czytanie świata. Ryszarda Kapuścińskiego wędrówki z Herodotem. W zb.: Dziedzictwo Odyseusza. Podróż, obcość i tożsamość, identyfikacja, przestrzeń. Red. M. Cieśla-Korytkowska, O. Płaszczewska. Kraków 2007, s. 31-45. ; 17. D. Kozicka, Podróżny horyzont rozumienia. W zb.: Hermeneutyka i literatura – ku nowej koiné. Red. K. Kuczyńska-Koschany, M. Januszkiewicz. Poznań 2006, s. 263-278. ; 18. A. Kunce, Antropologia punktów. Rozważania przy tekstach Ryszarda Kapuścińskiego. Katowice 2008. ; 19. K. Michalski, Posłowie w: F. Nietzsche, Niewczesne rozważania. Przeł. M. Łukasiewicz. Posł. K. Michalski. Kraków 1996, s. 329-345. ; 20. F. Nietzsche, O pożytkach i szkodliwości historii dla życia. W: Niewczesne rozważania. Przeł. M. Łukasiewicz. Posł. K. Michalski. Kraków 1996, s. 84-168. ; 21. B. Nowacka, Z. Ziątek, Ryszard Kapuściński. Biografia pisarza. Warszawa 2008. ; 22. P. Ricoeur, Czas i opowieść. T. 3: Czas opowiadany. Przeł. U. Zbrzeźniak. Kraków 2008. ; 23. P. Ricoeur, Pamięć, historia, zapomnienie. Przeł. J. Margański. Kraków 2007. ; 24. Seneka, O krótkości życia. W: L. Joachimowicz, Seneka. Warszawa 1977. ; 25. R. Turasiewicz, Wstęp w: Herodot, Dzieje. Przeł. S. Hammer. Oprac. R. Turasiewicz. BN II 252. Wrocław 2005, s. V-LXVIII. ; 26. P. Wojciechowski, Zmęczenie teraźniejszością. „Nowe Książki” 2004, nr 12, s. 12-13. Na stronie: http://kapuscinski.info/zmeczenie-terazniejszosciarecenzja-ksiazki-podroze-z-herodotem.html (dostęp: 15 VII 2014).

Issue:

3

Start page:

165

End page:

176

Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

×

Citation

Citation style: