Object structure

Title:

Maria Kuncewiczowa w podróży

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2014)

Creator:

Szałagan, Alicja (1950- )

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Maria Kuncewiczowa’s biography ; Kuncewiczowa’s journeys ; Kuncewiczowa’s Fantomy (Phantoms) ; Kuncewiczowa’s Natura (Nature) ; Kuncewiczowa’s Przeźrocza (Slides) ; the phantom identity of the writer

References:

1. T. Capote, Breakfast at Tiffany’s. New York 1958.
2. T. Capote, Śniadanie u Tiffany’ego. – Harfa traw. Przeł. B. Zieliński. Warszawa 1962.
3. O. Dawidowicz-Chymkowska, Narracja i tożsamość – analiza brulionów „Fantomów” Marii Kuncewiczowej. W: Przez kreślenie do kreacji. Analiza procesu twórczego zapisanego w brulionach dzieł literackich. Warszawa 2007, s. 115-225.
4. A. Galant, „Potłuczone klisze?” Eseistyka Marii Kuncewiczowej. W zb.: Prywatne/publiczne. Gatunki pisarstwa kobiecego. Red. I. Iwasiów. Szczecin 2008, s. 81-131.
5. D. Kozicka, Wędrowcy światów prawdziwych. Dwudziestowieczne relacje z podróży. Kraków 2003.
6. M. Kuncewiczowa, Było, jak być miało. Maria Kuncewiczowa opowiada W. Kruczkowskiej [właśc. W. Skulskiej]. „Przekrój” 1980, nr 1853/1854.
7. M. Kuncewiczowa, Don Kichote i niańki. Wyd. 2. Warszawa 1967.
8. M. Kuncewiczowa, Dwa księżyce. Warszawa 1933.
9. M. Kuncewiczowa, Dyliżans warszawski. Warszawa 1935.
10. M. Kuncewiczowa, Fantasia alla polacca. Warszawa 1979.
11. M. Kuncewiczowa, Fantomy. Wyd. 2. Warszawa 1972.
12. M. Kuncewiczowa, Gaj oliwny. Warszawa 1961.
13. M. Kuncewiczowa, Klucze. Londyn 1943.
14. M. Kuncewiczowa, Listy do Jerzego. Posł. H. Zaworska. Warszawa 1988.
15. M. Kuncewiczowa, Miasto Heroda. Notatki palestyńskie. Warszawa 1939 [właśc. 1938].
16. M. Kuncewiczowa, Miasto Heroda. Notatki palestyńskie (1938 r.). Warszawa 1982.
17. M. Kuncewiczowa, Na stronie. „Gazeta Polska” 1937, nr 265.
18. M. Kuncewiczowa, Natura. Warszawa 1975.
19. M. Kuncewiczowa, The Olive Grove. New York 1963.
20. M. Kuncewiczowa, Polska na fiszmarku. „Morze” 1926, nr 3/4.
21. M. Kuncewiczowa, Przeźrocza. Notatki włoskie. Warszawa 1985.
22. M. Kuncewiczowa, Z listów Marii Kuncewiczowej do męża Jerzego Kuncewicza. Do druku przygot. K Korzon. „Wiadomości Kulturalne” 1995, nr 41, s. 16.
23. A. Szałagan, Maria Kuncewiczowa. Monografia dokumentacyjna 1895–1989. Warszawa 1985.
24. S. Żak, Maria Kuncewiczowa. Warszawa 1973.

Issue:

3

Start page:

223

End page:

237

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)