Object structure

Title:

Ciemnia fotograficzna. Od „Śladów na piasku” Timothy’ego O’Sullivana do „Skrzynki” Güntera Grassa

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2014)

Creator:

Szczypiorska-Mutor, Magdalena

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Timothy O’Sullivan’s The Marks on the Sand ; Günter Grass’ The Box ; analogies between photography and existence ; relationship of photography and memory

References:

1. A. Aguilera, Tentativas sobre fotografia, realisto y encatador de serpientes. „Materiales” 1978, nr 11. ; 2. R. Barthes, Światło obrazu. Uwagi o fotografii. Przeł. J. Trznadel. Warszawa 1996. ; 3. H. Belting, Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie. Przeł. M. Bryl. Kraków 2007. ; 4. W. Benjamin, Berliner Chronik. W: Gesammelte Schriften. Hrsg. H. Schweppenhäuser, R. Tiedemann. T. 6. Frankfurt am Main 1972. ; 5. W. Benjamin, Mała historia fotografii. Przeł. J. Sikorski. W: Twórca jako wytwórca. Wybór H. Orłowski. Wstęp J. Kmita. Przeł. H. Orłowski, J. Sikorski. Poznań 1975, s. 26-45. ; 6. J. Berger, O patrzeniu. Przeł. S. Sikora. Warszawa 1999. ; 7. D. Chandler, Wprowadzenie do semiotyki. Przeł. K. Hallett. Warszawa 2011. ; 8. D. Draaisma, Fabryka nostalgii. O fenomenie pamięci wieku dojrzałego. Przeł. E. Jusewicz-Kalter. Wołowiec 2010. ; 9. D. Draaisma, Machina metafor. Historia pamięci. Przeł. R. Pucek. Warszawa 2009. ; 10. Ph. Dubois, L’Acte photographique. Paris 1990. ; 11. G. Grass, Skrzynka. Przeł. S. Błaut. Gdańsk 2009. ; 12. T. Hawkes, Strukturalizm i semiotyka. Przeł. I. Sieradzki. Warszawa 1988. ; 13. O. W. Holmes, The Stereoscope and the Stereograph. W: Sounding from the Atlantic. Boston 1864. ; 14. R. E. Krauss, Oryginalność awangardy i inne mity modernistyczne. Przeł. M. Szuba. Gdańsk 2011. ; 15. B. Michnik, Camera Obscura. W zb.: Pisane światłem. Antologia poezji inspirowanej fotografią. Oprac. B. Marek, Z. Harasym, T. Kaliściak. Olszanica 2007. ; 16. L. Moholy-Nagy, Vision in Motion. Chicago 1947. ; 17. E. Morin, Kino i wyobraźnia. Przeł. K. Eberhardt. Warszawa 1975. ; 18. V. Nabokov, Śmiech w ciemności. Przeł. M. Kłobukowski. Warszawa 2000. ; 19. Ch. S. Peirce, The Simplest Mathematics. Collected Papers. T. 4. Ed. Ch. Hartshorne, P. Weiss. Cambridge, MA, 1933. ; 20. Ch. S. Peirce, Wybór pism semiotycznych. Wybór H. Buczyńska-Garewicz. Przeł. R. Mirek, A. J. Nowak. Warszawa 1997. ; 21. E. Pontremoli, Nadmiar widzialnego. Fenomenologiczna interpretacja fotogeniczności. Przeł. M. L. Kalinowski. Gdańsk 2006. ; 22. A. Rouillé, Fotografia. Między dokumentem a sztuką współczesną. Przeł. O. Hedemann. Kraków 2007. ; 23. G. Santayana, Das fotografische und das geistige Bild. W zb.: Theorie der Fotografie. T. 1: 1839–1912. Hrsg. W. Kemp. München 1979. ; 24. W. G. Sebald, Austerlitz. Przeł. M. Łukasiewicz. Warszawa 2008. ; 25. B. Stiegler, Obrazy fotografii. Album metafor fotograficznych. Przeł. J. Czudec. Kraków 2009. ; 26. F. Soulages, Estetyka fotografii. Strata i zysk. Przeł. B. Mytych-Forajter, W. Forajter. Kraków 2007. ; 27. J. Tagg, The Burden of Representation. Essays on Photographies and Histories. Basingstoke 1988.

Issue:

3

Start page:

177

End page:

195

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: