RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Wielkie improwizacje Leśmiana. Scena druga „Dziadów” drezdeńskich a wizja literatury, człowieka i Boga w poezji autora „Napoju cienistego”

Creator:

Szwed, Piotr

Date issued/created:

2013

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2013)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. M. H. Abrams, Zwierciadło i lampa. Romantyczna teoria poezji a tradycja krytycznoliteracka. Przeł. M. B. Fedewicz. Gdańsk 2003.
2. M. Baranowska, Anioł. Hasło w: Słownik literatury polskiej XIX wieku, s. 26.
3. J. Błoński, Bergson a program poetycki Leśmiana. W zb.: Studia o Leśmianie. Red. M. Głowiński, J. Sławiński. Warszawa 1971.
4. T. Bocheński, Określenia nicości w „Dziejbie leśnej” Bolesława Leśmiana. W: Witkacy i reszta świata. Łódź 2010.
5. S. Borzym, Leśmian. Światopogląd poety. W: Bergson a przemiany światopoglądowe w Polsce. Wrocław 1984.
6. J. Brzozowski, Portret człowieka zniewolonego. W: Odczytywanie znaczeń. Studia o poezji Mickiewicza. Łódź 1997.
7. T. Cieślak, Bóg i świat w poezji Bolesława Leśmiana. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 1998, t. 1.
8. K. Cysewski, Interpretacje „Wielkiej Improwizacji”. W zb.: „Dziady” Adama Mickiewicza. Poemat. Adaptacje. Tradycje. Red. B. Dopart. Kraków 1999.
9. A. Czabanowska-Wróbel, Złotnik i śpiewak. Poezja Leopolda Staffa i Bolesława Leśmiana w kręgu modernizmu. Kraków 2009.
10. M. Dalman, Konrad wobec Boga. W: Bóg i świat w świecie III części „Dziadów”. Gdańsk 2008.
11. B. Dopart, Romantyzm polski. Pluralizm poglądów i synkretyzm dzieł. Kraków 1999.
12. K. Dybciak, Gry i katastrofy. Warszawa 1980.
13. M. Głowiński, Alcabon. O grotesce w poezji. W: Wiersze Bolesława Leśmiana. Wyd. 2. Warszawa 1987.
14. M. Głowiński, Zaświat przedstawiony. Szkice o poezji Bolesława Leśmiana. T. 4. Prace wybrane Michała Głowińskiego. Red. R. Nycz. Kraków 1998.
15. A. Górski, Korona geniuszu. W: Monsalwat. Rzecz o Adamie Mickiewiczu. Warszawa 1998.
16. M. Heidegger, Objaśnienia do poezji Hölderlina. Przeł. B. Baran. Warszawa 2005.
17. H. Hertz-Barwiński, Nasze szkolne czasy. W zb.: Wspomnienia o Bolesławie Leśmianie. Red. Z. Jastrzębski. Lublin 1966.
18. M. Janion, Projekt krytyki fantazmatycznej. W: Projekt krytyki fantazmatycznej. Warszawa 1991.
19. T. Karpowicz, Nieskończoność in statu nascendi. W: Poezja niemożliwa. Modele Leśmianowskiej wyobraźni. Wrocław 1975.
20. J. Kwiatkowski, Leśmian – artysta. W: Szkice do portretów. Warszawa 1960.
21. B. Leśmian, Poezje zebrane. Oprac. J. Trznadel. Warszawa 2010. Dzieła wszystkie.
22. B. Leśmian, Utwory rozproszone. – Listy. Zebrał i oprac. J. Trznadel. Warszawa 1962. Z pism Bolesława Leśmiana.
23. B. Leśmian, Z rozmyślań o poezji. W: Szkice literackie. Oprac., wstęp J. Trznadel. Warszawa 1959.
24. Majaczenie. Hasło w: Słownik języka polskiego. T. 4. Red. W. Doroszewski. Warszawa 1962, s. 378.
25. Z. Majchrowski, Nasze małe improwizacje. W: Mickiewicz i wiek dwudziesty. Kraków 2006.
26. M. P. Markowski, Puste niebo. W: Polska literatura nowoczesna. Leśmian, Schulz, Witkacy. Kraków 2007.
27. M. L. Mazurowa, Podróże i praca twórcza Bolesława Leśmiana. W zb.: Wspomnienia o Bolesławie Leśmianie. Red. Z. Jastrzębski. Lublin 1966.
28. A. Melberg, Ironia i melancholia. W: Teorie mimesis. Repetycja. Przeł. J. Balbierz. Kraków 2002.
29. A. Mickiewicz, *** (Poezyjo! gdzie cudny pędzel twojej ręki...). W: Wiersze. Oprac. Cz. Zgorzelski. Wyd. 2. Warszawa 1998, s. 263. Dzieła poetyckie. T. 1.
30. A. Mickiewicz, Dziady, część III. W: Dramaty. Oprac. Z. Stefanowska. Wyd. 2. Warszawa 1999. Dzieła poetyckie. T. 3.
31. A. Mickiewicz, Konrad Wallenrod. Powieść historyczna z dziejów litewskich i pruskich. W: Powieści poetyckie. – Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego. Tekst oprac. L. Płozewski. Przypisy oprac. K. Górski. Wyd. 2. Dzieła poetyckie. T. 2. Warszawa 1998.
32. J. Kleiner, Mickiewicz. T. 2. Cz. 1: Dzieje Konrada. Lublin 1948.
33. P. Łopuszański, Bolesław Leśmian. Marzyciel nad przepaścią. Warszawa 2006.
34. Ogołocenie. Hasło w: Św. Jan od Krzyża, Dzieła. Przeł. B. Smyrak. Wprowadzenie O. Filek. Wyd. 4, przejrz. Kraków 1986, s. 868.
35. W. Owczarski, Miejsca wspólne, miejsca własne. O wyobraźni Leśmiana, Schulza, Kantora. Gdańsk 2006.
36. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Oprac. Zespół Biblistów Polskich [...]. Biblia Tysiąclecia. Wyd. 4. Poznań 1991.
37. J. Poradecki, Bolesław Leśmian. W: „Aż tu moje skrzydło sięga”. Studium o dziejach motywu lotu poety w poezji polskiej. Łódź 1988.
38. Przebudzenie. Hasło w: Słownik symboliki biblijnej. Obrazy, symbole, motywy, metafory, figury stylistyczne i gatunki literackie w „Piśmie Świętym”. Red. L. Ryken, J. C. Wilhoit, T. Longman. Przeł. Z. Kościuk. Warszawa 2003.
39. R. Przybylski, Fantazmaty religijne romantycznego maga. W: Słowo i milczenie bohatera Polaków. Studium o „Dziadach”. Warszawa 1993.
40. W. Pusz, Trupięgi. W zb.: Poezja Bolesława Leśmiana. Interpretacje. Red. T. Cieślak, B. Stelmaszczyk. Kraków 2000.
41. J. M. Rymkiewicz, Aresztowanie w Kijowie. Hasło w: Leśmian. Encyklopedia. Warszawa 2001.
42. A. Sandauer, Filozofia Leśmiana. W: Zebrane pisma krytyczne. T. 1. Warszawa 1981.
43. A. Sandauer, Pośmiertny triumf Młodej Polski. W: Samobójstwo Mitrydatesa. Eseje. Warszawa 1968.
44. E. Sidoruk, Groteska w poezji Dwudziestolecia. Leśmian – Tuwim – Gałczyński. Białystok 2004.
45. P. Sikora, Ostatnie przed wielkim milczeniem. O czym mówią chrześcijanie, używając słowa „Bóg”? W zb.: Ostatnie przed wielkim milczeniem. Język i religia. Red. A. Grochowska-Piróg. Kraków 2001.
46. A. Skrendo, Bolesław Leśmian: „najtrwalszy ze wszystkich przywidzeń i dziwot”. W: Poezja modernizmu. Kraków 2005.
47. A. Sobieska, Twórczość Leśmiana w kręgu filozoficznej myśli symbolizmu rosyjskiego. Kraków 2005.
48. J. Sochoń, Metamorfozy Leśmianowskiej metafizyki. W: Bóg i język. Warszawa 2000.
49. B. Stelmaszczyk, „Istnieć w dwoistym świecie...” Model człowieka i obrazy Boga w poezji Bolesława Leśmiana. Łódź 2009.
50. A. Stern, Powroty Bolesława Leśmiana. W zb.: Wspomnienia o Bolesławie Leśmianie. Red. Z. Jastrzębski. Lublin 1966.
51. R. Stone, Poezja Leśmiana a romantyzm polski. „Pamiętnik Literacki” 1973, z. 2,
52. W. Stróżewski, Metafizyka Leśmiana. W: Istnienie i sens. Kraków 1994.
53. W. Szturc, Pojęcie ironii romantycznej. W: Ironia romantyczna. Warszawa 1992.
54. M. Trzęsiok, Pieśni drzemią w każdej rzeczy. Muzyka i estetyka wczesnego romantyzmu niemieckiego. Kraków 2010.
55. J. Trznadel, Twórczość Leśmiana. (Próba przekroju). Warszawa 1964.
56. W. Weintraub, Poeta. Hasło w: Słownik literatury polskiej XIX wieku. Red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa. Warszawa 1991.
57. M. Woźniak-Łabieniec, Bycie poza istnieniem. O paradoksach konstrukcji świata przedstawionego w poezji Leśmiana. W: Twórczość Bolesława Leśmiana. Studia i szkice. Kraków 2000.
58. M. Woźniak-Łabieniec, Lot ku nicości. W: Poezje Bolesława Leśmiana. Interpretacje. Kraków 2000.
59. J. Zięba, Leśmian – estetyk nowoczesny. W: Bolesława Leśmiana światopogląd nowoczesny. Kraków 2000.
60. M. Zielińska, Wyobraźnia i język. W: Mickiewicz i naśladowcy. Studium o zjawisku epigonizmu w systemie literatury romantycznej. Warszawa 1984.

Issue:

1

Start page:

5

End page:

44

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63952 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Dec 6, 2017

Number of object content hits:

952

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/82138

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information