Object structure

Title:

Literatura jako szkoła życia. Rec.: Magdalena Rembowska-Płuciennik, Poetyka intersubiektywności. Kognitywistyczna teoria narracji a proza XX wieku. Toruń 2012

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2014)

Creator:

Rams, Paweł

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Subject and Keywords:

książka Magdaleny Rembowskiej-Płuciennik ; polskie koncepcji dotyczące zdolności poznawczych mózgu (autorstwa Stanisława Przybyszewskiego i Karola Irzykowskiego) ; współczesna kognitywistyka ; polska szkoły strukturalna ; najnowsze badania nad narracją

References:

1. N. Carroll, Sztuka a krytyka etyczna. Przegląd najnowszych kierunków badań. Przeł. J. Zięba. „Teksty Drugie” 2002, nr 1/2, s. 81-115.

Issue:

3

Start page:

251

End page:

256

Resource Type:

Recenzje

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

×

Citation

Citation style: