Object structure

Title:

Ciemnia fotograficzna. Od „Śladów na piasku” Timothy’ego O’Sullivana do „Skrzynki” Güntera Grassa

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2014)

Creator:

Szczypiorska-Mutor, Magdalena

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Timothy O’Sullivan’s The Marks on the Sand ; Günter Grass’ The Box ; analogies between photography and existence ; relationship of photography and memory

References:

1. A. Aguilera, Tentativas sobre fotografia, realisto y encatador de serpientes. „Materiales” 1978, nr 11.
2. R. Barthes, Światło obrazu. Uwagi o fotografii. Przeł. J. Trznadel. Warszawa 1996.
3. H. Belting, Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie. Przeł. M. Bryl. Kraków 2007.
4. W. Benjamin, Berliner Chronik. W: Gesammelte Schriften. Hrsg. H. Schweppenhäuser, R. Tiedemann. T. 6. Frankfurt am Main 1972.
5. W. Benjamin, Mała historia fotografii. Przeł. J. Sikorski. W: Twórca jako wytwórca. Wybór H. Orłowski. Wstęp J. Kmita. Przeł. H. Orłowski, J. Sikorski. Poznań 1975, s. 26-45.
6. J. Berger, O patrzeniu. Przeł. S. Sikora. Warszawa 1999.
7. D. Chandler, Wprowadzenie do semiotyki. Przeł. K. Hallett. Warszawa 2011.
8. D. Draaisma, Fabryka nostalgii. O fenomenie pamięci wieku dojrzałego. Przeł. E. Jusewicz-Kalter. Wołowiec 2010.
9. D. Draaisma, Machina metafor. Historia pamięci. Przeł. R. Pucek. Warszawa 2009.
10. Ph. Dubois, L’Acte photographique. Paris 1990.
11. G. Grass, Skrzynka. Przeł. S. Błaut. Gdańsk 2009.
12. T. Hawkes, Strukturalizm i semiotyka. Przeł. I. Sieradzki. Warszawa 1988.
13. O. W. Holmes, The Stereoscope and the Stereograph. W: Sounding from the Atlantic. Boston 1864.
14. R. E. Krauss, Oryginalność awangardy i inne mity modernistyczne. Przeł. M. Szuba. Gdańsk 2011.
15. B. Michnik, Camera Obscura. W zb.: Pisane światłem. Antologia poezji inspirowanej fotografią. Oprac. B. Marek, Z. Harasym, T. Kaliściak. Olszanica 2007.
16. L. Moholy-Nagy, Vision in Motion. Chicago 1947.
17. E. Morin, Kino i wyobraźnia. Przeł. K. Eberhardt. Warszawa 1975.
18. V. Nabokov, Śmiech w ciemności. Przeł. M. Kłobukowski. Warszawa 2000.
19. Ch. S. Peirce, The Simplest Mathematics. Collected Papers. T. 4. Ed. Ch. Hartshorne, P. Weiss. Cambridge, MA, 1933.
20. Ch. S. Peirce, Wybór pism semiotycznych. Wybór H. Buczyńska-Garewicz. Przeł. R. Mirek, A. J. Nowak. Warszawa 1997.
21. E. Pontremoli, Nadmiar widzialnego. Fenomenologiczna interpretacja fotogeniczności. Przeł. M. L. Kalinowski. Gdańsk 2006.
22. A. Rouillé, Fotografia. Między dokumentem a sztuką współczesną. Przeł. O. Hedemann. Kraków 2007.
23. G. Santayana, Das fotografische und das geistige Bild. W zb.: Theorie der Fotografie. T. 1: 1839–1912. Hrsg. W. Kemp. München 1979.
24. W. G. Sebald, Austerlitz. Przeł. M. Łukasiewicz. Warszawa 2008.
25. B. Stiegler, Obrazy fotografii. Album metafor fotograficznych. Przeł. J. Czudec. Kraków 2009.
26. F. Soulages, Estetyka fotografii. Strata i zysk. Przeł. B. Mytych-Forajter, W. Forajter. Kraków 2007.
27. J. Tagg, The Burden of Representation. Essays on Photographies and Histories. Basingstoke 1988.

Issue:

3

Start page:

177

End page:

195

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style: