Object structure

Title:

Ciemnia fotograficzna. Od „Śladów na piasku” Timothy’ego O’Sullivana do „Skrzynki” Güntera Grassa

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2014)

Creator:

Szczypiorska-Mutor, Magdalena

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

Ślady na piasku Timothy’ego O’Sullivana ; Skrzynka Güntera Grassa ; analogie między fotografią a egzystencją ; związek fotografii i pamięci

References:

1. A. Aguilera, Tentativas sobre fotografia, realisto y encatador de serpientes. „Materiales” 1978, nr 11.
2. R. Barthes, Światło obrazu. Uwagi o fotografii. Przeł. J. Trznadel. Warszawa 1996.
3. H. Belting, Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie. Przeł. M. Bryl. Kraków 2007.
4. W. Benjamin, Berliner Chronik. W: Gesammelte Schriften. Hrsg. H. Schweppenhäuser, R. Tiedemann. T. 6. Frankfurt am Main 1972.
5. W. Benjamin, Mała historia fotografii. Przeł. J. Sikorski. W: Twórca jako wytwórca. Wybór H. Orłowski. Wstęp J. Kmita. Przeł. H. Orłowski, J. Sikorski. Poznań 1975, s. 26-45.
6. J. Berger, O patrzeniu. Przeł. S. Sikora. Warszawa 1999.
7. D. Chandler, Wprowadzenie do semiotyki. Przeł. K. Hallett. Warszawa 2011.
8. D. Draaisma, Fabryka nostalgii. O fenomenie pamięci wieku dojrzałego. Przeł. E. Jusewicz-Kalter. Wołowiec 2010.
9. D. Draaisma, Machina metafor. Historia pamięci. Przeł. R. Pucek. Warszawa 2009.
10. Ph. Dubois, L’Acte photographique. Paris 1990.
11. G. Grass, Skrzynka. Przeł. S. Błaut. Gdańsk 2009.
12. T. Hawkes, Strukturalizm i semiotyka. Przeł. I. Sieradzki. Warszawa 1988.
13. O. W. Holmes, The Stereoscope and the Stereograph. W: Sounding from the Atlantic. Boston 1864.
14. R. E. Krauss, Oryginalność awangardy i inne mity modernistyczne. Przeł. M. Szuba. Gdańsk 2011.
15. B. Michnik, Camera Obscura. W zb.: Pisane światłem. Antologia poezji inspirowanej fotografią. Oprac. B. Marek, Z. Harasym, T. Kaliściak. Olszanica 2007.
16. L. Moholy-Nagy, Vision in Motion. Chicago 1947.
17. E. Morin, Kino i wyobraźnia. Przeł. K. Eberhardt. Warszawa 1975.
18. V. Nabokov, Śmiech w ciemności. Przeł. M. Kłobukowski. Warszawa 2000.
19. Ch. S. Peirce, The Simplest Mathematics. Collected Papers. T. 4. Ed. Ch. Hartshorne, P. Weiss. Cambridge, MA, 1933.
20. Ch. S. Peirce, Wybór pism semiotycznych. Wybór H. Buczyńska-Garewicz. Przeł. R. Mirek, A. J. Nowak. Warszawa 1997.
21. E. Pontremoli, Nadmiar widzialnego. Fenomenologiczna interpretacja fotogeniczności. Przeł. M. L. Kalinowski. Gdańsk 2006.
22. A. Rouillé, Fotografia. Między dokumentem a sztuką współczesną. Przeł. O. Hedemann. Kraków 2007.
23. G. Santayana, Das fotografische und das geistige Bild. W zb.: Theorie der Fotografie. T. 1: 1839–1912. Hrsg. W. Kemp. München 1979.
24. W. G. Sebald, Austerlitz. Przeł. M. Łukasiewicz. Warszawa 2008.
25. B. Stiegler, Obrazy fotografii. Album metafor fotograficznych. Przeł. J. Czudec. Kraków 2009.
26. F. Soulages, Estetyka fotografii. Strata i zysk. Przeł. B. Mytych-Forajter, W. Forajter. Kraków 2007.
27. J. Tagg, The Burden of Representation. Essays on Photographies and Histories. Basingstoke 1988.

Issue:

3

Start page:

177

End page:

195

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: