Object structure

Title:

Opisać filmikowanie. „Eulalia” jako ekfraza filmiku „Napad na stacji”

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2013)

Creator:

Tomczyk, Izabela

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2013

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

short film making ; ekphrasis ; Białoszewski, Miron (1922-1983) ; prose

References:

1. E. Balcerzan, Kręgi wtajemniczenia. Czytelnik, badacz, tłumacz, pisarz. Kraków 1982. ; 2. M. Białoszewski, Coś mnie ciągnie. „Film” 1977, nr 38, s. 3. ; 3. M. Białoszewski, Eulalia. W: Przepowiadanie sobie. (Wybór próz). Warszawa 1981. ; 4. M. Białoszewski, Mówienie o pisaniu. W: Poezje wybrane. Wybór, wstęp ... Nota biograf. J. Bandrowska-Wróblewska. Warszawa 1976. ; 5. M. Białoszewski, O tym Mickiewiczu, jak go mówię. „Odra” 1967, nr 6. ; 6. M. Białoszewski, Średniowieczny gobelin o Bieczu. W: Sprawdzanie sobą. Wiersze wybrane. Warszawa 2008. ; 7. M. Białoszewski, Tajny dziennik. Kraków 2012. ; 8. M. Białoszewski, L. Stefański, Sztuka przedstawiania. Wnioski z Tarczyńskiej. W zb.: Świadomość teatru. Polska myśl teatralna drugiej połowy XX wieku. Red. W. Dudzik. Warszawa 2007. ; 9. P. Bogatyriew, O wzajemnych związkach dwóch systemów. W: Semiotyka kultury ludowej. Wstęp, wybór i oprac. M. R. Mayenowa. Wyd. 2, poszerz. Warszawa 1979. ; 10. E. Boyé, Théâtre Art et Action. Scena paryska, która wystawiła „Wesele”. „Wiadomości Literackie” 1925, nr 25, z 20 VI. ; 11. S. Dan-Bruzda, O „Obrotach rzeczy” Mirona Białoszewskiego. „Pamiętnik Literacki” 1961, z. 4. ; 12. M. Davidson, Ekphrasis a postmodernistyczne wiersze-obrazy. W zb.: Estetyka w świecie. Wybór tekstów. T. 3. Red. M. Gołaszewska. Przeł. P. Mróz, A. Warmiński. Kraków 1991. ; 13. A. Dziadek, Obrazy i wiersze. Z zagadnień interferencjacji sztuk w polskiej poezji współczesnej. Katowice 2004. ; 14. Ekfraza. Hasło w: M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich. Wyd. 3, poszerz. i popr. Wrocław 2000, s. 122. ; 15. J. Elsner, Patrzeć i mówić. Ekfraza w ujęciu psychoanalitycznym. Przeł. W. Michera. „Konteksty” 2006, nr 1. ; 16. D. P. Fowler, Narrate and Describe. The Problem of Ekphrasis. „Journal of Roman Studies” t. 81 (1991). ; 17. R. Gliński, Film z Białoszewskiego. „Teatr” 1993, nr 5. ; 18. M. Głowiński, Spóźnione uwagi o obrotach rzeczy. „Twórczość” 1957, nr 5. ; 19. S. Hornblower, A. Spawforth, The Oxford Classical Dictionary. Ed. 3, revised. Oxford – New York 2000. ; 20. J. Th. Kakridis, Imagined Ecphrases. W: Homer Revisited. Lund 1971. ; 21. Z. Kępiński, Stanisław Wyspiański. Warszawa 1984. ; 22. H. Komatsu, Ch. Musser, Benshi Search. „Wide Angle” t. 9 (1987), nr 2, ; 23. J. Kopciński, Aktor „ulalkowiony” w teatrze Mirona Białoszewskiego, czyli „metafora w działaniu”. „Dialog” 2006, nr 3. ; 24. W. Kupiszewski, Dlaczego Agnieszka, a nie Ines? Wybierz imię dla swojego dziecka. Warszawa 1991. ; 25. J. Kwiatkowski, Abulia i liturgia. W: Klucze do wyobraźni. Warszawa 1964. ; 26. Lalki. Hasło w: R. Węgrzyniak, Encyklopedia „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. Kraków 2001. ; 27. J. J. Lipski, Słowa dodawane do rzeczy. „Życie Literackie” 1956, nr 27. ; 28. K. Loska, „Benshi” jako współautor filmu. „Kwartalnik Filmowy” 2007, nr 59. ; 29. M. P. Markowski, Ekphrasis. Uwagi bibliograficzne z dołączeniem krótkiego komentarza. „Pamiętnik Literacki” 1999, z. 2, ; 30. T. McGowan, Realne spojrzenie. Teoria filmu po Lacanie. Przeł., wstęp K. Mikurda. Warszawa 2008. ; 31. Cz. Miłosz, Dar nieprzyzwyczajenia. Nowy poeta polski. „Kultura” (Paryż) 1956, nr 10. ; 32. Myśliciele, kronikarze i artyści o sztuce. Od starożytności do 1500. Wybór, oprac. J. Białostocki. Wyd. 2, popr. i uzup. Warszawa 1988. ; 33. Nie mogę kołysać się razem ze wszystkimi. Z A. i T. Sobolewskimi rozmawia J. Majcherek. „Teatr” 1993, nr 5. ; 34. T. Nyczek, „Pióra orle, pawie, gęsie”. Przedmowa w: S. Wyspiański, Wesele. Kraków 1996. ; 35. R. Popowski, komentarz w: Filostrat Starszy, Obrazy. Przeł., wstęp, komentarz, przypisy R. Popowski. Warszawa 2004. ; 36. M. Prussak, Wyspiański w labiryncie teatru. Warszawa 2005. ; 37. P. Ricoeur, Proces metaforyczny jako poznanie, wyobrażenie i odczuwanie. Przeł. G. Cendrowska. Przejrz. T. Dobrzyńska. „Pamiętnik Literacki” 1984, z. 2. ; 38. A. Sobolewska, Maksymalnie udana egzystencja. Szkice o życiu i twórczości Mirona Białoszewskiego. Warszawa 1997. ; 39. J. Stańczakowa, Dziennik we dwoje. Warszawa 1992. ; 40. K. Wyka, Na odpust poezji. W: Rzecz wyobraźni. Kraków 1997. ; 41. S. Wyspiański, Wesele. Oprac. J. Nowakowski. Wyd. 5. Wrocław 1994. BN I 218.

Issue:

1

Start page:

45

End page:

82

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: